Udostępnij:

SPECJALISTA ENERGETYK
Miejsce pracy: Częstochowa, ul. Odlewników 20

Do obowiązków zatrudnionej osoby należeć będzie przede wszystkim:
 • uzgadnianie zakresu robót, warunków ich bezpiecznego wykonania oraz uzyskiwanie zezwolenia na ich wykonywanie (z zachowaniem warunków do prac szczególnie niebezpiecznych),
 • prawidłowa obsługa, eksploatacja, konserwacja maszyn i urządzeń oraz sieci energetycznych i utrzymanie tych urządzeń w pełnej sprawności ruchowej,
 • terminowa realizacja powierzonych zadań, kontrola i podejmowanie decyzji z zakresu zużycia mediów energetycznych, pary oraz paliw,
 • nadzór w zakresie swoich uprawnień nad działalnością firm zewnętrznych świadczących usługi utrzymania i usługi remontowe,
 • uczestnictwo w opracowywaniu planów remontów, zakupów materiałów, części zamiennych, maszyn i urządzeń oraz zleceń na naprawy i remonty maszyn i urządzeń oraz analiza działalności i ocena realizacji planów remontów na dany rok w zakresie swojej działalności,
 • przeprowadzanie postępowania ofertowego przy wyborze firm do realizacji zakupów i zadań remontowych,
 • wykonywanie analiz technicznych i ekonomicznych w celu obniżenia kosztów własnych i zwiększania efektywności gospodarowania,
 • nadzór nad systemem technicznym urządzeń, racjonalną eksploatacją i konserwacją oraz remontami maszyn i urządzeń oraz sieci energetycznych,
 • udział w opracowywaniu i aktualizacji planów rocznych, kwartalnych i miesięcznych w zakresie konserwacji, remontów bieżących, średnich i kapitalnych oraz przygotowywanie raportów dotyczących stanu urządzeń i zużycia mediów energetycznych.
Od kandydatów oczekujmy:
 • minimum 2-letniego doświadczenia w kierowaniu zespołem pracowników,
 • kierunkowego wykształcenia wyższego,
 • znajomości rysunku technicznego i dokumentacji,
 • braku przeciwwskazań do pracy na wysokościach ,
 • umiejętności planowania własnego czasu pracy,
 • poczucia odpowiedzialności zawodowej,
 • komunikatywności, samodzielności, umiejętności zarządzania zespołem,
 • mile widziana będzie znajomość specyfiki branży koksowniczej oraz posiadanie uprawnień energetycznych „E” grupy 1, 2, 3.
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie (umowa o pracę) w dynamicznie rozwijającej się grupie kapitałowej o ugruntowanej pozycji rynkowej i plasującej się w rankingu Forbes 100 największych firm prywatnych w Polsce,
 • atrakcyjne wynagrodzenie dostosowane do posiadanych umiejętności i doświadczenia,
 • możliwość doskonalenia zawodowego poprzez system szkoleń,
 • przejrzystą ścieżkę awansu.

CV prosimy kierować na adres Edyta.Kisielow@zarmen.pl w temacie wpisując "Specjalista Energetyk".

Powrót

Formularz kontaktowy

Uzupełnij przynajmniej jedno z poniższych
Plik nie może przekreczać 3MB! Typ pliku: .doc albo .pdf
* „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie o ochronie danych 2016/679 (RODO). Jednocześnie oświadczam, że zostałam (-em) poinformowana (-ny) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne”.
Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych

Kluczowy obszar działalności Grupy stanowią usługi budowlano-montażowe realizowane w formule Generalnego Wykonawstwa Inwestycji Przemysłowych. Od projektowania, poprzez realizację i uruchomienie, na serwisowaniu kończąc.

Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych

Usługi utrzymania ruchu GRUPY ZARMEN są świadczone m.in. dla zakładów przemysłowych z branży hutniczej, koksowniczej, metalurgicznej oraz cementowo-wapiennej.

Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego

Grupa świadczy usługi z zakresu modernizacji i remontów kotłów energetycznych oraz urządzeń pomocniczych występujących w zakładach energetycznych.

Produkcja koksu oraz produktów węglopochodnych Produkcja koksu oraz produktów węglopochodnych

Grupa jest znaczącym na rynku producentem koksu odlewniczego, wielkopiecowego i przemysłowo-opałowego. GRUPA ZARMEN jest również wytwórcą ubocznych produktów procesu koksowania węgla, tzw. węglopochodnych.

Produkcja wyrobów swobodnie kutych Produkcja wyrobów swobodnie kutych

Ten segment działalności Grupy obejmuje produkcję wyrobów kutych swobodnie na prasach hydraulicznych. Produkcja obejmuje pręty, pierścienie rozkuwane, krążki, walce hutnicze, wały kołnierzowe i inne odkuwki kształtowe.

Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem

Tan obszar działalności Grupy obejmuje produkcję maszyn i urządzeń dla górnictwa, a także usługi w zakresie remontów i modernizacji urządzeń i instalacji górniczych. Grupa posiada szeroką ofertę produkowanych maszyn i urządzeń.

Instalacje elektryczne i AKPiA Instalacje elektryczne i AKPiA

GRUPA ZARMEN specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych oraz AKPiA dla wielu sektorów gospodarki.

Projektowanie maszyn i urządzeń Projektowanie maszyn i urządzeń

Istotnym z punktu widzenia kompleksowości świadczonych usług przez GRUPĘ ZARMEN są usługi w zakresie projektowania oraz dostaw maszyn i urządzeń dla przemysłu ciężkiego. Usługi