Udostępnij:

KOFAMA Koźle się zmienia

KOFAMA Koźle S.A.

2018-09-03 07:40:00

Nie da się obojętnie przejść obok zabudowań KOFAMA Koźle S.A., uwagę przykuwa piękno budynków zakładu - niestety dotychczas trochę "przykurzonych". Teraz wzrok każdego przechodnia przykuwa duże zamieszaniem za płotem fabryki.

Co dzieje się teraz w KOFAMIE?

Dzieje się sporo. Obecnie trwają prace modernizacyjne dotyczące budynków zarówno wewnątrz, jak i z zewnątrz. Prowadzone prace budowlane zewnętrzne mają na celu odtworzenie i przywrócenie wyglądu budynków do ich pierwotnego stanu, czyli sprzed ponad 120 lat oraz remont starej kanalizacji. Prace wewnątrz budynków polegają głównie na stworzeniu optymalnych warunków pracy dla pracowników - modernizacja starego zaplecza sanitarnego tj. łaźni, szatni, jadalni czy zniszczone już pomieszczenia biurowe. 

KOFAMA Koźle odzyska dawny blask

W obecnej chwili możemy zdradzić, że będzie pięknie i to już niedługo. Prace na budynku wzdłuż ul. Portowej w dużej części - zaplecze socjalne dla pracowników - zostaną zakończone jeszcze w tym roku, a ukończenie całości inwestycji zaplanowane jest na 2019 r. W 2019 r. planowane jest również ukończenie prac w budynku administracyjnym. A to jeszcze nie koniec ponieważ unowocześniamy również nasz park maszynowy i wprowadzamy nowoczesne technologie wykonania, ale o tym więcej już niebawem. 

Zapraszamy na nasze profile społecznościowe na Facebook oraz LinkedIn


wszystkie artykuły powrót do kategorii
Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych

Kluczowy obszar działalności Grupy stanowią usługi budowlano-montażowe realizowane w formule Generalnego Wykonawstwa Inwestycji Przemysłowych. Od projektowania, poprzez realizację i uruchomienie, na serwisowaniu kończąc.

Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych

Usługi utrzymania ruchu GRUPY ZARMEN są świadczone m.in. dla zakładów przemysłowych z branży hutniczej, koksowniczej, metalurgicznej oraz cementowo-wapiennej.

Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego

Grupa świadczy usługi z zakresu modernizacji i remontów kotłów energetycznych oraz urządzeń pomocniczych występujących w zakładach energetycznych.

Produkcja koksu i produktów węglopochodnych Produkcja koksu i produktów węglopochodnych

Grupa jest znaczącym na rynku producentem koksu odlewniczego, wielkopiecowego i przemysłowo-opałowego. GRUPA ZARMEN jest również wytwórcą ubocznych produktów procesu koksowania węgla, tzw. węglopochodnych.

Produkcja wyrobów swobodnie kutych Produkcja wyrobów swobodnie kutych

Ten segment działalności Grupy obejmuje produkcję wyrobów kutych swobodnie na prasach hydraulicznych. Produkcja obejmuje pręty, pierścienie rozkuwane, krążki, walce hutnicze, wały kołnierzowe i inne odkuwki kształtowe.

Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem

Tan obszar działalności Grupy obejmuje produkcję maszyn i urządzeń dla górnictwa, a także usługi w zakresie remontów i modernizacji urządzeń i instalacji górniczych. Grupa posiada szeroką ofertę produkowanych maszyn i urządzeń.

TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE

GRUPA ZARMEN specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych oraz AKPiA, szynoprzewodów i szaf sterowniczych dla wielu sektorów gospodarki.

Projektowanie maszyn i urządzeń Projektowanie maszyn i urządzeń

Istotnym z punktu widzenia kompleksowości świadczonych usług przez GRUPĘ ZARMEN są usługi w zakresie projektowania oraz dostaw maszyn i urządzeń dla przemysłu ciężkiego. Usługi