Udostępnij:

Koksownia Częstochowa Nowa sponsorem II Jurajskiego Kongresu Gospodarczego

Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o.

2018-09-13 08:00:00

W dniach 26-27 września 2018 r. odbędzie się druga edycja Jurajskiego Kongresu Gospodarczego, którego organizatorem jest Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie we współpracy z Urzędem Miasta Częstochowy oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach. Jednym ze sponsorów tegorocznej edycji wydarzenia została Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. 

W ramach II Jurajskiego Kongresu Gospodarczego w dniu 26 września 2018 r. odbędzie się uroczysta gala podsumowująca tegoroczną XVIII już Edycję Konkursu „Jurajski Produkt Roku”, której organizatorem jest Zarząd i Rada RIPH w Częstochowie. Ideą konkursu jest stworzenie przedsiębiorcom z regionu możliwości promocji swoich wyjątkowych produktów i usług wyróżniających się wysoką jakością, innowacyjnością, niepowtarzalnością, jak również wiarygodnością. Już od 17 lat „Jurajski Produkt Roku” upowszechnia zasady rzetelnego prowadzenia działalności gospodarczej, wspiera i promuje lokalną przedsiębiorczość. Laureaci tego prestiżowego konkursu wzmacniają swoja pozycję na rynku, stając się bardziej wiarygodnymi, jednocześnie dowodząc szans i możliwości lokalnych, polskich firm.

Jury konkursu przyzna nagrody w dziesięciu kategoriach:

 • E-technologie, innowacje, e-usługi
 • Produkt bądź usługa budowlana
 • Produkt przemysłowy
 • Produkt rolno-spożywczy
 • Produkt w dziedzinie ekologii, ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii
 • Usługa
 • Produkt inny
 • Społeczna Odpowiedzialność Biznesu – Etyka w Biznesie
 • Produkt inny (projekty indywidualne, rękodzielnictwo) 
 • Najlepsza Firma Rodzinna 
 • Najlepszy Samorząd Terytorialny Roku 
 • Młodzi Innowacyjni i Przedsiębiorczy 

Tradycyjnie zostaną wręczone wyróżnienia dla jednostek samorządu terytorialnego oraz dla osób/instytucji, które przyczyniły się do rozwoju gospodarczego regionu i wzrostu przedsiębiorczości. 

Nowością w tegorocznej edycji konkursu jest kategoria „Młodzi Innowacyjni i Przedsiębiorczy”, która ma na celu wyróżnienie młodych, zdolnych ludzi (uczniów/studentów) za ich aktywność i osiągnięcia, co umożliwi im nawiązanie kontaktów z przedsiębiorcami, zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających realizację planów zawodowych. Po raz pierwszy zostaną przyznane wyróżnienia dla osób zasłużonych dla promocji i rozwoju sportu i rekreacji w regionie. Nagroda ma na celu propagowanie lokalnych autorytetów, zaangażowanych w działalność miasta/gminy na rzecz infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i sportu powszechnego.

W ubiegłym roku Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. otrzymała nagrodę w kategorii produkt w dziedzinie ekologii, ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii za „Nowoczesną instalację oczyszczania gazu koksowniczego”. Więcej informacji Nowoczesna instalacja gazu koksowniczego Jurajskim Produktem Roku


wszystkie artykuły powrót do kategorii
Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych

Kluczowy obszar działalności Grupy stanowią usługi budowlano-montażowe realizowane w formule Generalnego Wykonawstwa Inwestycji Przemysłowych. Od projektowania, poprzez realizację i uruchomienie, na serwisowaniu kończąc.

Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych

Usługi utrzymania ruchu GRUPY ZARMEN są świadczone m.in. dla zakładów przemysłowych z branży hutniczej, koksowniczej, metalurgicznej oraz cementowo-wapiennej.

Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego

Grupa świadczy usługi z zakresu modernizacji i remontów kotłów energetycznych oraz urządzeń pomocniczych występujących w zakładach energetycznych.

Produkcja koksu oraz produktów węglopochodnych Produkcja koksu oraz produktów węglopochodnych

Grupa jest znaczącym na rynku producentem koksu odlewniczego, wielkopiecowego i przemysłowo-opałowego. GRUPA ZARMEN jest również wytwórcą ubocznych produktów procesu koksowania węgla, tzw. węglopochodnych.

Produkcja wyrobów swobodnie kutych Produkcja wyrobów swobodnie kutych

Ten segment działalności Grupy obejmuje produkcję wyrobów kutych swobodnie na prasach hydraulicznych. Produkcja obejmuje pręty, pierścienie rozkuwane, krążki, walce hutnicze, wały kołnierzowe i inne odkuwki kształtowe.

Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem

Tan obszar działalności Grupy obejmuje produkcję maszyn i urządzeń dla górnictwa, a także usługi w zakresie remontów i modernizacji urządzeń i instalacji górniczych. Grupa posiada szeroką ofertę produkowanych maszyn i urządzeń.

Instalacje elektryczne i AKPiA Instalacje elektryczne i AKPiA

GRUPA ZARMEN specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych oraz AKPiA dla wielu sektorów gospodarki.

Projektowanie maszyn i urządzeń Projektowanie maszyn i urządzeń

Istotnym z punktu widzenia kompleksowości świadczonych usług przez GRUPĘ ZARMEN są usługi w zakresie projektowania oraz dostaw maszyn i urządzeń dla przemysłu ciężkiego. Usługi