Udostępnij:

Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych (Maintenance Outsourcing)

Usługi utrzymania ruchu są świadczone dla zakładów przemysłowych z branży hutniczej, koksowniczej, metalurgicznej oraz cementowo-wapiennej. W ramach usług utrzymania ruchu GRUPA ZARMEN podejmuje szereg działań technicznych, administracyjnych i zarządzania prowadzonych w celu utrzymania urządzeń produkcyjnych w stanie, w którym mogą one wykonywać wymagane funkcje przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa ludzi i środowiska. Działania w ramach utrzymania ruchu są ukierunkowane na uzyskanie przez maszyny i urządzenia oraz instalacje wymaganej i planowanej ich żywotności.

Grupa świadczy usługi z zakresu maintenance przejmując na siebie ryzyko sprawności maszyn i urządzeń (bądź linii technologicznych), zapewniając swoim klientom poczucie bezpieczeństwa i zachowania ciągłości procesu produkcyjnego. Działania podmiotów Grupy są prowadzone w dwojaki sposób, w ramach tzw. prewencyjnego oraz korygującego utrzymania ruchu. Prewencyjne utrzymanie ruchu eliminuje ryzyko nieprzewidzianych awarii i gwarantuje wymaganą sprawność maszyn i urządzeń. Korygujące utrzymanie ruchu jest natychmiastową reakcją w sytuacjach awaryjnych, polegającą na usunięciu skutków awarii i doporowadzenie w jak najkrótszym czasie do przywrócenia sprawności maszyny lub urządzenia celem realizacji cyklu produkcyjnego.

GRUPA ZARMEN wypracowała własną strategię zarządzania utrzymaniem ruchu, która uwzględnia istniejącą strukturę organizacyjną podmiotów, na rzecz których świadczone są tego typu usługi.
 

Zapoznaj się z ofertą REMAK-ENERGOMONTAŻ

Zapoznaj sie z ofertą ZARMEN

Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych

Kluczowy obszar działalności GRUPY ZARMEN stanowią usługi budowlano-montażowe realizowane w formule Generalnego Wykonawcy Inwestycji Przemysłowych. Od projektowania, poprzez realizację i uruchomienie, na serwisowaniu kończąc.

Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych

Usługi utrzymania ruchu GRUPY ZARMEN są świadczone m.in. dla zakładów przemysłowych z branży hutniczej, koksowniczej, metalurgicznej oraz cementowo-wapiennej.

Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego

GRUPA ZARMEN świadczy usługi z zakresu modernizacji i remontów kotłów energetycznych oraz urządzeń pomocniczych występujących w zakładach energetycznych.

Produkcja koksu i produktów węglopochodnych Produkcja koksu i produktów węglopochodnych

GRUPA ZARMEN jest znaczącym na rynku producentem koksu odlewniczego, wielkopiecowego i przemysłowo-opałowego. GRUPA ZARMEN jest również wytwórcą ubocznych produktów procesu koksowania węgla, tzw. węglopochodnych.

Produkcja wyrobów swobodnie kutych I KUTO-WALCOWANYCH Produkcja wyrobów swobodnie kutych I KUTO-WALCOWANYCH

Ten segment działalności GRUPY ZARMEN obejmuje produkcję wyrobów kutych swobodnie na prasach hydraulicznych. Produkcja obejmuje pręty, pierścienie rozkuwane, krążki, walce hutnicze, wały kołnierzowe i inne odkuwki kształtowe.

Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem

Działalności GRUPY ZARMEN w tym zakresie obejmuje produkcję maszyn i urządzeń dla górnictwa, a także usługi remontowe i modernizacyjne urządzeń oraz instalacji górniczych. Grupa posiada szeroką ofertę produkowanych maszyn i urządzeń.

TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE

GRUPA ZARMEN specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych oraz AKPiA, szynoprzewodów i szaf sterowniczych dla wielu sektorów gospodarki.

Projektowanie maszyn i urządzeń Projektowanie maszyn i urządzeń

Istotnym z punktu widzenia kompleksowości świadczonych usług przez GRUPĘ ZARMEN są usługi w zakresie projektowania oraz dostaw maszyn i urządzeń dla przemysłu ciężkiego.