Udostępnij:

Zmiany w Zarządzie Koksowni Częstochowa Nowa 

Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o.

2019-12-02 10:00:00

Z dniem 1 grudnia 2019 r. na funkcję Wiceprezesa Zarządu Koksowni Częstochowa Nowa Sp. z o.o. powołano Panią Elżbietę Bąkiewicz, która została również zatrudniona na stanowisku Dyrektora Handlowego.

Pani Elżbieta Bąkiewicz jest absolwentem Politechniki Świętokrzyskiej, mgr Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz MBA na Uniwersytecie L. Koźmińskiego. 

W czasie całej swojej dotychczasowej karierze zawodowej zajmowała się handlem międzynarodowym oraz eksportem. Jej sukcesy zawodowe poparte są referencjami i wynikami finansowymi firm z którymi współpracowała. 

Karierę zawodową rozpoczęła w 1998 r., jako Specjalista ds. Handlu i Marketingu w firmie Liquid Fuels Sp. z o.o., zajmując się systemami grzewczymi. W latach 2002-2005 odpowiedzialna była za handel w CHABER S.A. i SPI JEDNOŚĆ. W 2005 roku została Dyrektorem Handlowym ds. Eksportu w firmie CHOJECKI Sp. z o.o., gdzie przez 8 lat zarządzała działem sprzedaży i grupą eksportową, silnie rozwijając rynek eksportowy. Od 2013 r., jako Dyrektor Handlowy ds. Eksportu w firmie Bogutti Sp. z o.o. z sukcesem opracowała strategię rozwoju firmy, zbudowała od podstaw dział handlowy i wprowadziła firmę na zagraniczne rynki zbytu.


wszystkie artykuły powrót do kategorii
Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych

Kluczowy obszar działalności Grupy stanowią usługi budowlano-montażowe realizowane w formule Generalnego Wykonawstwa Inwestycji Przemysłowych. Od projektowania, poprzez realizację i uruchomienie, na serwisowaniu kończąc.

Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych

Usługi utrzymania ruchu GRUPY ZARMEN są świadczone m.in. dla zakładów przemysłowych z branży hutniczej, koksowniczej, metalurgicznej oraz cementowo-wapiennej.

Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego

Grupa świadczy usługi z zakresu modernizacji i remontów kotłów energetycznych oraz urządzeń pomocniczych występujących w zakładach energetycznych.

Produkcja koksu oraz produktów węglopochodnych Produkcja koksu oraz produktów węglopochodnych

Grupa jest znaczącym na rynku producentem koksu odlewniczego, wielkopiecowego i przemysłowo-opałowego. GRUPA ZARMEN jest również wytwórcą ubocznych produktów procesu koksowania węgla, tzw. węglopochodnych.

Produkcja wyrobów swobodnie kutych Produkcja wyrobów swobodnie kutych

Ten segment działalności Grupy obejmuje produkcję wyrobów kutych swobodnie na prasach hydraulicznych. Produkcja obejmuje pręty, pierścienie rozkuwane, krążki, walce hutnicze, wały kołnierzowe i inne odkuwki kształtowe.

Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem

Tan obszar działalności Grupy obejmuje produkcję maszyn i urządzeń dla górnictwa, a także usługi w zakresie remontów i modernizacji urządzeń i instalacji górniczych. Grupa posiada szeroką ofertę produkowanych maszyn i urządzeń.

TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE

GRUPA ZARMEN specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych oraz AKPiA, szynoprzewodów i szaf sterowniczych dla wielu sektorów gospodarki.

Projektowanie maszyn i urządzeń Projektowanie maszyn i urządzeń

Istotnym z punktu widzenia kompleksowości świadczonych usług przez GRUPĘ ZARMEN są usługi w zakresie projektowania oraz dostaw maszyn i urządzeń dla przemysłu ciężkiego. Usługi