Udostępnij:


Miejsce pracy: Częstochowa ul. Odlewników 20

Do obowiązków zatrudnionej osoby należeć będzie przede wszystkim:
 • obsługa i konserwacja urządzeń elektrycznych, układów regulacji i automatyki stacji itp. w tym dla wszystkich napięć,
 • dokonywanie nastaw przekaźników i innych elementów zabezpieczających 
 • w układach przesyłu i rozdziału energii elektrycznej w tym dla wysokich napięć,
 • dokonywanie zmian w nastawach parametrów, poprawek i wysterowań celem doprowadzenia do pełnej sprawności układu,
 • dokonywanie montażu i wymian wszelkich elementów układów siłowych, sterowniczych, automatyki i zabezpieczeń w tym dla wszystkich napięć,
 • wykrywanie miejsc i elementów uszkodzonych w układach elektrycznych oraz określenie środków zaradczych umożliwiających dalsze użytkowanie częściowo zdefektowanych elementów lub zespołów – usuwanie uszkodzeń,
 • analiza synteza układów regulacji, automatyki, pomiaru, sygnalizacji i zabezpieczeń.
Od kandydatów oczekujemy:
 • uprawnień energetycznych „E” – grupa 1,
 • 2 – letniej praktyki w zawodzie,
 • wykształcenia zawodowego technicznego,
 • znajomości rysunku technicznego,
 • braku przeciwwskazań do pracy na wysokości,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • komunikatywności, zdyscyplinowania,
 • sprawności fizycznej.
Oferujemy:
 • stabilne warunki zatrudnienia na umowę o pracę na pełny etat,
 • szkolenia i możliwości rozwoju zawodowego w firmie o światowym zasięgu działania,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,  
 • pakiet socjalny, 
 • atrakcyjne warunki indywidualnego dodatkowego ubezpieczenia.

CV wraz ze zdjęciem prosimy kierować na adres: emilia.rybus@zarmen.pl lub edyta.kisielow@zarmen.pl w temacie wpisując "Automatyk".

Powrót

Formularz kontaktowy

Uzupełnij przynajmniej jedno z poniższych
Plik nie może przekreczać 3MB! Typ pliku: .doc albo .pdf
* „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie o ochronie danych 2016/679 (RODO). Jednocześnie oświadczam, że zostałam (-em) poinformowana (-ny) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne”.
Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych

Kluczowy obszar działalności Grupy stanowią usługi budowlano-montażowe realizowane w formule Generalnego Wykonawstwa Inwestycji Przemysłowych. Od projektowania, poprzez realizację i uruchomienie, na serwisowaniu kończąc.

Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych

Usługi utrzymania ruchu GRUPY ZARMEN są świadczone m.in. dla zakładów przemysłowych z branży hutniczej, koksowniczej, metalurgicznej oraz cementowo-wapiennej.

Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego

Grupa świadczy usługi z zakresu modernizacji i remontów kotłów energetycznych oraz urządzeń pomocniczych występujących w zakładach energetycznych.

Produkcja koksu oraz produktów węglopochodnych Produkcja koksu oraz produktów węglopochodnych

Grupa jest znaczącym na rynku producentem koksu odlewniczego, wielkopiecowego i przemysłowo-opałowego. GRUPA ZARMEN jest również wytwórcą ubocznych produktów procesu koksowania węgla, tzw. węglopochodnych.

Produkcja wyrobów swobodnie kutych Produkcja wyrobów swobodnie kutych

Ten segment działalności Grupy obejmuje produkcję wyrobów kutych swobodnie na prasach hydraulicznych. Produkcja obejmuje pręty, pierścienie rozkuwane, krążki, walce hutnicze, wały kołnierzowe i inne odkuwki kształtowe.

Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem

Tan obszar działalności Grupy obejmuje produkcję maszyn i urządzeń dla górnictwa, a także usługi w zakresie remontów i modernizacji urządzeń i instalacji górniczych. Grupa posiada szeroką ofertę produkowanych maszyn i urządzeń.

Instalacje elektryczne i AKPiA Instalacje elektryczne i AKPiA

GRUPA ZARMEN specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych oraz AKPiA dla wielu sektorów gospodarki.

Projektowanie maszyn i urządzeń Projektowanie maszyn i urządzeń

Istotnym z punktu widzenia kompleksowości świadczonych usług przez GRUPĘ ZARMEN są usługi w zakresie projektowania oraz dostaw maszyn i urządzeń dla przemysłu ciężkiego. Usługi