Udostępnij:

Kompletne obiekty 

ZARMEN zakład Elektrobudowa jest wykonawcą kompletnych obiektów budowanych najczęściej w systemie generalnego wykonawstwa dla sektorów wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej oraz obiektów przemysłowych. Dotyczy to zarówno budowy nowych, jak i przebudowy oraz modernizacji istniejących obiektów.
 
Oferta zakładu obejmuje kompleksową usługę w zakresie projektowania, zarządzania projektem, kompletacji dostaw materiałów i urządzeń, montażu wraz z nadzorem, testów i pomiarów pomontażowych, rozruchu zimnego, rozruchu technologicznego, ruchu próbnego i przekazania do eksploatacji oraz obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej.
 

Kompletne obiekty w wytwarzaniu 

ZARMEN zakład Elektrobudowa oferuje realizację średniej i małej mocy konwencjonalnych bloków energetycznych (kogeneracyjnych i cieplnych) oraz odnawialnych źródeł energii (głównie bloków spalających lub współspalających biomasę oraz elektrowni wodnych i wiatrowych).
 

Kompletne obiekty w przesyle i dystrybucji

ZARMEN zakład Elektrobudowa oferuje stacje elektroenergetyczne NN (w sektorze przesyłu) oraz stacje i systemy WN (głównie GPZ-ty w sektorze dystrybucji oraz stacje elektroenergetyczne zasilające zakłady przemysłowe zasilane na tym poziomie napięcia).
 

Kompletne obiekty w przemyśle

ZARMEN zakład Elektrobudowa oferuje kompletne obiekty dla sektora przemysłu (m.in. paliwowego, chemicznego, węglowego, metalurgicznego, papierniczego, mineralnego). Najczęściej są to obiekty o wysokim poziomie złożoności i znaczącym udziale technologii w całościowym zakresie projektu.
 

Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych

Kluczowy obszar działalności Grupy stanowią usługi budowlano-montażowe realizowane w formule Generalnego Wykonawstwa Inwestycji Przemysłowych. Od projektowania, poprzez realizację i uruchomienie, na serwisowaniu kończąc.

Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych

Usługi utrzymania ruchu GRUPY ZARMEN są świadczone m.in. dla zakładów przemysłowych z branży hutniczej, koksowniczej, metalurgicznej oraz cementowo-wapiennej.

Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego

Grupa świadczy usługi z zakresu modernizacji i remontów kotłów energetycznych oraz urządzeń pomocniczych występujących w zakładach energetycznych.

Produkcja koksu i produktów węglopochodnych Produkcja koksu i produktów węglopochodnych

Grupa jest znaczącym na rynku producentem koksu odlewniczego, wielkopiecowego i przemysłowo-opałowego. GRUPA ZARMEN jest również wytwórcą ubocznych produktów procesu koksowania węgla, tzw. węglopochodnych.

Produkcja wyrobów swobodnie kutych Produkcja wyrobów swobodnie kutych

Ten segment działalności Grupy obejmuje produkcję wyrobów kutych swobodnie na prasach hydraulicznych. Produkcja obejmuje pręty, pierścienie rozkuwane, krążki, walce hutnicze, wały kołnierzowe i inne odkuwki kształtowe.

Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem

Tan obszar działalności Grupy obejmuje produkcję maszyn i urządzeń dla górnictwa, a także usługi w zakresie remontów i modernizacji urządzeń i instalacji górniczych. Grupa posiada szeroką ofertę produkowanych maszyn i urządzeń.

TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE

GRUPA ZARMEN specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych oraz AKPiA, szynoprzewodów i szaf sterowniczych dla wielu sektorów gospodarki.

Projektowanie maszyn i urządzeń Projektowanie maszyn i urządzeń

Istotnym z punktu widzenia kompleksowości świadczonych usług przez GRUPĘ ZARMEN są usługi w zakresie projektowania oraz dostaw maszyn i urządzeń dla przemysłu ciężkiego. Usługi