Udostępnij:

PROJEKTANT KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

Energomontaż Zachód Wrocław Sp. z o.o.

Miejsce pracy: Katowice

Do obowiązków zatrudnionej osoby należało będzie przede wszystkim:

 • Nadzorowanie wszystkich etapów procesu projektowania w zakresie prac asystenckich.
 • Wykonywanie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych.
 • Uzgadnianie dokumentacji projektowej.
 • Wdrażanie postępu technicznego.
 • Podejmowanie działań zapobiegających powstaniu niezgodności wyrobów i usług z wymaganiami jakościowymi dotyczącymi obowiązujących norm i zapisów odnoszących się do realizowanych projektów.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego kierunkowego.
 • Doświadczenie zawodowego w projektowaniu dla inwestycji sektora energetycznego.
 • Dobrej znajomości programu BOCAD (AVEVA).
 • Bardzo dobrej znajomości: AutoCAD, ROBOT Structural Analysis (MES powłokowy i bryłowy), pakietu RM-WIN, modelowanie 2D i 3D.
 • Dobrej organizacji pracy, samodzielności, dokładności oraz terminowości.
 • Znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
 • Ciekawą pracę w doświadczonym i dynamicznym zespole.
 • Możliwość awansu zawodowego w strukturach grupy kapitałowej.
 • Pracę przy dużych i innowacyjnych projektach.
 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do podejmowanych zadań i odpowiedzialności.
 • Możliwość proponowania i wdrażania własnych rozwiązań.
 • Przyjazną atmosferę pracy.
 • Dostęp do opieki medycznej, ubezpieczenia grupowe.

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy kierować na adres rekrutacja@ezw.pl w temacie wpisując "Projektant Konstrukcji Budowlanych”.

Powrót

Formularz kontaktowy

Uzupełnij przynajmniej jedno z poniższych
Plik nie może przekreczać 3MB! Typ pliku: .doc albo .pdf
* „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie o ochronie danych 2016/679 (RODO). Jednocześnie oświadczam, że zostałam (-em) poinformowana (-ny) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne”.
Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych

Kluczowy obszar działalności Grupy stanowią usługi budowlano-montażowe realizowane w formule Generalnego Wykonawstwa Inwestycji Przemysłowych. Od projektowania, poprzez realizację i uruchomienie, na serwisowaniu kończąc.

Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych

Usługi utrzymania ruchu GRUPY ZARMEN są świadczone m.in. dla zakładów przemysłowych z branży hutniczej, koksowniczej, metalurgicznej oraz cementowo-wapiennej.

Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego

Grupa świadczy usługi z zakresu modernizacji i remontów kotłów energetycznych oraz urządzeń pomocniczych występujących w zakładach energetycznych.

Produkcja koksu oraz produktów węglopochodnych Produkcja koksu oraz produktów węglopochodnych

Grupa jest znaczącym na rynku producentem koksu odlewniczego, wielkopiecowego i przemysłowo-opałowego. GRUPA ZARMEN jest również wytwórcą ubocznych produktów procesu koksowania węgla, tzw. węglopochodnych.

Produkcja wyrobów swobodnie kutych Produkcja wyrobów swobodnie kutych

Ten segment działalności Grupy obejmuje produkcję wyrobów kutych swobodnie na prasach hydraulicznych. Produkcja obejmuje pręty, pierścienie rozkuwane, krążki, walce hutnicze, wały kołnierzowe i inne odkuwki kształtowe.

Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem

Tan obszar działalności Grupy obejmuje produkcję maszyn i urządzeń dla górnictwa, a także usługi w zakresie remontów i modernizacji urządzeń i instalacji górniczych. Grupa posiada szeroką ofertę produkowanych maszyn i urządzeń.

Instalacje elektryczne i AKPiA Instalacje elektryczne i AKPiA

GRUPA ZARMEN specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych oraz AKPiA dla wielu sektorów gospodarki.

Projektowanie maszyn i urządzeń Projektowanie maszyn i urządzeń

Istotnym z punktu widzenia kompleksowości świadczonych usług przez GRUPĘ ZARMEN są usługi w zakresie projektowania oraz dostaw maszyn i urządzeń dla przemysłu ciężkiego. Usługi