Udostępnij:

ZARMEN Sp. z o.o. jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej ZARMEN. Spółka rozpoczęła swoją działalność w 2003 r. Zasadniczym obszarem naszego działania są usługi w zakresie remontów, utrzymania ruchu, wykonawstwa i montażu obiektów przemysłowych oraz generalnej realizacji inwestycji przemysłowych.   
 

Wizja

ZARMEN – Grupa wyspecjalizowanych branżowo organizacji / spółek oferujących produkty i usługi najwyższej jakości, wytworzone w głównej mierze dzięki pracy intelektualnej, przy minimalnym udziale pracy fizycznej.
 

Misja

Partnerskie współdziałanie jako dostawca podstawowych i kompleksowych usług, wytwórca części i kompletnych maszyn, urządzeń i instalacji dla największych organizacji biznesowych oraz najbardziej zaawansowanych technologicznie producentów działających w branży hutniczej, energetycznej, chemicznej i wydobywczej.

Realizacja zadań w obszarze sprawności maszyn, urządzeń i instalacji łącznie z przejęciem pełnej odpowiedzialności i ryzyka za ich dostępność i funkcjonalność produkcyjną w oparciu o  technikę diagnostyki ciągłej, teleinformatyki oraz prewencji. 

Budowa i wdrożenie do eksploatacji wielofunkcyjnych, zautomatyzowanych, bezemisyjnych, autonomicznych i inteligentnych maszyn transportowych, diagnostycznych i urabiających dla odbiorców przemysłowych i transportowych. 
 

Strategia

Nasze główne działania strategiczne:

  • Budowa kompetencji zespołowych w oparciu o wiedzę i pasje jego członków. 
  • Maksymalne wykorzystanie wiedzy, doświadczenia i decyzyjności wszystkich pracowników do poprawy jakości, konkurencyjności i dostępności wyrobów i usług.
  • Budowa świadomości każdego pracownika o jego współodpowiedzialności za satysfakcję odbiorców produktów i wynik ekonomiczny w każdym realizowanym projekcie. 
  • Optymalny podział zadań w oparciu o kompetencje pracowników, z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych.
  • Zapewnienie wsparcia organizacyjnego, merytorycznego oraz materialnego pracownikom z największym potencjałem rozwojowym w ich samorealizacji zawodowej i osobistej. 
  • Wykorzystanie najnowszych znanych oraz własnych rozwiązań w zakresie automatyzacji i robotyzacji maszyn, stanowisk i całych obszarów produkcyjnych. 
  • Minimalizacja pracy fizycznej dzięki zmianie technologii, umaszynowienia, robotyzacji i cyfryzacji procesów produkcyjnych i montażowych.
  • Zdecydowane zwiększanie roli planowania, organizacji, technologii wykonania, doboru usprzętowienia i zespołów wykonawczych w celu zmniejszenia roboczochłonności procesów oraz kosztów realizacji bezpośredniej usługi i produktów.

Misję, wizję i działania  strategiczne ZARMEN Sp. z o.o. realizują wspólnie wszyscy pracownicy Spółki, wykorzystując swój potencjał (kompetencje, umiejętności, pracowitość, kreatywność, itp.) i posiadane zasoby oraz mając na uwadze, że jakość i konkurencyjność oferowanych wyrobów i usług, zgodność z wymaganiami prawnymi, najwyższe standardy współpracy z Klientami i wszystkimi stronami zainteresowanymi, zintegrowane działania w zakresie jakości, ochrony środowiska i BHP, a także etyka i kultura w każdym działaniu, to najcenniejsze dla Spółki wartości.
 

Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych

Kluczowy obszar działalności Grupy stanowią usługi budowlano-montażowe realizowane w formule Generalnego Wykonawstwa Inwestycji Przemysłowych. Od projektowania, poprzez realizację i uruchomienie, na serwisowaniu kończąc.

Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych

Usługi utrzymania ruchu GRUPY ZARMEN są świadczone m.in. dla zakładów przemysłowych z branży hutniczej, koksowniczej, metalurgicznej oraz cementowo-wapiennej.

Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego

Grupa świadczy usługi z zakresu modernizacji i remontów kotłów energetycznych oraz urządzeń pomocniczych występujących w zakładach energetycznych.

Produkcja koksu oraz produktów węglopochodnych Produkcja koksu oraz produktów węglopochodnych

Grupa jest znaczącym na rynku producentem koksu odlewniczego, wielkopiecowego i przemysłowo-opałowego. GRUPA ZARMEN jest również wytwórcą ubocznych produktów procesu koksowania węgla, tzw. węglopochodnych.

Produkcja wyrobów swobodnie kutych Produkcja wyrobów swobodnie kutych

Ten segment działalności Grupy obejmuje produkcję wyrobów kutych swobodnie na prasach hydraulicznych. Produkcja obejmuje pręty, pierścienie rozkuwane, krążki, walce hutnicze, wały kołnierzowe i inne odkuwki kształtowe.

Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem

Tan obszar działalności Grupy obejmuje produkcję maszyn i urządzeń dla górnictwa, a także usługi w zakresie remontów i modernizacji urządzeń i instalacji górniczych. Grupa posiada szeroką ofertę produkowanych maszyn i urządzeń.

TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE

GRUPA ZARMEN specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych oraz AKPiA, szynoprzewodów i szaf sterowniczych dla wielu sektorów gospodarki.

Projektowanie maszyn i urządzeń Projektowanie maszyn i urządzeń

Istotnym z punktu widzenia kompleksowości świadczonych usług przez GRUPĘ ZARMEN są usługi w zakresie projektowania oraz dostaw maszyn i urządzeń dla przemysłu ciężkiego. Usługi