Udostępnij:

MISTRZ ZMIANOWY UTRZYMANIA RUCHU

Miejsce pracy: Częstochowa ul. Odlewników 20

Do obowiązków zatrudnionej osoby należeć będzie przede wszystkim:
 • uzgadnianie zakresu robót, warunków ich bezpiecznego wykonania oraz uzyskiwanie zezwolenia  na ich wykonywanie,
 • rozdzielanie i wydawanie poleceń podległym pracownikom w ramach zadań przewidzianych dla swojego odcinka pracy w czasie zmiany,
 • właściwe i terminowe wykonanie robót, rozliczenie robót oraz ewentualne usunięcie usterek,
 • zabezpieczenie stanowisk pracy w niezbędne materiały, części zamienne, sprzęt, środki transportu, urządzenia,
 • właściwe wykorzystanie przydzielonych środków technicznych, odpowiednie ich użytkowanie, zabezpieczenie i konserwację,
 • organizowanie, przygotowywanie i prowadzenie prac, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy.
Od kandydatów oczekujemy:
 • wykształcenia technicznego min. średniego; preferowane wyższe w dziedzinie mechaniki, budowy maszyn,
 • znajomości rozwiązań mechanicznych w zakresie mechaniki ruchu oraz rozwiązań elementów maszyn,
 • znajomości specyfiki branży, znajomości metod i technik remontowych,
 • umiejętności zarządzania zespołem, umiejętności planowania pracy,
 • samodzielności, komunikatywności, poczucia odpowiedzialności zawodowej,
 • znajomości rysunku technicznego i dokumentacji.
Oferujemy:
 • stabilne warunki zatrudnienia na umowę o pracę na pełny etat,
 • szkolenia i możliwości rozwoju zawodowego w firmie o światowym zasięgu działania,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,  
 • pakiet socjalny, 
 • atrakcyjne warunki indywidualnego dodatkowego ubezpieczenia.

CV obejmujące informacje określone art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.) prosimy kierować na adres agnieszka.szczepocka@zarmen.pl lub edyta.kisielow@zarmen.pl w temacie wpisując "Mistrz zmianowy utrzymania ruchu".

Powrót

Formularz kontaktowy

Uzupełnij przynajmniej jedno z poniższych
Plik nie może przekreczać 3MB! Typ pliku: .doc albo .pdf
* „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie o ochronie danych 2016/679 (RODO). Jednocześnie oświadczam, że zostałam (-em) poinformowana (-ny) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne”.
Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych

Kluczowy obszar działalności Grupy stanowią usługi budowlano-montażowe realizowane w formule Generalnego Wykonawstwa Inwestycji Przemysłowych. Od projektowania, poprzez realizację i uruchomienie, na serwisowaniu kończąc.

Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych

Usługi utrzymania ruchu GRUPY ZARMEN są świadczone m.in. dla zakładów przemysłowych z branży hutniczej, koksowniczej, metalurgicznej oraz cementowo-wapiennej.

Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego

Grupa świadczy usługi z zakresu modernizacji i remontów kotłów energetycznych oraz urządzeń pomocniczych występujących w zakładach energetycznych.

Produkcja koksu oraz produktów węglopochodnych Produkcja koksu oraz produktów węglopochodnych

Grupa jest znaczącym na rynku producentem koksu odlewniczego, wielkopiecowego i przemysłowo-opałowego. GRUPA ZARMEN jest również wytwórcą ubocznych produktów procesu koksowania węgla, tzw. węglopochodnych.

Produkcja wyrobów swobodnie kutych Produkcja wyrobów swobodnie kutych

Ten segment działalności Grupy obejmuje produkcję wyrobów kutych swobodnie na prasach hydraulicznych. Produkcja obejmuje pręty, pierścienie rozkuwane, krążki, walce hutnicze, wały kołnierzowe i inne odkuwki kształtowe.

Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem

Tan obszar działalności Grupy obejmuje produkcję maszyn i urządzeń dla górnictwa, a także usługi w zakresie remontów i modernizacji urządzeń i instalacji górniczych. Grupa posiada szeroką ofertę produkowanych maszyn i urządzeń.

TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE

GRUPA ZARMEN specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych oraz AKPiA, szynoprzewodów i szaf sterowniczych dla wielu sektorów gospodarki.

Projektowanie maszyn i urządzeń Projektowanie maszyn i urządzeń

Istotnym z punktu widzenia kompleksowości świadczonych usług przez GRUPĘ ZARMEN są usługi w zakresie projektowania oraz dostaw maszyn i urządzeń dla przemysłu ciężkiego. Usługi