Udostępnij:

ZAKŁAD PRODUKCJI ROZDZIELNIC

Produkcja Rozdzielnic Średniego i Niskiego Napięcia

Zakład Produkcji Rozdzielnic ZARMEN zakład Elektrobudowa w Koninie to jeden z największych w Europie zakładów produkcji rozdzielnic SN, nN, trakcyjnych oraz transformatowo-rozdzielczych stacji kontenerowych o niepowtarzalnych parametrach. Zakład specjalizuje się w produkcji rozdzielnic jednosystemowych (o najwyższym prądzie znamionowym ciągłym 5000 A i prądzie zwarciowym aż 63 kA/3 s.) oraz rozdzielnic dwusystemowych (o najwyższych parametrach w skali światowej: prąd znamionowy ciągły 4000 A, prąd zwarciowy 72 kA/1 s. oraz poziom łukoochronności 72 kA/1 s.).

Jako jedyny w Polsce produkuje rozdzielnice SN o napięciu znamionowym do 24 kV izolowane gazem SF6 oraz rozdzielnice niskonapięciowe o rekordowych parametrach prądowych (prąd znamionowy ciągły 7500 A, prąd zwarciowy 105 kA/1 s.).

Produkcja zorganizowana jest w czterech halach produkcyjno-montażowych o łącznej powierzchni ok. 17 000 m2 ze stale modernizowanym parkiem maszynowym, wyposażonym w najnowocześniejsze urządzenia stosowane we wszystkich procesach produkcyjnych, które tworzą pięć ciągów technologicznych. Zakład posiada również centrum badawcze, gdzie przeprowadzane są próby, w tym napięciowe przy użyciu najwyższej klasy generatora WN Haefely.

Nad doskonaleniem produktów oraz nad dalszym poszerzaniem oferty pracuje zespół konstruktorów, technologów i projektantów, wyposażony w oprogramowanie służące wspomaganiu projektowania oraz konstruowania w technice 3D.

Rozdzielnice wyprodukowane w konińskim zakładzie wyposażone są obiekty energetyczne w Polsce i na świecie (m.in. w Rosji, Ukrainie, Arabii Saudyjskiej, Turcji, Czechach, Bułgarii, Grecji, Niemczech, Rumunii i innych), wszystkie kopalnie węgla brunatnego, większość kopalni węgla kamiennego, obiekty przemysłu paliwowego, chemicznego, metalurgicznego, papierniczego, mineralnego, oraz stacje trakcji.

Zakład słynie z elastyczności w zaspakajaniu potrzeb poszczególnych grup klientów.

Projektanci ZARMEN zakład Elektrobudowa dostosowują projekt elektryczny według wymagań klienta z różnymi typami zabezpieczeń, aparatury łączeniowej i pod różne układy sieci. Rozwiązania konstrukcyjne są dopasowane do różnorodnej aparatury, w tym światowych producentów.

W ciągu kilkadziesiąt lat działalności w zakładzie wypracowano ponad dwadzieścia podstawowych typów rozdzielnic SN, oraz kilka typów rozdzielnic nN.
 


Produkcja Rozdzielnic Wysokiego Napięcia

Zakład Produkcji Rozdzielnic ZARMEN zakład Elektrobudowa w Koninie to jedyny zakład w Polsce, w którym produkowane są rozdzielnice WN GIS w izolacji gazowej SF6 o napięciu znamionowym do 123 kV, zamknięte w szczelnej aluminiowej obudowie oraz szynoprzewody GIL w izolacji gazowej SF6.

Zakład dysponuje m.in. pomieszczeniem typu clean room, zapewniającym wysokie standardy w zakresie jakości oraz czystości (utrzymywana jest w nim stała temperatura, wilgotność oraz odpowiednia jakość powietrza o określonej klasie czystości ISO). W pomieszczeniu tym realizowane są kluczowe etapy montażu elementów rozdzielnicy. Clean room ZARMEN zakład Elektrobudowa to jedno z największych tego typu pomieszczeń w Polsce.

Pola rozdzielnic WN GIS produkowane są z najwyższej jakości komponentów wykonywanych przez ZARMEN zakład Elektrobudowa oraz dostarczanych przez renomowanych i doświadczonych poddostawców krajowych oraz zagranicznych.

Zakład wyposażony jest w najnowocześniejsze urządzenia służące do wykonywania pomiarów oraz gospodarki gazem SF6. ZARMEN zakład Elektrobudowa, jako jedyna firma w Polsce wykonuje testy fabryczne FAT oraz testy pomontażowe SAT rozdzielnic WN GIS metodą elektryczną zgodnie z normą IEC 60270, polegającą na pomiarze ładunku pozornego wyładowań niezupełnych, uzyskując dzięki temu precyzyjne wyniki pomiarów.

Wykwalifikowana kadra posiada odpowiednie doświadczenie uprawnienia i certyfikaty konieczne do wykonywania prac związanych z montażem, obsługą, serwisem oraz gospodarką gazem SF6.

ZARMEN świadczy, poprzez zakład, usługi przeglądów pogwarancyjnych oraz ewentualnych napraw także dla urządzeń WN innych producentów w wykonaniu wnętrzowym i napowietrznym.

Lokalizacja zakładu w centralnej Polsce oraz dobrze wyposażony w części zapasowe magazyn umożliwia dotarcie w krótkim czasie w miejsce zgłoszenia i natychmiastowe podjęcie czynności serwisowych.

W celu optymalnego dopasowania rozdzielnic WN do wymagań rynku, konstruktorzy ZARMEN zakład Elektrobudowa cały czas zwiększają wariantowość i możliwości konfiguracji pól oraz podnoszą ich funkcjonalność i niezawodność, co daje spółce ZARMEN bezkonkurencyjną elastyczność produktową.
 


Obróbka mechaniczna

ZARMEN zakład Elektrobudowa od początku swojego istnienia, czyli od lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia, realizuje we własnym zakresie swoje zapotrzebowanie na obrobione mechanicznie elementy o bardzo wysokim stopniu komplikacji. Efektem tego ponad pięćdziesięcioletniego doświadczenia jest niezależny zakład obróbki mechanicznej, który oferuje najwyższą jakość usług obróbki metali metodą skrawania. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i wyspecjalizowanej kadrze jesteśmy w stanie sprostać najbardziej wymagającym zleceniom.

Zakład wykonuje elementy oraz całe podzespoły zgodnie z dokumentacją technologiczną zleceniodawcy oraz własnego działu konstrukcyjno-projektowego. Jesteśmy w stanie wyprodukować nawet najbardziej skomplikowane iwymagające pod względem precyzji elementy. Realizujemy zlecenia wielkoseryjne, małoseryjne i jednostkowe z materiału powierzonego lub własnego. Zapewniamy najwyższą jakość wykonywanych elementów, z których każdy poddawany jest wnikliwej kontroli jakości.

Nasza hala produkcyjna wyposażona jest w kilkadziesiąt wyspecjalizowanych maszyn i centr obróbczych CNC, które zostały skompletowane w taki sposób, aby przeprowadzić całościowy proces technologiczny nawet najbardziej skomplikowanych detali. Nasz Dział Kontroli Jakości wykorzystujący najnowocześniejszą aparaturę pomiarową codziennie potwierdza najwyższą jakość wyrobów trafiających do naszych klientów.

ŚWIADCZONE USŁUGI:
 • Obróbka skrawaniem - CNC:
  • toczenieCNC,
  • frezowanieCNC,
  • szlifowanie CNC.
 • Obróbka skrawaniem konwencjonalna:
  • toczenie,
  • frezowanie,
  • wytaczanie,
  • szlifowanie,
  • cięcie,
  • dłutowanie,
  • grawerowanie głębokie.
 • Ślusarstwo konstrukcyjne:
  • spawanie,
  • prace z wykorzystaniem pras hydraulicznych i mimośrodowych.
 • Laboratorium pomiarowe:
  • pomiary konwencjonalne (kształtu, położenia, chropowatości),
  • współrzędnościowemaszyny pomiarowe,
  • raporty pomiarowe.
    
Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych

Kluczowy obszar działalności Grupy stanowią usługi budowlano-montażowe realizowane w formule Generalnego Wykonawstwa Inwestycji Przemysłowych. Od projektowania, poprzez realizację i uruchomienie, na serwisowaniu kończąc.

Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych

Usługi utrzymania ruchu GRUPY ZARMEN są świadczone m.in. dla zakładów przemysłowych z branży hutniczej, koksowniczej, metalurgicznej oraz cementowo-wapiennej.

Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego

Grupa świadczy usługi z zakresu modernizacji i remontów kotłów energetycznych oraz urządzeń pomocniczych występujących w zakładach energetycznych.

Produkcja koksu i produktów węglopochodnych Produkcja koksu i produktów węglopochodnych

Grupa jest znaczącym na rynku producentem koksu odlewniczego, wielkopiecowego i przemysłowo-opałowego. GRUPA ZARMEN jest również wytwórcą ubocznych produktów procesu koksowania węgla, tzw. węglopochodnych.

Produkcja wyrobów swobodnie kutych Produkcja wyrobów swobodnie kutych

Ten segment działalności Grupy obejmuje produkcję wyrobów kutych swobodnie na prasach hydraulicznych. Produkcja obejmuje pręty, pierścienie rozkuwane, krążki, walce hutnicze, wały kołnierzowe i inne odkuwki kształtowe.

Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem

Tan obszar działalności Grupy obejmuje produkcję maszyn i urządzeń dla górnictwa, a także usługi w zakresie remontów i modernizacji urządzeń i instalacji górniczych. Grupa posiada szeroką ofertę produkowanych maszyn i urządzeń.

TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE

GRUPA ZARMEN specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych oraz AKPiA, szynoprzewodów i szaf sterowniczych dla wielu sektorów gospodarki.

Projektowanie maszyn i urządzeń Projektowanie maszyn i urządzeń

Istotnym z punktu widzenia kompleksowości świadczonych usług przez GRUPĘ ZARMEN są usługi w zakresie projektowania oraz dostaw maszyn i urządzeń dla przemysłu ciężkiego. Usługi