Udostępnij:

Zrealizowane projekty

Budowa Centrum Czystych Technologii Węglowych Część Technologiczna w Zabrzu na rzecz Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu.

Instalacja pilotowa do usuwania CO2 ze spalin na rzecz Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu.

Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków na rzecz ArcelorMittal Poland S.A.

Budowa Czystych Technologii Węglowych – Hala D na terenie Kopalni Doświadczalnej Barbara w Mikołowie.

Budowa zakładu produkcyjnego Wytwórnia Urządzeń i Konstrukcji Maszynowych w Żmigrodzie na rzecz Energomontaż Zachód Wrocław Sp. z o.o.

Budowa wraz z rozruchem baterii koksowniczej nr 1 wraz z obiektami przynależnymi na rzecz Koksowni Częstochowa Nowa Sp. z o.o.

Budowa instalacji orurowania w ramach zadania inwestycyjnego nr 11327 pod nazwą "budowa instalacji do produkcji paraksylenu (PX) o wydajności 400 000 ton/r w PKN Orlen S.A."

Budowa baterii nr 12 w Koksowni Trzyniec.

Budowa instalacji oczyszczania gazu koksowniczego z siarkowodoru na rzecz ArcelorMittal Poland oddział w Krakowie.

Budowa wielkokomorowej baterii koksowniczej systemu ubijanego nr 1 bis wraz z obiektami przynależnymi w Koksowni Radlin w Radlinie na rzecz Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze” S.A. (obecnie Grupa JSW).

Budowa baterii koksowniczej nr 7, 8, 11, 12 dla Zakładów Koksowniczych „Zdzieszowice” Sp. z o.o. (obecnie oddział ArcelorMittal Poland) wraz z dostawą maszyn i uzbrojenia baterii.

Remonty główne wentylatorów na rzecz Południowego Koncernu Węglowego S.A.

Budowa nowej walcowni o zdolności produkcyjnej ok. 800 tys. ton stali rocznie dla Arcelor Huta Warszawa (obecnie ArcelorMittal Warszawa).

Wykonanie uzbrojenia bocznego baterii, dostawa osprzętu górnego baterii, instalacja mokrego gaszenia koksu, wykonanie maszyn piecowych (wóz przelotowy i wozy zasypowe) w Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej (obecnie Grupa JSW).

Remonty ceramiczne komór baterii, wymiana rur odciągowych na bateriach koksowniczych, remont kapitalny ssaw gazu koksowniczego dla Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej (obecnie Grupa JSW).

Remonty pieców przemysłowych urządzeń hutniczych, energetycznych i elektrycznych w Hucie L.W. Sp. z o.o. (obecnie ArcelorMittal Warszawa).

Budowa nowej instalacji oczyszczania gazu koksowniczego w Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o.

Modernizacja istniejącej instalacji Oczyszczania Gazu Koksowniczego na Wydziale Węglopochodnych i wybudowanie nowych instalacji, pod klucz, na rzecz ArcelorMittal Poland S.A. w Zdzieszowicach.

Uciepłowienie Bloków 1, 2 i 3 opartych na turbozespołach 13K200 w Elektrowni B Ostrołęka.

Modernizacja KB 11 na rzecz TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.

Wykonanie, montaż wraz z rozruchem wozu zasypowego, przelotowego i elektrowozu na rzecz Zakładów Koksowniczych Zdzieszowice Sp z o.o.

Dostawa i montaż rurociągów wraz z konstrukcjami wsporczymi, malowaniem i izolacją w Parku Zbiornikowym LOTOS OIL S. A. Czechowicach Dziedzicach.

Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych

Kluczowy obszar działalności GRUPY ZARMEN stanowią usługi budowlano-montażowe realizowane w formule Generalnego Wykonawcy Inwestycji Przemysłowych. Od projektowania, poprzez realizację i uruchomienie, na serwisowaniu kończąc.

Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych

Usługi utrzymania ruchu GRUPY ZARMEN są świadczone m.in. dla zakładów przemysłowych z branży hutniczej, koksowniczej, metalurgicznej oraz cementowo-wapiennej.

Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego

GRUPA ZARMEN świadczy usługi z zakresu modernizacji i remontów kotłów energetycznych oraz urządzeń pomocniczych występujących w zakładach energetycznych.

Produkcja koksu i produktów węglopochodnych Produkcja koksu i produktów węglopochodnych

GRUPA ZARMEN jest znaczącym na rynku producentem koksu odlewniczego, wielkopiecowego i przemysłowo-opałowego. GRUPA ZARMEN jest również wytwórcą ubocznych produktów procesu koksowania węgla, tzw. węglopochodnych.

Produkcja wyrobów swobodnie kutych I KUTO-WALCOWANYCH Produkcja wyrobów swobodnie kutych I KUTO-WALCOWANYCH

Ten segment działalności GRUPY ZARMEN obejmuje produkcję wyrobów kutych swobodnie na prasach hydraulicznych. Produkcja obejmuje pręty, pierścienie rozkuwane, krążki, walce hutnicze, wały kołnierzowe i inne odkuwki kształtowe.

Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem

Działalności GRUPY ZARMEN w tym zakresie obejmuje produkcję maszyn i urządzeń dla górnictwa, a także usługi remontowe i modernizacyjne urządzeń oraz instalacji górniczych. Grupa posiada szeroką ofertę produkowanych maszyn i urządzeń.

TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE

GRUPA ZARMEN specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych oraz AKPiA, szynoprzewodów i szaf sterowniczych dla wielu sektorów gospodarki.

Projektowanie maszyn i urządzeń Projektowanie maszyn i urządzeń

Istotnym z punktu widzenia kompleksowości świadczonych usług przez GRUPĘ ZARMEN są usługi w zakresie projektowania oraz dostaw maszyn i urządzeń dla przemysłu ciężkiego.