Udostępnij:

Rozdzielnice Wysokiego Napięcia WN
 

Rozdzielnica wnętrzowa WN typu OPTIMA 145

Rozdzielnice OPTIMA 145 jest to rozdzielnia wnętrzowa z izolacją gazową SF6 przeznaczona do pracy w sieciach o częstotliwości 50 Hz i napięciu znamionowym do 145 kV.


Budowa Rozdzielnicy OPTIMA 145
 1. Napęd wyłącznika
 2. Wyłącznik
 3. Napęd odłączniko-uziemnika szyn zbiorczych
 4. Szyny zbiorcze
 5. Przekładnik prądowy
 6. Przekładnik napięciowy
 7. Uziemnik szybki
 8. Napęd uziemnika szybkiego
 9. Odłączniko-uziemnik (liniowy)
 10. Napęd odłączniko-uziemnika (liniowego)
 11. Odłącznik przekładnika napięciowego
 12. Przyłącze kablowe

Charakterystyka Rozdzielnicy OPTIMA 145
 • Wysokie bezpieczeństwo dzięki zastosowaniu:
  • Rozwiązań konstrukcyjnych chroniących przed skutkami łuku wewnętrznego.
  • Zastosowaniu blokad uniemożliwiających wykonanie nieprawidłowych czynności łączeniowych.
  • Zastosowaniu wyłącznika wysokiego napięcia o nowoczesnej konstrukcji zapewniającej skuteczne działanie w każdych warunkach eksploatacji.
 • Obudowy rozdzielnicy wykonane, jako odlew aluminiowy (bez elementów spawanych).
 • Ograniczenie do minimum czynności konserwacyjnych i serwisowych w trakcie eksploatacji rozdzielnicy.
 • Stosowanie nowoczesnych aparatów łączeniowych.
 • Bardzo łatwy dostęp do napędów.
 • Możliwość dopasowania konfiguracji produktu do wymagań klienta,
 • Kompleksowa realizacja projektu (testy fabryczne, dostawa, montaż, testy pomontażowe - w tym pomiar WNZ).
 • Możliwość zastosowania szerokiego zakresu parametrów dla przekładników prądowych i napięciowych.
 • Możliwość zastosowania szaf sterowania lokalnego LCC typu przyściennego, wolnostojących lub zamontowanych na rozdzielnicy.
Przykładowe konfiguracje

W celu lepszego dopasowania produktu do wymagań rynku cały czas pracujemy nad zwiększeniem wariantowości oraz możliwych konfiguracji pól, poprawę jakości, funkcjonalności czy zwiększeniu niezawodności. Dzięki temu uzyskujemy również bezkonkurencyjną elastyczność produktu.

Parametry techniczne:
Najwyższe napięcie pracy 145 kV
Napięcie znamionowe sieci 110 kV
Częstotliwość znamionowa / liczba faz 50 Hz / 3
Napięcie probiercze wytrzymywane o częstotliwości sieciowej (50 Hz, 1 min.)
- między ziemią a fazą
- wzdłuż przerwy izolacyjnej

230 kV
265 kV
Napięcie probiercze udarowe piorunowe (1,2/50)
- do ziemi i międzyfazowo
- pomiędzy otwartymi stykami

550 kV
630 kV
Prąd znamionowy 3150 A
Prąd znamionowy zwarciowy(wartość skuteczna) 40 kA
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany 100 kA
Stopień ochrony obudowy napędów, skrzynek zaciskowych IP 4X / IP54
Roczny ubytek gazu SF6 dla każdego przedziału gazowego 0,1 %
Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych

Kluczowy obszar działalności Grupy stanowią usługi budowlano-montażowe realizowane w formule Generalnego Wykonawstwa Inwestycji Przemysłowych. Od projektowania, poprzez realizację i uruchomienie, na serwisowaniu kończąc.

Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych

Usługi utrzymania ruchu GRUPY ZARMEN są świadczone m.in. dla zakładów przemysłowych z branży hutniczej, koksowniczej, metalurgicznej oraz cementowo-wapiennej.

Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego

Grupa świadczy usługi z zakresu modernizacji i remontów kotłów energetycznych oraz urządzeń pomocniczych występujących w zakładach energetycznych.

Produkcja koksu i produktów węglopochodnych Produkcja koksu i produktów węglopochodnych

Grupa jest znaczącym na rynku producentem koksu odlewniczego, wielkopiecowego i przemysłowo-opałowego. GRUPA ZARMEN jest również wytwórcą ubocznych produktów procesu koksowania węgla, tzw. węglopochodnych.

Produkcja wyrobów swobodnie kutych Produkcja wyrobów swobodnie kutych

Ten segment działalności Grupy obejmuje produkcję wyrobów kutych swobodnie na prasach hydraulicznych. Produkcja obejmuje pręty, pierścienie rozkuwane, krążki, walce hutnicze, wały kołnierzowe i inne odkuwki kształtowe.

Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem

Tan obszar działalności Grupy obejmuje produkcję maszyn i urządzeń dla górnictwa, a także usługi w zakresie remontów i modernizacji urządzeń i instalacji górniczych. Grupa posiada szeroką ofertę produkowanych maszyn i urządzeń.

TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE

GRUPA ZARMEN specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych oraz AKPiA, szynoprzewodów i szaf sterowniczych dla wielu sektorów gospodarki.

Projektowanie maszyn i urządzeń Projektowanie maszyn i urządzeń

Istotnym z punktu widzenia kompleksowości świadczonych usług przez GRUPĘ ZARMEN są usługi w zakresie projektowania oraz dostaw maszyn i urządzeń dla przemysłu ciężkiego. Usługi