Udostępnij:

"Zielony Powrót do Szkoły" dla dzieci z WSS w Częstochowie

Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o.

2018-09-14 12:00:00

W poniedziałek 17 września br. aktorzy Prekursora Artystycznego zaprezentują proekologiczne widowisko artystyczne "Zielony Powrót do Szkoły" dla dzieci znajdujących się pod opieką Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie. Jednym ze sponsorów wydarzenia jest Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o.
    
W programie zaprezentowany zostanie spektakl teatralny pt.: "Andersen Mniej Znany, czyli opowieść o groszkach, królewiczach, królewnach i miłości", podczas którego artyści Prekursora Artystycznego, zabiorą dzieci w podróż po fantastycznym, bajkowym świecie, w trakcie której nie tylko zapomną na chwilę o chorobie i bólu ale również zdobędą cenną wiedzę na temat ekologii i recyclingu. Przedstawienie, bazując na motywie pięciu groszków pochodzących z jednego strąka, łączy wątki baśni J.Ch. Andersena, takich jak: „ Pięć ziarenek grochu”, „Świniopas”, „Księżniczka na ziarnku grochu”. 

Przewodnikiem po baśniowej rzeczywistości jest sam Narrator - J.Ch. Andersen, który wraz z zaczarowanym Ptakiem wprowadza widzów w kolejne, połączone losami ziarnek grochu, historie. Publiczność najpierw poznaje poszukującego żony Księcia Stasia, bohatera baśni "Świniopas", aby następnie wzruszyć się losami przemokniętej dziewczyny, szukającej schronienia ("Księżniczka na ziarnku grochu"), a na koniec spotkać chorą dziewczynkę, której największą radością jest obserwowanie, rozwijającej się z wykiełkowanego ziarnka grochu, rośliny.

W scenariusz wplecione są treści proekologiczne - śledząc losy bohaterów widzowie uświadamiają sobie, jak istotne dla człowieka jest obcowanie z pięknem i harmonią przyrody, co pozwala wprowadzić treści edukacyjne w postaci: zasad sortowania odpadów, zasad zachowania na łonie przyrody oraz przestrzec przed niszczeniem i zaśmiecaniem środowiska.


wszystkie artykuły powrót do kategorii
Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych

Kluczowy obszar działalności Grupy stanowią usługi budowlano-montażowe realizowane w formule Generalnego Wykonawstwa Inwestycji Przemysłowych. Od projektowania, poprzez realizację i uruchomienie, na serwisowaniu kończąc.

Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych

Usługi utrzymania ruchu GRUPY ZARMEN są świadczone m.in. dla zakładów przemysłowych z branży hutniczej, koksowniczej, metalurgicznej oraz cementowo-wapiennej.

Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego

Grupa świadczy usługi z zakresu modernizacji i remontów kotłów energetycznych oraz urządzeń pomocniczych występujących w zakładach energetycznych.

Produkcja koksu oraz produktów węglopochodnych Produkcja koksu oraz produktów węglopochodnych

Grupa jest znaczącym na rynku producentem koksu odlewniczego, wielkopiecowego i przemysłowo-opałowego. GRUPA ZARMEN jest również wytwórcą ubocznych produktów procesu koksowania węgla, tzw. węglopochodnych.

Produkcja wyrobów swobodnie kutych Produkcja wyrobów swobodnie kutych

Ten segment działalności Grupy obejmuje produkcję wyrobów kutych swobodnie na prasach hydraulicznych. Produkcja obejmuje pręty, pierścienie rozkuwane, krążki, walce hutnicze, wały kołnierzowe i inne odkuwki kształtowe.

Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem

Tan obszar działalności Grupy obejmuje produkcję maszyn i urządzeń dla górnictwa, a także usługi w zakresie remontów i modernizacji urządzeń i instalacji górniczych. Grupa posiada szeroką ofertę produkowanych maszyn i urządzeń.

Instalacje elektryczne i AKPiA Instalacje elektryczne i AKPiA

GRUPA ZARMEN specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych oraz AKPiA dla wielu sektorów gospodarki.

Projektowanie maszyn i urządzeń Projektowanie maszyn i urządzeń

Istotnym z punktu widzenia kompleksowości świadczonych usług przez GRUPĘ ZARMEN są usługi w zakresie projektowania oraz dostaw maszyn i urządzeń dla przemysłu ciężkiego. Usługi