Udostępnij:

Dane rejestrowe

RUE-RZN Sp. z o.o.

ul. Rymera 19
44-270 Rybnik

NIP 6472253527
KRS 0000024211
 

Kontakt

Sekretariat

tel. +48 32 42 02 550
fax +48 32 42 02 555
email: biuro@rue-rzn.pl

Dział Przygotowania Produkcji

Krzysztof Pawlica - zapytania ofertowe

tel. +48 32 420 25 56
tel. kom. +48 728 475 770
email: Krzysztof.Pawlica@rue-rzn.pl

Krzysztof Pawlica - zapytania ofertowe

tel. +48 32 42 02 550
fax +48 32 42 02 555
email: biuro@rue-rzn.pl

Przemysław Utrata - zamówienia

tel. +48 32 420 25 60
tel. kom. +48 516 722 995
email: Przemyslaw.Utrata@rue-rzn.pl

Iwona Watoła - realizacja

tel. +48 32 420 25 59
tel. kom. +48 693 844 599
email: zamowienia@rue-rzn.pl

Dział Kadr

Sabina Michalska

tel. +48 32 420 25 54
email: Krzysztof.Pawlica@rue-rzn.pl

Dział Finansowy

Alicja Czyż 

tel. +48 32 420 25 53
email: Alicja.Czyz@rue-rzn.pl

Dział Księgowości

Sylwia Wojak

tel. +48 32 420 25 46
email: Sylwia.Wojak@rue-rzn.pl

Dział Techniczny

Mirosław Famulski - Dyrektor techniczny ds. projektów strategicznych

tel. +48 32 420 25 62
tel. kom. +48 664 782 079
email: Miroslaw.Famulski@rue-rzn.pl

Krzysztof Musioł - Dyrektor ds. technicznych

tel. +48 32 420 25 58
tel. kom. +48 664 782 077
email: Krzysztof.Musiol@rue-rzn.pl

Dział Systemów Sterowania i Wizualizacji

Adrian Wierzbica – Kierownik

tel. +48 32 420 25 66
tel. kom. +48 693 844 086
email: Adrian.Wierzbica@rue-rzn.pl

Dział Projektowania Elektrycznego i Automatyki

Mirosław Szymiczek - Kierownik

tel. +48 32 420 25 65
tel. kom. +48 693 844 464
email: Miroslaw.Szymiczek@rue-rzn.pl

Dział Prefabrykacji Rozdzielnic

Roman Żurkowski - Kierownik produkcji w dziale prefabrykacji rozdzielnic

tel. kom. +48 502 052 137
email: Roman.Zurkowski@rue-rzn.pl

Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych

Kluczowy obszar działalności Grupy stanowią usługi budowlano-montażowe realizowane w formule Generalnego Wykonawstwa Inwestycji Przemysłowych. Od projektowania, poprzez realizację i uruchomienie, na serwisowaniu kończąc.

Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych

Usługi utrzymania ruchu GRUPY ZARMEN są świadczone m.in. dla zakładów przemysłowych z branży hutniczej, koksowniczej, metalurgicznej oraz cementowo-wapiennej.

Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego

Grupa świadczy usługi z zakresu modernizacji i remontów kotłów energetycznych oraz urządzeń pomocniczych występujących w zakładach energetycznych.

Produkcja koksu oraz produktów węglopochodnych Produkcja koksu oraz produktów węglopochodnych

Grupa jest znaczącym na rynku producentem koksu odlewniczego, wielkopiecowego i przemysłowo-opałowego. GRUPA ZARMEN jest również wytwórcą ubocznych produktów procesu koksowania węgla, tzw. węglopochodnych.

Produkcja wyrobów swobodnie kutych Produkcja wyrobów swobodnie kutych

Ten segment działalności Grupy obejmuje produkcję wyrobów kutych swobodnie na prasach hydraulicznych. Produkcja obejmuje pręty, pierścienie rozkuwane, krążki, walce hutnicze, wały kołnierzowe i inne odkuwki kształtowe.

Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem

Tan obszar działalności Grupy obejmuje produkcję maszyn i urządzeń dla górnictwa, a także usługi w zakresie remontów i modernizacji urządzeń i instalacji górniczych. Grupa posiada szeroką ofertę produkowanych maszyn i urządzeń.

TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE

GRUPA ZARMEN specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych oraz AKPiA, szynoprzewodów i szaf sterowniczych dla wielu sektorów gospodarki.

Projektowanie maszyn i urządzeń Projektowanie maszyn i urządzeń

Istotnym z punktu widzenia kompleksowości świadczonych usług przez GRUPĘ ZARMEN są usługi w zakresie projektowania oraz dostaw maszyn i urządzeń dla przemysłu ciężkiego. Usługi