Udostępnij:

POTENCJAŁ GRUPY ZARMEN

Potencjał i możliwości wynikające z funkcjonowania w silnej grupie kapitałowej, pozwalają na kompleksowe dostosowanie oferty do potrzeb i oczekiwań Klientów. Dzięki różnorodności produktów i specjalistycznym usługom oraz wykwalifikowanym zespołom we wszystkich branżach, od projektowania, poprzez prefabrykację i montaż, aż po uruchomienie, świadczymy usługi dla większości segmentów przemysłu w Polsce. Dzięki usłudze stałego serwisowania po zakończeniu całego procesu inwestycyjnego, dajemy inwestorowi pewne i realne bezpieczeństwo oraz gwarancję stabilnej pracy instalacji.

Dewizą GRUPY ZARMEN jest silna orientacja na klienta. Spełniamy oczekiwania inwestora przy zapewnieniu wysokiej jakości produkowanych wyrobów i świadczonych usług.

GRUPA ZARMEN zatrudnia obecnie ponad 2700 pracowników w kraju i na terenie Unii Europejskiej na różnych stanowiskach, są to m.in.:

  • Kadra zarządzająca: 69 osób.
  • Kierownicy robót: 174 osoby.
  • Inżynierowie: 144 osób.
  • Operatorzy maszyn: 311 osób.
  • Mechanicy: 249 osób.
  • Pracownicy budowlani: 35 osób.
  • Instalatorzy elekt. i AKPiA: 125 osób.
  • Instalatorzy rurociągów: 3 osób.
  • Monterzy konstrukcji: 692 osób
  • Spawacze: 313 osób.

Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych

Kluczowy obszar działalności Grupy stanowią usługi budowlano-montażowe realizowane w formule Generalnego Wykonawstwa Inwestycji Przemysłowych. Od projektowania, poprzez realizację i uruchomienie, na serwisowaniu kończąc.

Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych

Usługi utrzymania ruchu GRUPY ZARMEN są świadczone m.in. dla zakładów przemysłowych z branży hutniczej, koksowniczej, metalurgicznej oraz cementowo-wapiennej.

Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego

Grupa świadczy usługi z zakresu modernizacji i remontów kotłów energetycznych oraz urządzeń pomocniczych występujących w zakładach energetycznych.

Produkcja koksu oraz produktów węglopochodnych Produkcja koksu oraz produktów węglopochodnych

Grupa jest znaczącym na rynku producentem koksu odlewniczego, wielkopiecowego i przemysłowo-opałowego. GRUPA ZARMEN jest również wytwórcą ubocznych produktów procesu koksowania węgla, tzw. węglopochodnych.

Produkcja wyrobów swobodnie kutych Produkcja wyrobów swobodnie kutych

Ten segment działalności Grupy obejmuje produkcję wyrobów kutych swobodnie na prasach hydraulicznych. Produkcja obejmuje pręty, pierścienie rozkuwane, krążki, walce hutnicze, wały kołnierzowe i inne odkuwki kształtowe.

Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem

Tan obszar działalności Grupy obejmuje produkcję maszyn i urządzeń dla górnictwa, a także usługi w zakresie remontów i modernizacji urządzeń i instalacji górniczych. Grupa posiada szeroką ofertę produkowanych maszyn i urządzeń.

TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE

GRUPA ZARMEN specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych oraz AKPiA, szynoprzewodów i szaf sterowniczych dla wielu sektorów gospodarki.

Projektowanie maszyn i urządzeń Projektowanie maszyn i urządzeń

Istotnym z punktu widzenia kompleksowości świadczonych usług przez GRUPĘ ZARMEN są usługi w zakresie projektowania oraz dostaw maszyn i urządzeń dla przemysłu ciężkiego. Usługi