Udostępnij:

Relacja z manewrów pożarowych w Koksowni Częstochowa Nowa

Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o.

2018-04-30 10:00:05

Dnia 25 kwietnia br. na terenie Koksowni Częstochowa Nowa przeprowadzone zostały manewry Zakładowej Grupy Ratowniczej KCN oraz Kompanii Gaśniczej Centralnego Odwodu Operacyjnego „Poraj”.

Ćwiczenia rozpoczęły się o godzinie 10:30 i trwały do godziny 14:00. Pierwszym etapem manewrów było sprawne przystąpienie do akcji gaśniczej ćwiczebnego pożaru składowiska węgla, przez Zakładową Grupę Ratowniczą Koksowni Częstochowa Nowa. Prawidłowo również została przeprowadzona akcja ewakuacyjna z budynków Centralnej Dyspozytorni oraz z warsztatów w budynku estakady węgla.

Następnie do ćwiczeń włączyła się Państwowa Straż Pożarna z Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych nr 1, 2, 3 oraz JRG CS PSP. W pierwszej kolejności zastępy straży pożarnej rozpoczynają budowę linii gaśniczych korzystając z sieci wody przeciwpożarowej Koksowni Częstochowa Nowa i przystępują do gaszenia pożaru podając prądy wody również na sąsiednie hałdy.

Kolejnym etapem ćwiczeń było zbudowanie przez Kompanię „Poraj” Centralnego Odwodu Operacyjnego punktu poboru wody nad rzeką Wartą oraz budowa linii zasilających w wodę jednostki gaśnicze z rzeki Warty. W tym celu ułożono na długości ponad 1200 metrów cztery linie z węży strażackich 110. 

Ćwiczenia zakończyły się sukcesem - czyli hipotetyczny pożar został opanowany i ugaszony, a zakładana ilość wody dostarczanej do celów gaśniczych osiągnięta.

Celem manewrów było m.in.: 

  • praktyczne sprawdzenie czasów alarmowania i formowania kompanii w określonym punkcie koncentracji,
  • sprawdzenie funkcjonalności pododdziału przy określonym założeniu,
  • doskonalenie współdziałania zastępów wchodzących w skład COO,
  • zapoznanie z warunkami organizacji akcji na terenie obiektu oraz specyfiką działalności podmiotu z uwzględnieniem zagrożeń pożarowych i wybuchowych.

Wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie i bardzo sprawne przeprowadzenie manewrów pożarowych na terenie Koksowni Częstochowa Nowa, składamy najserdeczniejsze podziękowania.


wszystkie artykuły powrót do kategorii
Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych

Kluczowy obszar działalności Grupy stanowią usługi budowlano-montażowe realizowane w formule Generalnego Wykonawstwa Inwestycji Przemysłowych. Od projektowania, poprzez realizację i uruchomienie, na serwisowaniu kończąc.

Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych

Usługi utrzymania ruchu GRUPY ZARMEN są świadczone m.in. dla zakładów przemysłowych z branży hutniczej, koksowniczej, metalurgicznej oraz cementowo-wapiennej.

Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego

Grupa świadczy usługi z zakresu modernizacji i remontów kotłów energetycznych oraz urządzeń pomocniczych występujących w zakładach energetycznych.

Produkcja koksu oraz produktów węglopochodnych Produkcja koksu oraz produktów węglopochodnych

Grupa jest znaczącym na rynku producentem koksu odlewniczego, wielkopiecowego i przemysłowo-opałowego. GRUPA ZARMEN jest również wytwórcą ubocznych produktów procesu koksowania węgla, tzw. węglopochodnych.

Produkcja wyrobów swobodnie kutych Produkcja wyrobów swobodnie kutych

Ten segment działalności Grupy obejmuje produkcję wyrobów kutych swobodnie na prasach hydraulicznych. Produkcja obejmuje pręty, pierścienie rozkuwane, krążki, walce hutnicze, wały kołnierzowe i inne odkuwki kształtowe.

Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem

Tan obszar działalności Grupy obejmuje produkcję maszyn i urządzeń dla górnictwa, a także usługi w zakresie remontów i modernizacji urządzeń i instalacji górniczych. Grupa posiada szeroką ofertę produkowanych maszyn i urządzeń.

Instalacje elektryczne i AKPiA Instalacje elektryczne i AKPiA

GRUPA ZARMEN specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych oraz AKPiA dla wielu sektorów gospodarki.

Projektowanie maszyn i urządzeń Projektowanie maszyn i urządzeń

Istotnym z punktu widzenia kompleksowości świadczonych usług przez GRUPĘ ZARMEN są usługi w zakresie projektowania oraz dostaw maszyn i urządzeń dla przemysłu ciężkiego. Usługi