Udostępnij:

Koksownia Częstochowa Nowa ze Złotym Godłem Najwyższa Jakości Quality International 2018

Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o.

2018-10-29 12:00:00

W piątek 26 października br. w Katowicach odbyło się Europejskie Forum Jakości i Innowacyjności podczas którego wręczono laureatom wyróżnienia w programie Najwyższa Jakość Quality International. Złote Godło w kategorii QI product - produkt najwyższej jakości otrzymała Koksownia Częstochowa Nowa za „Kompleks instalacji do realizacji procesu produkcji koksu najwyższej jakości: bateria nr 1, instalacja oczyszczania gazu oraz bateria nr 4bis”. Projekt otrzymał jedną z najwyższych not od jury konkursowego.

Największe inwestycje zrealizowane w Koksowni Częstochowa Nowa w ostatnich ośmiu latach, które wchodzą w skład nagrodzonego Złotym Godłem kompleksu instalacji do realizacji procesu produkcji koksu najwyższej jakości to:

Bateria nr 1 oddana do użytku w 2011 roku posiada  roczną zdolność produkcyjną 415 000 ton koksu i składa się z 57 komór. Innowacyjnym rozwiązaniem zastosowanym przy jej budowie było sterowanie opalaniem z bocznym doprowadzeniem gazu opałowego poprzez stosowanie przerw w opalaniu. 

Zrealizowanie inwestycji pozwoliło na:

 • Uzyskanie niższej emisji pyłu całkowitego niż wymagania BAT (poniżej 5 mg/m3).
 • Osiągnięcie wysokiej skuteczności urządzeń odpylających na poziomie 99,9%.
 • Zmniejszenie o 40% emisji pyłu ogółem (PM 2,5 i PM 10).
 • Ograniczenie o 30% emisji gazów SO2, CO, NO2.
 • Zmniejszenie energochłonności produkcji o 20%.
 • Zmniejszenie materiałochłonności (tj. gazu na 1 Mg produkcji koksu o 12%; pary do podgrzewania gazu i przeparowań o 25%).

Bateria wyposażona jest w hydroinżekcję, rurę przerzutową gazów obsadowych oraz w odpylanie strony koksowej.  Nie posiada wozu stropowego, zastosowano inne rozwiązanie – wsadnica nr 1 wyposażona jest w urządzenie do czyszczenia rur odciągowych, a na wozie przelotowym  znajduje się rura przerzutowa. Wysokość naboju węglowego wynosi 4060 mm, szerokość  415 mm, a długość 12210 mm.

Bateria 4 bis to bateria szerokomorowa, typu PWR systemu ubijanego z bocznym doprowadzaniem gazu koksowniczego. Została oddana do użytku w listopadzie 2017 r. i przeznaczona jest do produkcji wysokojakościowego koksu odlewniczego. Posiada 50 komór koksowniczych. o średniej szerokości 550 mm. Wysokość naboju węglowego wynosi 4050 mm, a długość 12210 mm. Bateria wyposażona jest również w hydroinżekcję, rurę przerzutową oraz odpylanie strony koksowej. Jej roczna zdolność produkcyjna wynosi 250  000 ton, dzięki czemu koksownia zwiększyła wielkość produkcji umacniając swoja pozycję na rynku koksu. 

Ograniczenie emisji gazów do atmosfery umożliwiło zastosowanie szeregu innowacyjnych rozwiązań technologicznych i konstrukcyjnych w urządzeniach obsługujących baterię, w tym m.in.:

 • wóz przelotowy wyposażony został w kaptur z systemem wentylacyjnym o wysokiej efektywności, służący do przejęcia emisji pyłowo-gazowej w czasie wypychania koksu z komory, 
 • instalacja odpylająca wyposażona jest w system filtrów workowych do filtrowania zanieczyszczonych pyłów gazowych, których skuteczność wynosi 99,9%. 
 • gaszenie koksu przeprowadzane jest w nowoczesnej wieży gaśniczej wyposażonej w dwupoziomowe wypełnienie komórkowe ograniczające emisję pyłów do atmosfery.

Za prawidłową pracę baterii odpowiedzialny jest zdalnie sterowany, nadrzędny system do zarządzania opalaniem i sterowaniem maszyn piecowych. Ponadto we wsadnicy zastosowano inteligentnym systemem ubijania wsadu węglowego SmartStamp. Dają one różne możliwości w zakresie stopnia ubicia wsadu. Bateria w pełni spełnia wytyczne Unii Europejskiej w zakresie konkluzji BAT. Generalnym Realizatorem Inwestycji była firma ZARMEN Sp. z o.o.

Instalacja oczyszczania gazu koksowniczego o przepustowości 46 000 m3/h została oddana do użytku w 2015 roku. Przy jej budowie zastosowano nowatorskie w skali światowej rozwiązania służące do wyodrębnienia produktów węglopochodnych z gazu koksowniczego do poziomu, który zapewnia zakwalifikowanie gazu jako paliwa ekologicznego. Wszystkie zastosowane rozwiązania techniczno-technologiczne są zgodne z wymogami najlepszych dostępnych technik (BAT). Nowa instalacja zastąpiła dotychczas funkcjonującą, wysłużoną technologicznie jednostkę. 

Głównymi założeniami przy jej projektowaniu było spełnienie następujących warunków: 

 • minimalizacja emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez zastosowanie instalacji hermetyzacji,
 • wykorzystanie nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań technicznych,
 • głębokie odsiarczenie gazu zgodne z normami BAT,
 • automatyzacja procesów i wdrożenie systemu wizualizacji,
 • kompaktowy rozmiar instalacji - zminimalizowanie powierzchni zabudowy,
 • ograniczenie zużycia energii.

Instalacja pozwala na głębokie oczyszczenie gazu koksowniczego do użytku własnego i odbiorców zewnętrznych, a także przeznaczenie go do celów energetycznych oraz wykorzystanie w silnikach gazowych. Dzięki realizacji tej inwestycji zmniejszyła się o  ponad 90 % emisja niezorganizowana. W największym stopniu redukcja dotyczyła emisji substancji BTX: benzenu, toluenu, ksylenu. 

Najwyższa Jakość Quality International jest programem, którego celem jest promowanie w firmach i instytucjach skutecznych metod zarządzania jakością. Drugim celem jest wskazanie i promocja tych firm i instytucji, które reprezentują najwyższe standardy, gwarantujące klientom i konsumentom otrzymanie produktu lub usługi na najwyższym poziomie.

Laureaci Programu są wyłaniani w trzech kategoriach:

 • QI product - produkt najwyższej jakości,
 • QI services - usługi najwyższej jakości,
 • QI order - zarządzanie najwyższej jakości, i ponadto w czterech grupach podmiotów, uzależnionych od wielkości zatrudnienia (firmy małe, średnie i duże) oraz w odrębnej grupie - Samorząd.

Patronat nad programem objęli m.in.: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polski Komitet Normalizacyjny oraz Katedra Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.


wszystkie artykuły powrót do kategorii
Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych

Kluczowy obszar działalności Grupy stanowią usługi budowlano-montażowe realizowane w formule Generalnego Wykonawstwa Inwestycji Przemysłowych. Od projektowania, poprzez realizację i uruchomienie, na serwisowaniu kończąc.

Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych

Usługi utrzymania ruchu GRUPY ZARMEN są świadczone m.in. dla zakładów przemysłowych z branży hutniczej, koksowniczej, metalurgicznej oraz cementowo-wapiennej.

Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego

Grupa świadczy usługi z zakresu modernizacji i remontów kotłów energetycznych oraz urządzeń pomocniczych występujących w zakładach energetycznych.

Produkcja koksu oraz produktów węglopochodnych Produkcja koksu oraz produktów węglopochodnych

Grupa jest znaczącym na rynku producentem koksu odlewniczego, wielkopiecowego i przemysłowo-opałowego. GRUPA ZARMEN jest również wytwórcą ubocznych produktów procesu koksowania węgla, tzw. węglopochodnych.

Produkcja wyrobów swobodnie kutych Produkcja wyrobów swobodnie kutych

Ten segment działalności Grupy obejmuje produkcję wyrobów kutych swobodnie na prasach hydraulicznych. Produkcja obejmuje pręty, pierścienie rozkuwane, krążki, walce hutnicze, wały kołnierzowe i inne odkuwki kształtowe.

Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem

Tan obszar działalności Grupy obejmuje produkcję maszyn i urządzeń dla górnictwa, a także usługi w zakresie remontów i modernizacji urządzeń i instalacji górniczych. Grupa posiada szeroką ofertę produkowanych maszyn i urządzeń.

TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE

GRUPA ZARMEN specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych oraz AKPiA, szynoprzewodów i szaf sterowniczych dla wielu sektorów gospodarki.

Projektowanie maszyn i urządzeń Projektowanie maszyn i urządzeń

Istotnym z punktu widzenia kompleksowości świadczonych usług przez GRUPĘ ZARMEN są usługi w zakresie projektowania oraz dostaw maszyn i urządzeń dla przemysłu ciężkiego. Usługi