Udostępnij:

System oceny bezpieczeństwa eksploatacji baterii koksowniczych w aspekcie produkcji wysokojakościowego koksu dla potrzeb sektora stalowego

OPIS PROJEKTU nr POIR.01.01.01-00-0497/18

pn. System oceny bezpieczeństwa eksploatacji baterii koksowniczych w aspekcie produkcji wysokojakościowego koksu dla potrzeb sektora stalowego dofinansowanego w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.2: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.
 

CEL PROJEKTU

Celem projektu realizowanego przez Konsorcjum przedsiębiorstw składającego się z podmiotów: Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. (KCN), HPH-Hutmaszprojekt Sp. z o.o. (HPH), Zarmen Sp. z o.o. (Zarmen) jest opracowanie, w ramach badań przemysłowych i prac rozwojowych, innowacyjnego w skali europejskiej prototypu systemu oceny bezpieczeństwa eksploatacji baterii koksowniczych w aspekcie produkcji wysokojakościowego koksu dla potrzeb sektora stalowego oraz przygotowanie go do wdrożenia do działalności produkcyjnej KCN.
 

PRZEWIDYWANE EFEKTY

Rezultatem Projektu będzie innowacja procesowa w postaci prototypu systemu oceny bezpieczeństwa eksploatacji baterii koksowniczych, w aspekcie „ciągłej” produkcji wysokojakościowego koksu. Nowość rezultatu niniejszego Projektu stanowi udoskonalenie obecnie stosowanej techniki oceny węgli i koksu w procesie produkcyjnym zakładów koksowniczych w aspekcie zarówno jakości surowców i produktów jak również bezpieczeństwa dla pracy baterii koksowniczej.

Opracowany prototyp będzie się składał z pieca z ruchomymi ścianami, gdzie dla  jednej ze ścian będzie mierzone średnie ciśnienie na nią działające, natomiast dla drugiej - ciśnienie działające na wybrane obszary ściany. Takie parametry zapewnią bezpieczeństwo procesu produkcyjnego oraz zwiększą efektywność produkcji, przy utrzymaniu oczekiwanej żywotności baterii koksowniczej. Dla oceny efektywności energetycznej procesu możliwe będzie również monitorowanie i badanie skurczu wsadu w trzech kierunkach, a także monitorowanie temperatury wsadu. Wdrożenie systemu pozwoli poprawić jakość koksu produkowanego na bazie tej samej mieszanki lub w aspekcie produkcji koksu o niezmienionej jakości z uboższej, a więc i tańszej mieszanki węglowej.

Wartość projektu 19 192 527,05 zł
Wartość dofinansowania 7 870 060,79 zł
 
Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych

Kluczowy obszar działalności Grupy stanowią usługi budowlano-montażowe realizowane w formule Generalnego Wykonawstwa Inwestycji Przemysłowych. Od projektowania, poprzez realizację i uruchomienie, na serwisowaniu kończąc.

Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych

Usługi utrzymania ruchu GRUPY ZARMEN są świadczone m.in. dla zakładów przemysłowych z branży hutniczej, koksowniczej, metalurgicznej oraz cementowo-wapiennej.

Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego

Grupa świadczy usługi z zakresu modernizacji i remontów kotłów energetycznych oraz urządzeń pomocniczych występujących w zakładach energetycznych.

Produkcja koksu oraz produktów węglopochodnych Produkcja koksu oraz produktów węglopochodnych

Grupa jest znaczącym na rynku producentem koksu odlewniczego, wielkopiecowego i przemysłowo-opałowego. GRUPA ZARMEN jest również wytwórcą ubocznych produktów procesu koksowania węgla, tzw. węglopochodnych.

Produkcja wyrobów swobodnie kutych Produkcja wyrobów swobodnie kutych

Ten segment działalności Grupy obejmuje produkcję wyrobów kutych swobodnie na prasach hydraulicznych. Produkcja obejmuje pręty, pierścienie rozkuwane, krążki, walce hutnicze, wały kołnierzowe i inne odkuwki kształtowe.

Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem

Tan obszar działalności Grupy obejmuje produkcję maszyn i urządzeń dla górnictwa, a także usługi w zakresie remontów i modernizacji urządzeń i instalacji górniczych. Grupa posiada szeroką ofertę produkowanych maszyn i urządzeń.

TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE

GRUPA ZARMEN specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych oraz AKPiA, szynoprzewodów i szaf sterowniczych dla wielu sektorów gospodarki.

Projektowanie maszyn i urządzeń Projektowanie maszyn i urządzeń

Istotnym z punktu widzenia kompleksowości świadczonych usług przez GRUPĘ ZARMEN są usługi w zakresie projektowania oraz dostaw maszyn i urządzeń dla przemysłu ciężkiego. Usługi