Udostępnij:

HISTORIA GRUPY ZARMEN

 • 2003 r. - Utworzenie Spółki ZARMEN Sp. z o.o. Utworzenie Zakładu Remontowo-Montażowego w Dąbrowie Górniczej na terenie Koksowni „Przyjaźń”.
 • 2004 r. - Utworzenie Zakładu Remontowo-Montażowego przy Hucie Lucchini-Warszawa (obecnie ArcelorMittal Warszawa). Powstanie Zakładu Remontowo-Montażowego w Strzelcach Opolskich i w Chorzowie.
 • 2005 r. - Przejęcie utrzymania ruchu w Zakładach Cementowo-Wapienniczych Górażdże Cement k/Opola przez Zakład Remontowo-Montażowy w Strzelcach Opolskich.
 • 2007 r. - Uruchomienie własnej inwestycji – Zakładu Wyrobów Kutych (Kuźni)w Zdzieszowicach (obecnie ZARMEN FPA Sp. z o.o.).
 • 2008 r. - Utworzenie Bazy Transportu i Sprzętu (zaplecze logistyczne Spółki) w Zdzieszowicach.
 • 2009 r. - Zakup 100% udziałów spółki Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. w Częstochowie od ISD Huty Częstochowa Sp. z o.o.
 • 2009 r. - Zakup 100% udziałów biura projektowego HPH Hutmaszprojekt Sp. z o.o.
 • 2010 r. - Zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa pn. Mostostal Energomontaż S.A. Oddział Produkcyjny w Żmigrodzie i wniesienie do Energomontaż Zachód Wrocław Sp. z o.o. Zakup udziałów spółki RUE Sp. z o.o.
 • 2011 r. - Zakup 100% udziałów spółki Rybnickie Zakłady Naprawcze Sp. z o.o. Inwestycja własna budowy baterii koksowniczej w Koksowni Częstochowa Nowa Sp. z o.o. Zakup 100% udziałów spółki OPOLREM Sp. z o.o.
 • 2012 r. - Inwestycja własna budowy zakładu produkcyjnego pn. Wytwórnia Urządzeń i Konstrukcji Stalowych w Żmigrodzie na rzecz Energomontaż Zachód Wrocław Sp. z o.o.
 • 2013 r. – Inwestycja własna, budowa w systemie „pod klucz” nowej instalacji oczyszczania gazu koksowniczego w Częstochowie wraz z przynależnymi do niej węzłami technologicznymi i obiektami pomocniczymi.
 • 2014 r. - Wstąpienie do spółki Progresja Sp. z o.o. Sp.K w charakterze komandytariusza. Zakup blisko 50% akcji spółki notowanej na GPW REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A.
 • 2015 r. – Objęcie 100% udziałów w spółkach ZARMEN FCP oraz ZARMEN GPP. Podpisanie umowy z NCBiR na dofinansowanie projektu pt.: „Opracowanie prototypu innowacyjnego, automatycznego pojazdu szynowego do prac manewrowych na zakładowych bocznicach rozrządowych oraz w strefach niebezpiecznych.
 • 2016 - 2017 r. – Inwestycja własna, budowa nowoczesnej baterii koksowniczej nr 4 bis w Koksowni Częstochowa NOWA.
 • 2017 r. - Nabycie akcji KOFAMA Koźle S.A. (73,59% udział w kapitale akcyjnym).
 • 2017 r. - ZARMEN Energia Sp. z o.o. powstała 1 marca 2017 r. w odpowiedzi na obecne i przyszłe potrzeby GRUPY ZARMEN w zakresie energetyki. Spółka zajmuje się hurtowym handlem energią elektryczną i instrumentami powiązanymi. Swoją działalność koncentruje na rynku polskim oraz na rynkach państw ościennych –  w Niemczech i w Republice Czeskiej. Właścicielem 80% udziałów spółki jest ZARMEN Spółka z o.o.
Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych

Kluczowy obszar działalności Grupy stanowią usługi budowlano-montażowe realizowane w formule Generalnego Wykonawstwa Inwestycji Przemysłowych. Od projektowania, poprzez realizację i uruchomienie, na serwisowaniu kończąc.

Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych

Usługi utrzymania ruchu GRUPY ZARMEN są świadczone m.in. dla zakładów przemysłowych z branży hutniczej, koksowniczej, metalurgicznej oraz cementowo-wapiennej.

Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego

Grupa świadczy usługi z zakresu modernizacji i remontów kotłów energetycznych oraz urządzeń pomocniczych występujących w zakładach energetycznych.

Produkcja koksu oraz produktów węglopochodnych Produkcja koksu oraz produktów węglopochodnych

Grupa jest znaczącym na rynku producentem koksu odlewniczego, wielkopiecowego i przemysłowo-opałowego. GRUPA ZARMEN jest również wytwórcą ubocznych produktów procesu koksowania węgla, tzw. węglopochodnych.

Produkcja wyrobów swobodnie kutych Produkcja wyrobów swobodnie kutych

Ten segment działalności Grupy obejmuje produkcję wyrobów kutych swobodnie na prasach hydraulicznych. Produkcja obejmuje pręty, pierścienie rozkuwane, krążki, walce hutnicze, wały kołnierzowe i inne odkuwki kształtowe.

Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem

Tan obszar działalności Grupy obejmuje produkcję maszyn i urządzeń dla górnictwa, a także usługi w zakresie remontów i modernizacji urządzeń i instalacji górniczych. Grupa posiada szeroką ofertę produkowanych maszyn i urządzeń.

TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE

GRUPA ZARMEN specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych oraz AKPiA, szynoprzewodów i szaf sterowniczych dla wielu sektorów gospodarki.

Projektowanie maszyn i urządzeń Projektowanie maszyn i urządzeń

Istotnym z punktu widzenia kompleksowości świadczonych usług przez GRUPĘ ZARMEN są usługi w zakresie projektowania oraz dostaw maszyn i urządzeń dla przemysłu ciężkiego. Usługi