Udostępnij:

Aktualności i wydarzenia

Kategorie

Aktualności Aktualności ze Spółek
Okładka newsa Gala Noworoczna GRUPY ZARMEN 2017

Zarmen Sp. z o.o.

2017-02-01 00:00:05

We wtorek 31 stycznia 2017 r. w Operze Krakowskiej odbyła się Gala Noworoczna GRUPY ZARMEN 2017. W tym nadzwyczajnym wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele i pracownicy Spółek należących do Grupy Kapitałowej. Gospodarzami tegorocznej gali byli Aneta Rokicka, Wiceprezes Zarządu ZARMEN Sp. z o.o. w towarzystwie znanego prezentera telewizyjnego Krzysztofa Ibisza.

Okładka newsa Ciężkie maszyny na małym parkiecie

KOFAMA Koźle S.A.

2017-01-27 07:35:58

Po 130 latach działalności – w czasie których KOFAMA dotknięta została konsekwencjami drugiej wojny światowej, przeprowadziła odbudowę zakładu i nadal nie ustaje w dynamicznym rozwoju. Spółka przeprowadziła emisję akcji i debiutuje na rynku NewConnect.

Okładka newsa Energomontaż Zachód Wrocław szuka pracowników

Energomontaż Zachód Wrocław Sp. z o.o.

2016-11-16 12:20:40

W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy, poszukujemy ambitnych, utalentowanych i otwartych na nowe wyzwania osób, które chcą zdobyć nowe doświadczenie zawodowe.

Okładka newsa Energomontaż Zachód Wrocław wykona montaż filtra workowego w nowej Elektrociepłowni Zabrze

Energomontaż Zachód Wrocław Sp. z o.o.

2016-11-05 12:20:04

W ramach kontraktu Energomontaż Zachód Wrocław wykona dla FOSTER WHEELER ENERGIA POLSKA Sp. z o.o. montaż mechaniczny filtra workowego.

Okładka newsa Energomontaż Zachód Wrocław wykona remont kapitalny turbin dla Tauron Wytwarzanie

Energomontaż Zachód Wrocław Sp. z o.o.

2016-11-04 08:20:09

Spółka wykona remont kapitalny urządzeń maszynowni - turbiny bloku nr 1. dla Tauron Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrowni Siersza w Trzebini.

Okładka newsa Zmiany personalne w zarządzie EZW

Energomontaż Zachód Wrocław Sp. z o.o.

2016-10-31 12:20:06

Zgromadzenie Wspólników dla Spółki Energomontaż Zachód Wrocław podjęło decyzję o zmianach w składzie zarządu Spółki.

Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych

Kluczowy obszar działalności Grupy stanowią usługi budowlano-montażowe realizowane w formule Generalnego Wykonawstwa Inwestycji Przemysłowych. Od projektowania, poprzez realizację i uruchomienie, na serwisowaniu kończąc.

Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych

Usługi utrzymania ruchu GRUPY ZARMEN są świadczone m.in. dla zakładów przemysłowych z branży hutniczej, koksowniczej, metalurgicznej oraz cementowo-wapiennej.

Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego

Grupa świadczy usługi z zakresu modernizacji i remontów kotłów energetycznych oraz urządzeń pomocniczych występujących w zakładach energetycznych.

Produkcja koksu oraz produktów węglopochodnych Produkcja koksu oraz produktów węglopochodnych

Grupa jest znaczącym na rynku producentem koksu odlewniczego, wielkopiecowego i przemysłowo-opałowego. GRUPA ZARMEN jest również wytwórcą ubocznych produktów procesu koksowania węgla, tzw. węglopochodnych.

Produkcja wyrobów swobodnie kutych Produkcja wyrobów swobodnie kutych

Ten segment działalności Grupy obejmuje produkcję wyrobów kutych swobodnie na prasach hydraulicznych. Produkcja obejmuje pręty, pierścienie rozkuwane, krążki, walce hutnicze, wały kołnierzowe i inne odkuwki kształtowe.

Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem

Tan obszar działalności Grupy obejmuje produkcję maszyn i urządzeń dla górnictwa, a także usługi w zakresie remontów i modernizacji urządzeń i instalacji górniczych. Grupa posiada szeroką ofertę produkowanych maszyn i urządzeń.

Instalacje elektryczne i AKPiA Instalacje elektryczne i AKPiA

GRUPA ZARMEN specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych oraz AKPiA dla wielu sektorów gospodarki.

Projektowanie maszyn i urządzeń Projektowanie maszyn i urządzeń

Istotnym z punktu widzenia kompleksowości świadczonych usług przez GRUPĘ ZARMEN są usługi w zakresie projektowania oraz dostaw maszyn i urządzeń dla przemysłu ciężkiego. Usługi