Udostępnij:

Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych

Kluczowy obszar działalności jednostki dominującej stanowią usługi budowlano-montażowe realizowane najczęściej w formule Generalnego Wykonawstwa Inwestycji Przemysłowych. Kompleksowe wykonawstwo obejmuje działania od projektowania obiektów przemysłowych, poprzez ich realizację i uruchomienie, a na późniejszym serwisowaniu kończąc. Taka formuła gwarantuje inwestorom bezpieczeństwo wynikające z koncentracji odpowiedzialności za osiągnięcie zakładanych parametrów instalacji w rękach jednego podmiotu. Jednocześnie dla samej jednostki taka realizacja eliminuje ryzyko podwykonawców, gdyż zdecydowana większość robót i dostaw jest realizowana z wykorzystaniem zasobów własnych tak Spółki, jak i jednostek powiązanych. Dzięki temu GRUPA ZARMEN zachowuje stałe oddziaływanie na przebieg procesu inwestycyjnego oraz jego pozytywny rezultat. Obszarem specjalizacji jednostki dominującej jest realizacja budowy wraz z uruchomieniem kompletnego zakładu koksowniczego obejmująca budowę baterii koksowniczych wraz z obiektami i instalacjami przynależnymi. 


 

GRUPA ZARMEN świadczy usługi i realizuje dostawy:

  • obiektów przygotowania węgla wsadowego (wieża węgla, stacje przesypowe, nośnice węgla, stacja dozowania węgla),
  • obiektów produkcji koksu (bateria koksownicza, pomosty baterii, instalacja gaszenia koksu, instalacja odpylania),
  • obiektów odbioru i sortowania koksu (sortownia koksu, zrzutnia koksu, stacje przesypowe, składowiska koksu),
  • maszyn i urządzeń (wóz stropowy, wóz zasypowy, wóz przelotowy, wsadnica),
  • obiektów infrastruktury gazowej i energetycznej (rurociągi gazu surowego i opałowego, rurociągi energetyczne, stacje elektroenergetyczne, trasy zasilania kablowego),
  • instalacji oczyszczania gazu koksowniczego (m.in. instalacja kondensacji, zbiorniki, pompownia gazu surowego, filtrowanie gazu, instalacja absorbcji siarkowodoru, amoniaku i benzolu, instalacja katalitycznego rozkładu amoniaku),
  • obiektów i instalacji biologicznego oczyszczania ścieków (zbiorniki retencyjne, reaktory chemiczne, pompownie chemikaliów, zbiorniki ścieków, bioreaktory, stanowiska rozładunku i magazynowania ciekłego tlenu),
  • obiektów infrastruktury (układy torowe, drogi, dojazdy, urządzenia pomiarowe, zabezpieczenia ppoż., sieci wodne i kanalizacyjne, zbiorniki wód opadowych, pompownie, międzyobiektowe trasy kablowe).
     

Zapoznaj się z ofertą REMAK-ENERGOMONTAŻ

Zapoznaj sie z ofertą ZARMEN

Zapoznaj się z ofertą ELEKTROBUDOWA

Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych

Kluczowy obszar działalności Grupy stanowią usługi budowlano-montażowe realizowane w formule Generalnego Wykonawstwa Inwestycji Przemysłowych. Od projektowania, poprzez realizację i uruchomienie, na serwisowaniu kończąc.

Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych

Usługi utrzymania ruchu GRUPY ZARMEN są świadczone m.in. dla zakładów przemysłowych z branży hutniczej, koksowniczej, metalurgicznej oraz cementowo-wapiennej.

Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego

Grupa świadczy usługi z zakresu modernizacji i remontów kotłów energetycznych oraz urządzeń pomocniczych występujących w zakładach energetycznych.

Produkcja koksu i produktów węglopochodnych Produkcja koksu i produktów węglopochodnych

Grupa jest znaczącym na rynku producentem koksu odlewniczego, wielkopiecowego i przemysłowo-opałowego. GRUPA ZARMEN jest również wytwórcą ubocznych produktów procesu koksowania węgla, tzw. węglopochodnych.

Produkcja wyrobów swobodnie kutych Produkcja wyrobów swobodnie kutych

Ten segment działalności Grupy obejmuje produkcję wyrobów kutych swobodnie na prasach hydraulicznych. Produkcja obejmuje pręty, pierścienie rozkuwane, krążki, walce hutnicze, wały kołnierzowe i inne odkuwki kształtowe.

Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem

Tan obszar działalności Grupy obejmuje produkcję maszyn i urządzeń dla górnictwa, a także usługi w zakresie remontów i modernizacji urządzeń i instalacji górniczych. Grupa posiada szeroką ofertę produkowanych maszyn i urządzeń.

TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE

GRUPA ZARMEN specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych oraz AKPiA, szynoprzewodów i szaf sterowniczych dla wielu sektorów gospodarki.

Projektowanie maszyn i urządzeń Projektowanie maszyn i urządzeń

Istotnym z punktu widzenia kompleksowości świadczonych usług przez GRUPĘ ZARMEN są usługi w zakresie projektowania oraz dostaw maszyn i urządzeń dla przemysłu ciężkiego. Usługi