Udostępnij:

ZARMEN zakład Elektrobudowa

ZARMEN zakład Elektrobudowa jest producentem urządzeń elektroenergetycznych, w tym głównie rozdzielnic i szynoprzewodów WN, SN i nN, urządzeń prądu stałego i stacji kontenerowych dla sektora elektroenergetycznego (wytwarzanie, przesył i dystrybucja energii), szeroko rozumianego sektora przemysłowego (m.in. paliwowego, chemicznego, węglowego, metalurgicznego, papierniczego, mineralnego, itd.) oraz trakcji miejskiej i kolejowej.
 


 


Produkcja zorganizowana jest w dwóch zakładach produkcyjnych:

ZARMEN zakład Elektrobudowa zajmuje się Realizacją Kontraktów, w zakresie: 
 • Kompletnych obiektów budowlanych dla sektorów:

  • energetyka wytwarzanie,
  • energetyka dystrybucja,
  • przemysł.

oraz

 • Produkcją urządzeń elektroenergetycznych, obejmującą głównie:

  • rozdzielnice prądu przemiennego,
  • szynoprzewody,
  • urządzenia prądu stałego,
  • stacje kontenerowe.
    


Doświadczenia ZARMEN zakład Elektrobudowa sięgają ponad 67 lat

ZARMEN zakład Elektrobudowa brała udział w budowie niemal wszystkich elektrowni i elektrociepłowni w Polsce oraz wielu na świecie. Jest obecna na nowo budowanych, modernizowanych i remontowanych obiektach energetycznych oraz przemysłowych, zarówno w kraju jak i za granicą. 
 

Nasze atuty:
 • Kompleksowość: usługi + produkty, w pełnym zakresie napięć, od doradztwa i projektowania do serwisu pogwarancyjnego,
 • Wykwalifikowani pracownicy:
  • grupa doświadczonych pomiarowców, elektromonterów, projektantów,
  • własne biuro projektowo-konstrukcyjne.
 • Unikalne kompetencje pozwalające na realizację zadań dla elektrowni wszystkich typów: konwencjonalnych, atomowych, OZE.
 • Jedyny polski producent:
  • rozdzielnic wysokiego napięcia, z izolacją gazową (SF6) - OPTIMA 145,
  • szynoprzewodów wysokiego napięcia.
 • Producent pełnej gamy:
  • rozdzielnic powietrznych.
  • szynoprzewodów,
  • urządzeń prądu stałego dla rynku kolejowego, tramwajowego, trolejbusowego i metra.
 • Najpełniejsza na rynku oferta rozdzielnic średniego napięcia.

Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych

Kluczowy obszar działalności Grupy stanowią usługi budowlano-montażowe realizowane w formule Generalnego Wykonawstwa Inwestycji Przemysłowych. Od projektowania, poprzez realizację i uruchomienie, na serwisowaniu kończąc.

Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych

Usługi utrzymania ruchu GRUPY ZARMEN są świadczone m.in. dla zakładów przemysłowych z branży hutniczej, koksowniczej, metalurgicznej oraz cementowo-wapiennej.

Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego

Grupa świadczy usługi z zakresu modernizacji i remontów kotłów energetycznych oraz urządzeń pomocniczych występujących w zakładach energetycznych.

Produkcja koksu i produktów węglopochodnych Produkcja koksu i produktów węglopochodnych

Grupa jest znaczącym na rynku producentem koksu odlewniczego, wielkopiecowego i przemysłowo-opałowego. GRUPA ZARMEN jest również wytwórcą ubocznych produktów procesu koksowania węgla, tzw. węglopochodnych.

Produkcja wyrobów swobodnie kutych Produkcja wyrobów swobodnie kutych

Ten segment działalności Grupy obejmuje produkcję wyrobów kutych swobodnie na prasach hydraulicznych. Produkcja obejmuje pręty, pierścienie rozkuwane, krążki, walce hutnicze, wały kołnierzowe i inne odkuwki kształtowe.

Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem

Tan obszar działalności Grupy obejmuje produkcję maszyn i urządzeń dla górnictwa, a także usługi w zakresie remontów i modernizacji urządzeń i instalacji górniczych. Grupa posiada szeroką ofertę produkowanych maszyn i urządzeń.

TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE

GRUPA ZARMEN specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych oraz AKPiA, szynoprzewodów i szaf sterowniczych dla wielu sektorów gospodarki.

Projektowanie maszyn i urządzeń Projektowanie maszyn i urządzeń

Istotnym z punktu widzenia kompleksowości świadczonych usług przez GRUPĘ ZARMEN są usługi w zakresie projektowania oraz dostaw maszyn i urządzeń dla przemysłu ciężkiego. Usługi