Udostępnij:

Dane rejestrowe

Przedsiębiorstwo Technicznej Obsługi Przemysłu 
OPOLREM Sp. z o.o.

Chorula, ul. Cementowa 1
47-316 Górażdże

NIP 7561004111
KRS 0000118928
REGON 531021927
Kapitał zaakładowy  3 024 000,00 zł

tel. +48 77 446 80 70
fax +48 77 467 17 09
email biuro@opolrem.pl

Kontakt

Prezes Zarządu

Piotr Morka

tel. +48 77 446 80 70
tel. kom. +48 785 800 054
email piotr.morka@opolrem.pl

Dyrektor Techniczny
Kierownik Wydziału Remontów

Grzegorz Wicher

tel. +48 77 446 80 73
tel. kom. +48 785 800 076
email grzegorz.wicher@opolrem.pl

Asystent Prezesa Zarządu
Pełnomocnik ds. SJ

Zuzanna Budzanowska

tel. +48 77 446 80 70
tel. kom. +48 609 911 364
email zuzanna.budzanowska@opolrem.pl

Księgowa

Katarzyna Pilarz

tel. +48 77 446 80 71
tel. kom. +48 609 680 347
email katarzyna.pilarz@opolrem.pl

Specjalista ds. Zakupów

Katarzyna Kupka

tel. +48 77 446 80 72
tel. kom. +48 695 582 963
email katarzyna.kupka@opolrem.pl

Specjalista ds. BHP i Kontroli Jakości

Mirosław Orgacki

tel. +48 77 446 80 72
tel. kom. +48 506 362 832
email miroslaw.orgacki@opolrem.pl

Specjalista ds. Kadr i Szkoleń

Joanna Ostrowska

tel. +48 77 446 80 71
tel. kom. +48 785 292 659
email joanna.ostrowska@opolrem.pl

Specjalista ds. monitorowania rozliczeń, produkcji i usług 

Aneta Pęcak

tel. +48 77 446 80 71
tel. kom. +48 785 402 342
email aneta.pecak@opolrem.pl

Specjalista Technolog

Grzegorz Bekierz

tel. +48 77 446 80 73
email grzegorz.bekierz@opolrem.pl

Technolog

Jegor Mielnik

tel. +48 77 446 80 73
email jegor.mielnik@opolrem.pl

Specjalista Technolog

Katarzyna Gaik

tel. +48 77 446 80 73
tel. kom. +48 785 402 346
email katarzyna.gaik@opolrem.pl

Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych

Kluczowy obszar działalności Grupy stanowią usługi budowlano-montażowe realizowane w formule Generalnego Wykonawstwa Inwestycji Przemysłowych. Od projektowania, poprzez realizację i uruchomienie, na serwisowaniu kończąc.

Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych

Usługi utrzymania ruchu GRUPY ZARMEN są świadczone m.in. dla zakładów przemysłowych z branży hutniczej, koksowniczej, metalurgicznej oraz cementowo-wapiennej.

Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego

Grupa świadczy usługi z zakresu modernizacji i remontów kotłów energetycznych oraz urządzeń pomocniczych występujących w zakładach energetycznych.

Produkcja koksu oraz produktów węglopochodnych Produkcja koksu oraz produktów węglopochodnych

Grupa jest znaczącym na rynku producentem koksu odlewniczego, wielkopiecowego i przemysłowo-opałowego. GRUPA ZARMEN jest również wytwórcą ubocznych produktów procesu koksowania węgla, tzw. węglopochodnych.

Produkcja wyrobów swobodnie kutych Produkcja wyrobów swobodnie kutych

Ten segment działalności Grupy obejmuje produkcję wyrobów kutych swobodnie na prasach hydraulicznych. Produkcja obejmuje pręty, pierścienie rozkuwane, krążki, walce hutnicze, wały kołnierzowe i inne odkuwki kształtowe.

Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem

Tan obszar działalności Grupy obejmuje produkcję maszyn i urządzeń dla górnictwa, a także usługi w zakresie remontów i modernizacji urządzeń i instalacji górniczych. Grupa posiada szeroką ofertę produkowanych maszyn i urządzeń.

TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE

GRUPA ZARMEN specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych oraz AKPiA, szynoprzewodów i szaf sterowniczych dla wielu sektorów gospodarki.

Projektowanie maszyn i urządzeń Projektowanie maszyn i urządzeń

Istotnym z punktu widzenia kompleksowości świadczonych usług przez GRUPĘ ZARMEN są usługi w zakresie projektowania oraz dostaw maszyn i urządzeń dla przemysłu ciężkiego. Usługi