Udostępnij:

Aktualności ze Spółek

wszystkie artykuły
Okładka newsa Komunikat Zarządu ZARMEN FPA Sp. z o.o.

ZARMEN FPA Sp. z o.o.

2023-05-11 10:00:04

Zarząd ZARMEN FPA Sp. z o.o. informuje, że w dniach 12-14.04.2023 r. w zakładzie ZARMEN FPA Sp. z o.o. w Zdzieszowicach, ul. Filarskiego 39, odbył się audyt odnawiający systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2015.

Okładka newsa Maturzyści PZS Bieruń zwiedzili Zakład Produkcji Szynoprzewodów ELEKTROBUDOWA w Tychach

ELEKTROBUDOWA Sp. z o.o.

2023-04-03 15:00:58

W czwartek 30 marca 2023 r. kolejny raz gościliśmy grupę młodzieży z klas maturalnych Powiatowego Zespołu Szkół z Bierunia, tym razem w tyskim Zakładzie Produkcji Szynoprzewodów.

Okładka newsa Wycieczka PZS Bieruń do Zakładu Produkcji Rozdzielnic ELEKTROBUDOWA w Koninie

ELEKTROBUDOWA Sp. z o.o.

2023-03-31 14:00:12

W ramach współpracy z Powiatowym Zespołem Szkół w Bieruniu, w piatek 24 marca 2023 r. grupa 25 elektryków z klas czwartych bieruńskiej szkoły odwiedziła Zakład Produkcji Rozdzielnic ELEKTROBUDOWA w Koninie.

Okładka newsa Dostępne moce przyłączeniowe dla wytwórców

ZARMEN GPP Sp. z o.o.

2023-03-31 12:45:23

Przedstawiamy zestawienie wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł przyłączanych do sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV na obszarze ZARMEN GPP Sp. z o.o. w latach 2023-2028.

Okładka newsa Podmioty ubiegające się o przyłączenie źródeł

ZARMEN GPP Sp. z o.o.

2023-03-31 12:30:12

Przedstawiamy wykaz podmiotów, które ubiegają się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej ZARMEN GPP Sp. z o.o. o napięciu znamionowym powyżej 1 kV.

Okładka newsa Zakres informacji przekazywanej odbiorcą o środkach poprawy efektywności energetycznej oraz charakterystykach technicznych efektywnych energetycznie urządzeń w 2022 r.

ZARMEN GPP Sp. z o.o.

2023-03-31 12:00:31

ZARMEN GPP Sp. z o.o. jako Operator Systemu Dystrybucyjnego publikuje zakres informacji przekazywanej odbiorcom o środkach poprawy efektywności energetycznej oraz charakterystykach technicznych efektywnych energetycznie urządzeń w 2022 r.

Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych

Kluczowy obszar działalności Grupy stanowią usługi budowlano-montażowe realizowane w formule Generalnego Wykonawstwa Inwestycji Przemysłowych. Od projektowania, poprzez realizację i uruchomienie, na serwisowaniu kończąc.

Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych

Usługi utrzymania ruchu GRUPY ZARMEN są świadczone m.in. dla zakładów przemysłowych z branży hutniczej, koksowniczej, metalurgicznej oraz cementowo-wapiennej.

Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego

Grupa świadczy usługi z zakresu modernizacji i remontów kotłów energetycznych oraz urządzeń pomocniczych występujących w zakładach energetycznych.

Produkcja koksu i produktów węglopochodnych Produkcja koksu i produktów węglopochodnych

Grupa jest znaczącym na rynku producentem koksu odlewniczego, wielkopiecowego i przemysłowo-opałowego. GRUPA ZARMEN jest również wytwórcą ubocznych produktów procesu koksowania węgla, tzw. węglopochodnych.

Produkcja wyrobów swobodnie kutych I KUTO-WALCOWANYCH Produkcja wyrobów swobodnie kutych I KUTO-WALCOWANYCH

Ten segment działalności Grupy obejmuje produkcję wyrobów kutych swobodnie na prasach hydraulicznych. Produkcja obejmuje pręty, pierścienie rozkuwane, krążki, walce hutnicze, wały kołnierzowe i inne odkuwki kształtowe.

Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem

Tan obszar działalności Grupy obejmuje produkcję maszyn i urządzeń dla górnictwa, a także usługi w zakresie remontów i modernizacji urządzeń i instalacji górniczych. Grupa posiada szeroką ofertę produkowanych maszyn i urządzeń.

TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE

GRUPA ZARMEN specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych oraz AKPiA, szynoprzewodów i szaf sterowniczych dla wielu sektorów gospodarki.

Projektowanie maszyn i urządzeń Projektowanie maszyn i urządzeń

Istotnym z punktu widzenia kompleksowości świadczonych usług przez GRUPĘ ZARMEN są usługi w zakresie projektowania oraz dostaw maszyn i urządzeń dla przemysłu ciężkiego.