Udostępnij:

Koksownia Częstochowa Nowa nominowana do nagrody „Marka Śląskie”

Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o.

2019-08-21 10:30:00

Z radością informujemy, że Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o., jako jedna z 3 firm z województwa śląskiego, znalazła się na liście nominowanych do nagrody w konkursie promocji województwa śląskiego „Marka Śląskie” w kategorii Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR). 

Do grona współorganizatorów 10. edycji konkursu należy Regionalna Izba Przemysłowo - Handlowa w Gliwicach, Marszałek Województwa Śląskiego oraz czołowe media naszego regionu: TVP Katowice, Polskie Radio Katowice i Dziennik Zachodni.

Celem przyznawania Nagrody jest promocja regionu śląskiego, a tym samym zwiększenie jego atrakcyjności gospodarczej, kulturalnej, naukowej i politycznej w Polsce i Europie. 

W kategorii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu oceniano m.in. 

  • relacje z pracownikami: rekrutacja i rozwój, polityka wynagradzania, równość szans, równowaga między życiem zawodowym i osobistym, przeciwdziałanie dyskryminacji,
  • zaangażowanie społeczne: integracja ze społecznością lokalną, współpraca z NGO, szkołami i uczelniami oraz samorządami,
  • wpływ na środowisko naturalne: stosowanie norm środowiskowych, ograniczanie zużycia surowców, recykling materiałów, edukacja ekologiczna.

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas 25 jubileuszowej Gali Regionalnej Izby Przemysłowo – Handlowej w Gliwicach w dniu 7 września br.
 


wszystkie artykuły powrót do kategorii
Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych

Kluczowy obszar działalności Grupy stanowią usługi budowlano-montażowe realizowane w formule Generalnego Wykonawstwa Inwestycji Przemysłowych. Od projektowania, poprzez realizację i uruchomienie, na serwisowaniu kończąc.

Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych

Usługi utrzymania ruchu GRUPY ZARMEN są świadczone m.in. dla zakładów przemysłowych z branży hutniczej, koksowniczej, metalurgicznej oraz cementowo-wapiennej.

Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego

Grupa świadczy usługi z zakresu modernizacji i remontów kotłów energetycznych oraz urządzeń pomocniczych występujących w zakładach energetycznych.

Produkcja koksu oraz produktów węglopochodnych Produkcja koksu oraz produktów węglopochodnych

Grupa jest znaczącym na rynku producentem koksu odlewniczego, wielkopiecowego i przemysłowo-opałowego. GRUPA ZARMEN jest również wytwórcą ubocznych produktów procesu koksowania węgla, tzw. węglopochodnych.

Produkcja wyrobów swobodnie kutych Produkcja wyrobów swobodnie kutych

Ten segment działalności Grupy obejmuje produkcję wyrobów kutych swobodnie na prasach hydraulicznych. Produkcja obejmuje pręty, pierścienie rozkuwane, krążki, walce hutnicze, wały kołnierzowe i inne odkuwki kształtowe.

Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem

Tan obszar działalności Grupy obejmuje produkcję maszyn i urządzeń dla górnictwa, a także usługi w zakresie remontów i modernizacji urządzeń i instalacji górniczych. Grupa posiada szeroką ofertę produkowanych maszyn i urządzeń.

TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE

GRUPA ZARMEN specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych oraz AKPiA, szynoprzewodów i szaf sterowniczych dla wielu sektorów gospodarki.

Projektowanie maszyn i urządzeń Projektowanie maszyn i urządzeń

Istotnym z punktu widzenia kompleksowości świadczonych usług przez GRUPĘ ZARMEN są usługi w zakresie projektowania oraz dostaw maszyn i urządzeń dla przemysłu ciężkiego. Usługi