Udostępnij:

Elektryk

Miejsce pracy: Częstochowa

Do obowiązków zatrudnionej osoby należeć będzie przede wszystkim:
 • montaż instalacji elektrycznych,
 • instalowanie i uruchamianie urządzeń elektrycznych,
 • wykonywanie przeglądów technicznych,
 • konserwacja i naprawa linii napowietrznych i kablowych,
 • wykonywanie pomiarów,
 • wykonywanie prób po montażu i naprawie instalacji.
Od kandydatów oczekujemy:
 • uprawnień energetycznych „E” – grupa 1,
 • 12-miesięcznej praktyki w zawodzie,
 • wykształcenia zawodowego technicznego,
 • znajomości rysunku technicznego,
 • braku przeciwwskazań do pracy na wysokości,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • komunikatywności, zdyscyplinowania,
 • sprawności fizycznej
Oferujemy:
 • stabilne warunki zatrudnienia na umowę o pracę na pełny etat,
 • szkolenia i możliwości rozwoju zawodowego w firmie o światowym zasięgu działania,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,  
 • pakiet socjalny, 
 • atrakcyjne warunki indywidualnego dodatkowego ubezpieczenia.

CV obejmujące informacje określone art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.) z listem motywacyjnym prosimy kierować na rekrutacja@zarmen.pl w temacie wpisując "Elektryk".

Prosimy o przesyłanie listu motywacyjnego oraz informacji, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia wraz z wybraną klauzulą zgody na przetwarzanie danych:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez ZARMEN Sp. z o. o. przez okres najbliższych 6 miesięcy.

Powrót

Formularz kontaktowy

Uzupełnij przynajmniej jedno z poniższych
Plik nie może przekreczać 3MB! Typ pliku: .doc albo .pdf
* „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie o ochronie danych 2016/679 (RODO). Jednocześnie oświadczam, że zostałam (-em) poinformowana (-ny) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne”.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ZARMEN Sp. z o. o. moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach, należących do szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, w celu wykorzystania ich w procesie rekrutacyjnym” – wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO”.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ZARMEN Sp. z o. o. moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez ZARMEN Sp. z o. o. przez okres najbliższych 12 miesięcy”.
Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych

Kluczowy obszar działalności Grupy stanowią usługi budowlano-montażowe realizowane w formule Generalnego Wykonawstwa Inwestycji Przemysłowych. Od projektowania, poprzez realizację i uruchomienie, na serwisowaniu kończąc.

Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych

Usługi utrzymania ruchu GRUPY ZARMEN są świadczone m.in. dla zakładów przemysłowych z branży hutniczej, koksowniczej, metalurgicznej oraz cementowo-wapiennej.

Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego

Grupa świadczy usługi z zakresu modernizacji i remontów kotłów energetycznych oraz urządzeń pomocniczych występujących w zakładach energetycznych.

Produkcja koksu i produktów węglopochodnych Produkcja koksu i produktów węglopochodnych

Grupa jest znaczącym na rynku producentem koksu odlewniczego, wielkopiecowego i przemysłowo-opałowego. GRUPA ZARMEN jest również wytwórcą ubocznych produktów procesu koksowania węgla, tzw. węglopochodnych.

Produkcja wyrobów swobodnie kutych Produkcja wyrobów swobodnie kutych

Ten segment działalności Grupy obejmuje produkcję wyrobów kutych swobodnie na prasach hydraulicznych. Produkcja obejmuje pręty, pierścienie rozkuwane, krążki, walce hutnicze, wały kołnierzowe i inne odkuwki kształtowe.

Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem

Tan obszar działalności Grupy obejmuje produkcję maszyn i urządzeń dla górnictwa, a także usługi w zakresie remontów i modernizacji urządzeń i instalacji górniczych. Grupa posiada szeroką ofertę produkowanych maszyn i urządzeń.

TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE

GRUPA ZARMEN specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych oraz AKPiA, szynoprzewodów i szaf sterowniczych dla wielu sektorów gospodarki.

Projektowanie maszyn i urządzeń Projektowanie maszyn i urządzeń

Istotnym z punktu widzenia kompleksowości świadczonych usług przez GRUPĘ ZARMEN są usługi w zakresie projektowania oraz dostaw maszyn i urządzeń dla przemysłu ciężkiego. Usługi