Udostępnij:

Świąteczna gwiazdka w AMICUS dzięki Koksowni Częstochowa Nowa

Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o.

2019-01-10 08:00:00

Święta Bożego Narodzenia to magiczny i piękny czas, który spędzamy z rodziną i przyjaciółki. Jednak nie wszyscy wychowankowie placówki AMICUS mieli okazję, aby zasiąść do wieczerzy wigilijnej z rodziną. Dlatego w ramach wieloletniej współpracy ze stowarzyszeniem, Koksownia Częstochowa Nowa postanowiła umilić podopiecznym ten trudny dla nich czas, finansując gwiazdkowe prezenty.

W 2017 r. Koksownia Częstochowa Nowa zorganizowała wycieczkę dla 49 wychowanków stowarzyszenia do warszawskiego Centrum Nauki Kopernik, natomiast w ubiegłym roku sfinansowała wyjazd czterech wychowanków na kolonie w miejscowości Pewel Ślemieńska koło Żywca.

Stowarzyszenie AMICUS to Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom ze Środowisk Zagrożonych. AMICUS powstało z inicjatywy pracowników Pogotowia Opiekuńczego w Częstochowie i jako stowarzyszenie działa od 2007 roku.


wszystkie artykuły powrót do kategorii
Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych

Kluczowy obszar działalności Grupy stanowią usługi budowlano-montażowe realizowane w formule Generalnego Wykonawstwa Inwestycji Przemysłowych. Od projektowania, poprzez realizację i uruchomienie, na serwisowaniu kończąc.

Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych

Usługi utrzymania ruchu GRUPY ZARMEN są świadczone m.in. dla zakładów przemysłowych z branży hutniczej, koksowniczej, metalurgicznej oraz cementowo-wapiennej.

Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego

Grupa świadczy usługi z zakresu modernizacji i remontów kotłów energetycznych oraz urządzeń pomocniczych występujących w zakładach energetycznych.

Produkcja koksu oraz produktów węglopochodnych Produkcja koksu oraz produktów węglopochodnych

Grupa jest znaczącym na rynku producentem koksu odlewniczego, wielkopiecowego i przemysłowo-opałowego. GRUPA ZARMEN jest również wytwórcą ubocznych produktów procesu koksowania węgla, tzw. węglopochodnych.

Produkcja wyrobów swobodnie kutych Produkcja wyrobów swobodnie kutych

Ten segment działalności Grupy obejmuje produkcję wyrobów kutych swobodnie na prasach hydraulicznych. Produkcja obejmuje pręty, pierścienie rozkuwane, krążki, walce hutnicze, wały kołnierzowe i inne odkuwki kształtowe.

Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem

Tan obszar działalności Grupy obejmuje produkcję maszyn i urządzeń dla górnictwa, a także usługi w zakresie remontów i modernizacji urządzeń i instalacji górniczych. Grupa posiada szeroką ofertę produkowanych maszyn i urządzeń.

Instalacje elektryczne i AKPiA Instalacje elektryczne i AKPiA

GRUPA ZARMEN specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych oraz AKPiA dla wielu sektorów gospodarki.

Projektowanie maszyn i urządzeń Projektowanie maszyn i urządzeń

Istotnym z punktu widzenia kompleksowości świadczonych usług przez GRUPĘ ZARMEN są usługi w zakresie projektowania oraz dostaw maszyn i urządzeń dla przemysłu ciężkiego. Usługi