Udostępnij:

Uroczyste obchody Dnia Koksownika

Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o.

2018-05-23 07:10:05

Z okazji Dnia Koksownika 18 maja 2018 r. w Ośrodku Pod Grzybkiem w Zawadach odbyła się II Karczma Piwna Koksowni Częstochowa Nowa. Wydarzenie prowadził doskonale znany publiczności w całej Polsce piosenkarz i satyryk, wcześniej jeden z filarów Kabaretu "Rak” Grzegorz Poloczek z Zespołem. 

Uczestniczyli w niej pracownicy Koksowni, przedstawiciele spółek z GRUPY ZARMEN oraz zaproszeni goście, w tym przedstawiciele władz miasta Częstochowy, reprezentanci uczelni wyższych, jednostek naukowych i związków zawodowych, partnerzy biznesowi, a także przedstawiciele firm z branży hutniczej, górniczej, koksowniczej i energetycznej oraz kolejarze. 

- Z okazji Dnia Koksownika życzę wszystkim Pracownikom, a w szczególności Jubilatom, samych sukcesów i pomyślności w życiu zawodowym i osobistym – powiedziała witając wszystkich gości Sylwia Williams-Bola, Wiceprezes Zarządu Koksowni Częstochowa Nowa Sp. z o.o. - W imieniu Zarządu i Załogi Koksowni dziękuję Panu Prezesowi Zbigniewowi Koncewiczowi oraz Zarządowi Spółki ZARMEN za osobiste, wielkie zaangażowanie w rozwiązywanie trudnych problemów i wspieranie rozwoju koksowni. Dziękuję także władzom firm z GRUPY ZARMEN za wieloletnią współpracę i wszelką pomoc – dodała.

Pracownikom, Jubilatom Koksowni z długoletnim (30, 35, 40 i 45-letnim) stażem pracy, Zarząd Koksowni złożył podziękowania i wręczył dyplomy pamiątkowe oraz drobne upominki. 

- Koksownictwo to ciężka praca i trudna branża w bardzo konkurencyjnym otoczeniu. Jestem jednak przekonana, że mając tak wspaniałych, mądrych, odpowiedzialnych pracowników i partnerów – pokonamy wszelkie trudności i sprostamy europejskiej oraz światowej konkurencji, zapewniając rozwój firmie, a tym samym lepszą przyszłość naszym pracownikom, ich rodzinom i społeczności miasta Częstochowy – podsumowała Sylwia Williams-Bola.


wszystkie artykuły powrót do kategorii
Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych

Kluczowy obszar działalności Grupy stanowią usługi budowlano-montażowe realizowane w formule Generalnego Wykonawstwa Inwestycji Przemysłowych. Od projektowania, poprzez realizację i uruchomienie, na serwisowaniu kończąc.

Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych

Usługi utrzymania ruchu GRUPY ZARMEN są świadczone m.in. dla zakładów przemysłowych z branży hutniczej, koksowniczej, metalurgicznej oraz cementowo-wapiennej.

Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego

Grupa świadczy usługi z zakresu modernizacji i remontów kotłów energetycznych oraz urządzeń pomocniczych występujących w zakładach energetycznych.

Produkcja koksu oraz produktów węglopochodnych Produkcja koksu oraz produktów węglopochodnych

Grupa jest znaczącym na rynku producentem koksu odlewniczego, wielkopiecowego i przemysłowo-opałowego. GRUPA ZARMEN jest również wytwórcą ubocznych produktów procesu koksowania węgla, tzw. węglopochodnych.

Produkcja wyrobów swobodnie kutych Produkcja wyrobów swobodnie kutych

Ten segment działalności Grupy obejmuje produkcję wyrobów kutych swobodnie na prasach hydraulicznych. Produkcja obejmuje pręty, pierścienie rozkuwane, krążki, walce hutnicze, wały kołnierzowe i inne odkuwki kształtowe.

Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem

Tan obszar działalności Grupy obejmuje produkcję maszyn i urządzeń dla górnictwa, a także usługi w zakresie remontów i modernizacji urządzeń i instalacji górniczych. Grupa posiada szeroką ofertę produkowanych maszyn i urządzeń.

Instalacje elektryczne i AKPiA Instalacje elektryczne i AKPiA

GRUPA ZARMEN specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych oraz AKPiA dla wielu sektorów gospodarki.

Projektowanie maszyn i urządzeń Projektowanie maszyn i urządzeń

Istotnym z punktu widzenia kompleksowości świadczonych usług przez GRUPĘ ZARMEN są usługi w zakresie projektowania oraz dostaw maszyn i urządzeń dla przemysłu ciężkiego. Usługi