Udostępnij:

Projektowanie maszyn i urządzeń

Istotnym z punktu widzenia kompleksowości świadczonych usług przez GRUPĘ ZARMEN są usługi w zakresie projektowania oraz dostaw maszyn i urządzeń dla przemysłu ciężkiego. Usługi projektowe obejmują dokumentację techniczną zarówno Basic jak i detal engineering. Grupa posiada kompetencje projektowe w następujących specjalizacjach:

  • maszyny i urządzenia koksownicze,
  • urządzania do eksploatacji i przeróbki rud (wozy do wiercenia i kotwienia, ładowarki, flotowniki, maszyny spiekalnicze, paczkarki złomu, zasobniki i namiarownie),
  • urządzenia walcowni, linie ciągłego odlewania aluminium, miedzi, mosiądzów dla zakładów metalurgii kolorowej,
  • odlewnie, prasownie, ciągarnie, w tym prasy hydrauliczne, ciągarki ławowe i bębnowe, linie prasowania wyrobów z miedzi i aluminium,
  • piece hutnicze, piece grzewcze i do obróbki cieplnej,
  • urządzenia transportowe,
  • napędy i sterowania,
  • automatyka procesów technologicznych i linii produkcyjnych.

Grupa Kapitałowa ZARMEN jest autorem funkcjonujących z powodzeniem w wielu państwach na świecie urządzeń do eksploatacji i przeróbki rud, pieców grzewczych i do obróbki cieplnej, linii ciągłego odlewania aluminium, miedzi, pras hydraulicznych, ciągarek, linii prasowania wyrobów z miedzi i aluminium, maszyn i urządzeń koksowniczych.


 

Zapoznaj się z ofertą HPH-HUTMASZPROJEKT

Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych

Kluczowy obszar działalności GRUPY ZARMEN stanowią usługi budowlano-montażowe realizowane w formule Generalnego Wykonawcy Inwestycji Przemysłowych. Od projektowania, poprzez realizację i uruchomienie, na serwisowaniu kończąc.

Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych

Usługi utrzymania ruchu GRUPY ZARMEN są świadczone m.in. dla zakładów przemysłowych z branży hutniczej, koksowniczej, metalurgicznej oraz cementowo-wapiennej.

Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego

GRUPA ZARMEN świadczy usługi z zakresu modernizacji i remontów kotłów energetycznych oraz urządzeń pomocniczych występujących w zakładach energetycznych.

Produkcja koksu i produktów węglopochodnych Produkcja koksu i produktów węglopochodnych

GRUPA ZARMEN jest znaczącym na rynku producentem koksu odlewniczego, wielkopiecowego i przemysłowo-opałowego. GRUPA ZARMEN jest również wytwórcą ubocznych produktów procesu koksowania węgla, tzw. węglopochodnych.

Produkcja wyrobów swobodnie kutych I KUTO-WALCOWANYCH Produkcja wyrobów swobodnie kutych I KUTO-WALCOWANYCH

Ten segment działalności GRUPY ZARMEN obejmuje produkcję wyrobów kutych swobodnie na prasach hydraulicznych. Produkcja obejmuje pręty, pierścienie rozkuwane, krążki, walce hutnicze, wały kołnierzowe i inne odkuwki kształtowe.

Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem

Działalności GRUPY ZARMEN w tym zakresie obejmuje produkcję maszyn i urządzeń dla górnictwa, a także usługi remontowe i modernizacyjne urządzeń oraz instalacji górniczych. Grupa posiada szeroką ofertę produkowanych maszyn i urządzeń.

TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE

GRUPA ZARMEN specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych oraz AKPiA, szynoprzewodów i szaf sterowniczych dla wielu sektorów gospodarki.

Projektowanie maszyn i urządzeń Projektowanie maszyn i urządzeń

Istotnym z punktu widzenia kompleksowości świadczonych usług przez GRUPĘ ZARMEN są usługi w zakresie projektowania oraz dostaw maszyn i urządzeń dla przemysłu ciężkiego.