Udostępnij:

Specjalista ds. Księgowości

Miejsce pracy: Chorzów

Do obowiązków zatrudnionej osoby należeć będzie przede wszystkim:
 • dekretacja i ewidencja dowodów sprzedaży i zakupu,
 • ewidencja operacji z udziałem środków pieniężnych,
 • dekretacja i ewidencja kredytów bankowych i pożyczek,
 • dekretacja i ewidencja operacji z udziałem papierów wartościowych,
 • ewidencja środków trwałych i odpisów amortyzacyjnych,
 • rozrachunki (w tym z tytułu leasingu) wraz z bieżącą kontrolą sald rozrachunków,
 • ewidencja obrotu towarowego i materiałowego (gospodarka magazynowa, w tym inwentaryzacja),
 • ewidencja kosztów wynagrodzeń i składników pochodnych,
 • rozliczanie kosztów pośrednich,
 • ewidencja produkcji w toku,
 • ewidencja list płac i obciążeń związanych z rozrachunkami z pracownikami,
 • ewidencja rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów,
 • rozliczenie i ewidencja funduszy specjalnych,
 • rozliczenie wyniku finansowego i ewidencja podatku dochodowego,
 • sporządzanie tablic konsolidacyjnych oraz dokonanie uzgodnień konsolidacyjnych,
 • kontrola formalna, merytoryczna i rachunkowa wszystkich dowodów księgowych,
 • bieżące uzgadnianie sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych.
Od kandydatów oczekujemy:
 • wykształcenia wyższego o specjalności rachunkowość,
 • minimum 3-latniego doświadczenia na podobnym stanowisku, samodzielności, rzetelności w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • znajomości przepisów o rachunkowości oraz umiejętności stosowania ich w praktyce,
 • znajomości przepisów prawa podatkowego oraz umiejętność sporządzania rozliczeń z tych tytułów,
 • bardzo dobrej znajomości pakietu Office (w szczególności Excel),
 • znajomości systemów finansowo-księgowych klasy ERP – znajomość Simple.ERP będzie dodatkowym atutem.
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie (umowa o pracę) w dynamicznie rozwijającej się grupie kapitałowej o ugruntowanej pozycji rynkowej i plasującej się w rankingu Forbes 100 największych firm prywatnych w Polsce,
 • atrakcyjne wynagrodzenie dostosowane do posiadanych umiejętności i doświadczenia,
 • możliwość doskonalenia zawodowego poprzez system szkoleń, 
 • możliwość ścieżki awansu,
 • pracę w młodym i dynamicznym zespole.

CV prosimy kierować na adres rekrutacja@zarmen.pl w temacie wpisując "Specjalista ds. Księgowości".
 

Powrót

Formularz kontaktowy

Uzupełnij przynajmniej jedno z poniższych
Plik nie może przekreczać 3MB! Typ pliku: .doc albo .pdf
* „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie o ochronie danych 2016/679 (RODO). Jednocześnie oświadczam, że zostałam (-em) poinformowana (-ny) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne”.
Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych

Kluczowy obszar działalności Grupy stanowią usługi budowlano-montażowe realizowane w formule Generalnego Wykonawstwa Inwestycji Przemysłowych. Od projektowania, poprzez realizację i uruchomienie, na serwisowaniu kończąc.

Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych

Usługi utrzymania ruchu GRUPY ZARMEN są świadczone m.in. dla zakładów przemysłowych z branży hutniczej, koksowniczej, metalurgicznej oraz cementowo-wapiennej.

Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego

Grupa świadczy usługi z zakresu modernizacji i remontów kotłów energetycznych oraz urządzeń pomocniczych występujących w zakładach energetycznych.

Produkcja koksu oraz produktów węglopochodnych Produkcja koksu oraz produktów węglopochodnych

Grupa jest znaczącym na rynku producentem koksu odlewniczego, wielkopiecowego i przemysłowo-opałowego. GRUPA ZARMEN jest również wytwórcą ubocznych produktów procesu koksowania węgla, tzw. węglopochodnych.

Produkcja wyrobów swobodnie kutych Produkcja wyrobów swobodnie kutych

Ten segment działalności Grupy obejmuje produkcję wyrobów kutych swobodnie na prasach hydraulicznych. Produkcja obejmuje pręty, pierścienie rozkuwane, krążki, walce hutnicze, wały kołnierzowe i inne odkuwki kształtowe.

Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem

Tan obszar działalności Grupy obejmuje produkcję maszyn i urządzeń dla górnictwa, a także usługi w zakresie remontów i modernizacji urządzeń i instalacji górniczych. Grupa posiada szeroką ofertę produkowanych maszyn i urządzeń.

Instalacje elektryczne i AKPiA Instalacje elektryczne i AKPiA

GRUPA ZARMEN specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych oraz AKPiA dla wielu sektorów gospodarki.

Projektowanie maszyn i urządzeń Projektowanie maszyn i urządzeń

Istotnym z punktu widzenia kompleksowości świadczonych usług przez GRUPĘ ZARMEN są usługi w zakresie projektowania oraz dostaw maszyn i urządzeń dla przemysłu ciężkiego. Usługi