Udostępnij:

Opracowanie prototypu innowacyjnego autonomicznego pojazdu szynowego do prac manewrowych na zakładowych bocznicach rozrządowych oraz w strefach niebezpiecznych

OPIS PROJEKTU nr POIR.01.01.02-00-0049/15

pt. Opracowanie prototypu innowacyjnego autonomicznego pojazdu szynowego do prac manewrowych na zakładowych bocznicach rozrządowych oraz w strefach niebezpiecznych złożonego w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.2: Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Przedmiotem projektu jest opracowanie i budowa prototypu innowacyjnego autonomicznego pojazdu szynowego do prac manewrowych na zakładowych bocznicach rozrządowych oraz w strefach niebezpiecznych. Rynkowy produkt opracowany w wyniku realizacji projektu stanowiła będzie lokomotywa manewrowa nowej generacji stanowiąca odpowiedź na potrzeby odbiorców przemysłowych.

Prace badawczo-rozwojowe podjęte w trakcie realizacji projektu pozwolą na opracowanie innowacyjnego w skali światowej rozwiązania posiadającego niespotykane do tej pory na rynku funkcjonalności, takie jak: zastosowanie silników z wirującymi magnesami trwałymi, wykorzystanie pryzmatycznej baterii Li-ion oraz funkcji błyskawicznej fazy ładowania i zapewnieniu długiego czasu magazynowania energii wraz z jej odzyskiem dynamicznym, opracowanie systemu pozwalającego na przejazd poprzeczny bez konieczności korzystania z rozjazdów a także zastosowanie programowych algorytmów optymalizacji pracą pojazdu szynowego. Rezultat projektu cechował się będzie ponadto szeregiem rozwiązań niestosowanych dotąd na rynku polskim: modułowej konstrukcji, innowacyjnego układu napędowego, automatyzacji operacji sprzęgu składu, wysokiej precyzji ruchu lokomotywy.

W wyniku przeprowadzonych prac, na światowy rynek dostarczone zostanie zaawansowane rozwiązanie cechujące się wysokim potencjałem komercjalizacyjnym. Produkt posiadał będzie szereg ulepszeń w porównaniu do standardowych, dostępnych obecnie na światowym rynku systemów. Opracowany pojazd wypisywał się będzie ponadto w zalecenia KE w zakresie ochrony środowiska i strategię rozwoju kraju, zgodnie z którą efektywny, ale również zrównoważony system transportowy jest warunkiem niezbędnym do pełnego wykorzystania tkwiącego w gospodarce potencjału. Innowacyjny produkt odpowiadający oczekiwaniom klientów pozwoli Wnioskodawcy zbudować przewagi konkurencyjne w branży zdominowanej przez międzynarodowe firmy o ugruntowanej pozycji. Wyniki projektu poprawią konkurencyjność Spółki i pozwolą na zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki i umożliwienie polskiej Spółce zdobycia pozycji pioniera na światowym rynku.

PRZEWIDYWANE EFEKTY

Projekt będzie miał pozytywny wpływ na realizację polityki zrównoważonego rozwoju poprzez sposób realizacji projektu Zmiana koncepcji zastosowanego napędu (napęd akumulatorowy zamiast napędu spalinowego z prądnicą) powoduje spadek zapotrzebowania na materiały (spadek wagi toru napędowego z 7 000 kg do 1 200 kg) oraz energię (redukcja stopni układu toru napędowego z trzech do jednego, powoduje adekwatny spadek energochłonności o ok. 60%) w trakcie procesu produkcji przy jednoczesnym wzroście wydajności napędu.

Przyjęty model bateryjnego zasilania pojazdu umożliwia ograniczenie emisji własnej do poziomu zerowego (100% ograniczenia emisji), przy emisyjności obecnych rozwiązań na poziomie (CO+NOx+HC+PM) wynoszącym 7,7 g/kWh. Powyższe oznacza, iż realizowany projekt przyczyni się do opracowania rozwiązania spełniającego aktualne oraz przyszłe normy emisji.

Wydłużenie okresu życia akumulatorów z 1 000 cykli do 3 000 cykli oznacza, iż produkt będzie mógł być dłużej wykorzystywany, zaś użycie litu w akumulatorach powoduje, iż są one bardziej przyjazne środowisku niż alternatywne, obecnie stosowane akumulatory zawierające ołów. Ponadto, recykling akumulatorów litowo-jonowych jest łatwiejszy i bezpieczniejszy dla środowiska niż recykling tradycyjnych akumulatorów.

Poprzez konsekwentną realizację politykę ochrony środowiska Spółka zapewnia wysokiej jakości produkty i usługi, przy jednoczesnym aktywnym działaniu na rzecz ochrony pracowników i zasobów naturalnych. W związku z tym normy dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska traktowane są na równi z normami produkcyjnymi i jakościowymi. Mając na względzie powyższe, uznać należy, iż projekt w pełni wpisuje się w realizację zasady polityki zrównoważonego rozwoju zarówno poprzez sposób realizacji jak i z uwagi na rezultat projektu.

Wartość projektu: 37 582 850 zł
Wartość dofinansowania: 15 033 140,00 zł

Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych

Kluczowy obszar działalności Grupy stanowią usługi budowlano-montażowe realizowane w formule Generalnego Wykonawstwa Inwestycji Przemysłowych. Od projektowania, poprzez realizację i uruchomienie, na serwisowaniu kończąc.

Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych

Usługi utrzymania ruchu GRUPY ZARMEN są świadczone m.in. dla zakładów przemysłowych z branży hutniczej, koksowniczej, metalurgicznej oraz cementowo-wapiennej.

Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego

Grupa świadczy usługi z zakresu modernizacji i remontów kotłów energetycznych oraz urządzeń pomocniczych występujących w zakładach energetycznych.

Produkcja koksu oraz produktów węglopochodnych Produkcja koksu oraz produktów węglopochodnych

Grupa jest znaczącym na rynku producentem koksu odlewniczego, wielkopiecowego i przemysłowo-opałowego. GRUPA ZARMEN jest również wytwórcą ubocznych produktów procesu koksowania węgla, tzw. węglopochodnych.

Produkcja wyrobów swobodnie kutych Produkcja wyrobów swobodnie kutych

Ten segment działalności Grupy obejmuje produkcję wyrobów kutych swobodnie na prasach hydraulicznych. Produkcja obejmuje pręty, pierścienie rozkuwane, krążki, walce hutnicze, wały kołnierzowe i inne odkuwki kształtowe.

Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem

Tan obszar działalności Grupy obejmuje produkcję maszyn i urządzeń dla górnictwa, a także usługi w zakresie remontów i modernizacji urządzeń i instalacji górniczych. Grupa posiada szeroką ofertę produkowanych maszyn i urządzeń.

TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE

GRUPA ZARMEN specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych oraz AKPiA, szynoprzewodów i szaf sterowniczych dla wielu sektorów gospodarki.

Projektowanie maszyn i urządzeń Projektowanie maszyn i urządzeń

Istotnym z punktu widzenia kompleksowości świadczonych usług przez GRUPĘ ZARMEN są usługi w zakresie projektowania oraz dostaw maszyn i urządzeń dla przemysłu ciężkiego. Usługi