Udostępnij:

KIEROWNIK BIURA TECHNICZNEGO

Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o.

Do obowiązków zatrudnionej osoby należeć będzie przede wszystkim:

 • współudział w projektach modernizacji maszyn i urządzeń produkcyjnych,
 • nadzór nad stanem technicznym urządzeń, racjonalną eksploatacją i konserwacją oraz remontami maszyn i urządzeń oraz sieci energetycznych.
 • przygotowywanie raportów, analiz i ocena realizacji planów remontowych na dany rok oraz działań w celu obniżenia kosztów własnych,
 • przeprowadzanie postępowań ofertowych przy wyborze firm do realizacji zakupów i zadań remontowych oraz przygotowanie, opiniowanie umów z tymi firmami, 
 • nadzór nad działalnością firm  zewnętrznych świadczących usługi utrzymania ruchu i usługi remontowe na rzecz Spółki,
 • udział w opracowywaniu i aktualizacji planów rocznych, kwartalnych i miesięcznych w zakresie: konserwacji, remontów bieżących, średnich i kapitalnych oraz przygotowywanie materiałów na narady i odprawy dotyczące stanu urządzeń i zużycia mediów energetycznych,
 • inicjowanie zmian poprawiających efektywność procesów technologicznych,
 • zarządzanie podległymi zespołami pracowników.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego technicznego, 
 • znajomości następujących dziedzin: mechaniki, automatyki, elektroniki, informatyki, mile widziana znajomość branży koksowniczej,
 • doświadczenia na podobnych stanowisku w firmie produkcyjnej, mile widziane doświadczenie w branży koksowniczej lub hutniczej, 
 • doświadczenia w zarządzaniu zespołem i organizacji pracy,
 • umiejętności pracy w zespole i pod presją czasu,
 • samodzielności.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w rozwijającej się firmie, 
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • pakiet socjalny, 
 • atrakcyjne warunki dodatkowego ubezpieczenia,
 • możliwość rozwoju zawodowego. 

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy kierować na adres kadry@koksownianowa.pl

Powrót

Formularz kontaktowy

Uzupełnij przynajmniej jedno z poniższych
Plik nie może przekreczać 3MB! Typ pliku: .doc albo .pdf
* „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie o ochronie danych 2016/679 (RODO). Jednocześnie oświadczam, że zostałam (-em) poinformowana (-ny) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne”.
Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych

Kluczowy obszar działalności Grupy stanowią usługi budowlano-montażowe realizowane w formule Generalnego Wykonawstwa Inwestycji Przemysłowych. Od projektowania, poprzez realizację i uruchomienie, na serwisowaniu kończąc.

Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych

Usługi utrzymania ruchu GRUPY ZARMEN są świadczone m.in. dla zakładów przemysłowych z branży hutniczej, koksowniczej, metalurgicznej oraz cementowo-wapiennej.

Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego

Grupa świadczy usługi z zakresu modernizacji i remontów kotłów energetycznych oraz urządzeń pomocniczych występujących w zakładach energetycznych.

Produkcja koksu oraz produktów węglopochodnych Produkcja koksu oraz produktów węglopochodnych

Grupa jest znaczącym na rynku producentem koksu odlewniczego, wielkopiecowego i przemysłowo-opałowego. GRUPA ZARMEN jest również wytwórcą ubocznych produktów procesu koksowania węgla, tzw. węglopochodnych.

Produkcja wyrobów swobodnie kutych Produkcja wyrobów swobodnie kutych

Ten segment działalności Grupy obejmuje produkcję wyrobów kutych swobodnie na prasach hydraulicznych. Produkcja obejmuje pręty, pierścienie rozkuwane, krążki, walce hutnicze, wały kołnierzowe i inne odkuwki kształtowe.

Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem

Tan obszar działalności Grupy obejmuje produkcję maszyn i urządzeń dla górnictwa, a także usługi w zakresie remontów i modernizacji urządzeń i instalacji górniczych. Grupa posiada szeroką ofertę produkowanych maszyn i urządzeń.

Instalacje elektryczne i AKPiA Instalacje elektryczne i AKPiA

GRUPA ZARMEN specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych oraz AKPiA dla wielu sektorów gospodarki.

Projektowanie maszyn i urządzeń Projektowanie maszyn i urządzeń

Istotnym z punktu widzenia kompleksowości świadczonych usług przez GRUPĘ ZARMEN są usługi w zakresie projektowania oraz dostaw maszyn i urządzeń dla przemysłu ciężkiego. Usługi