Udostępnij:

INŻYNIER SPRZEDAŻY

Holduct Sp. z o.o.

Miejsce pracy: Katowice

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • pozyskiwanie zleceń w ramach wyznaczonego działu (wytwarzanie, przemysł),
 • pozyskiwanie zapytań ofertowych, przygotowywanie wycen i ofert handlowych przy wsparciu innych działów firmy,
 • budowanie i utrzymywanie pozytywnych relacji z klientami,
 • współodpowiedzialność za realizację  celów handlowych działu,
 • analiza dokumentacji przetargowej (SIWZ, PFU, dokumentacja projektowa, projekt umowy),
 • dokonywanie wizji lokalnych i sprawdzenie na obiekcie rzeczywistych warunków inwestycji,
 • weryfikacja zakresu prac do wykonania na obiekcie,
 • optymalizacja rozwiązań pod względem technicznym i ekonomicznym,
 • weryfikacja projektów, podwykonawców, dostawców.

Od kandydata oczekujemy:

 • wykształcenia średniego lub wyższego,
 • znajomości oprogramowania Auto CAD, biegłej obsługi pakietu Microsoft Office z naciskiem na Excel,
 • chęci rozwoju w obszarze sprzedaży,
 • wysokiej kultury osobistej i umiejętności budowania długofalowych relacji z klientami,
 • znajomości zasad kosztorysowania,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • optymizmu, umiejętności analizy i wnioskowania, zdolności organizacyjnych, zaangażowania, dyspozycyjności,
 • doświadczenie w zakresie wycen lub realizacji robót elektrycznych.

Oferujemy:

 • bardzo atrakcyjne i stabilne warunki zatrudnienia
 • konkurencyjne wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia,
 • interesującą i odpowiedzialną pracę w renomowanej firmie,
 • możliwość rozwoju zawodowego i samorealizacji,
 • szkolenia,
 • narzędzia pracy,
 • prywatną opiekę medyczną.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy na ww stanowisku prosimy o przesyłanie CV obejmujące informacje określone art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.) na adres rybnik.biuro@holduct.pl w temacie wiadomości wpisując "Inżynier Sprzedaży".

Powrót

Formularz kontaktowy

Uzupełnij przynajmniej jedno z poniższych
Plik nie może przekreczać 3MB! Typ pliku: .doc albo .pdf
* „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie o ochronie danych 2016/679 (RODO). Jednocześnie oświadczam, że zostałam (-em) poinformowana (-ny) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne”.
Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych

Kluczowy obszar działalności Grupy stanowią usługi budowlano-montażowe realizowane w formule Generalnego Wykonawstwa Inwestycji Przemysłowych. Od projektowania, poprzez realizację i uruchomienie, na serwisowaniu kończąc.

Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych

Usługi utrzymania ruchu GRUPY ZARMEN są świadczone m.in. dla zakładów przemysłowych z branży hutniczej, koksowniczej, metalurgicznej oraz cementowo-wapiennej.

Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego

Grupa świadczy usługi z zakresu modernizacji i remontów kotłów energetycznych oraz urządzeń pomocniczych występujących w zakładach energetycznych.

Produkcja koksu oraz produktów węglopochodnych Produkcja koksu oraz produktów węglopochodnych

Grupa jest znaczącym na rynku producentem koksu odlewniczego, wielkopiecowego i przemysłowo-opałowego. GRUPA ZARMEN jest również wytwórcą ubocznych produktów procesu koksowania węgla, tzw. węglopochodnych.

Produkcja wyrobów swobodnie kutych Produkcja wyrobów swobodnie kutych

Ten segment działalności Grupy obejmuje produkcję wyrobów kutych swobodnie na prasach hydraulicznych. Produkcja obejmuje pręty, pierścienie rozkuwane, krążki, walce hutnicze, wały kołnierzowe i inne odkuwki kształtowe.

Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem

Tan obszar działalności Grupy obejmuje produkcję maszyn i urządzeń dla górnictwa, a także usługi w zakresie remontów i modernizacji urządzeń i instalacji górniczych. Grupa posiada szeroką ofertę produkowanych maszyn i urządzeń.

TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE

GRUPA ZARMEN specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych oraz AKPiA, szynoprzewodów i szaf sterowniczych dla wielu sektorów gospodarki.

Projektowanie maszyn i urządzeń Projektowanie maszyn i urządzeń

Istotnym z punktu widzenia kompleksowości świadczonych usług przez GRUPĘ ZARMEN są usługi w zakresie projektowania oraz dostaw maszyn i urządzeń dla przemysłu ciężkiego. Usługi