Udostępnij:

Koksownia Częstochowa Nowa podpisała umowy kredytowe na realizację projektu pn. „Odbudowa Baterii Koksowniczej nr 2 wraz z Budową Składu Koksu i Węgla".

Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o.

2019-05-20 12:30:00

We wtorek 5 marca br. w Wiśle doszło do podpisania umowy kredytowej pomiędzy Koksownią Częstochowa Nowa Sp. z o.o., jako Kredytobiorcą, a konsorcjum banków mBank S.A., Bank Pekao S.A. oraz Bank Handlowy w Warszawie S.A. (Kredytodawcy).

Na mocy Umowy Kredytów został udzielony Koksowni Częstochowa Nowa Sp. z o.o. kredyt budowlany na realizację projektu pt. „Odbudowa Baterii Koksowniczej nr 2 wraz z Budową Składu Koksu i Węgla”.

Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu to 31 grudnia 2020 roku. Generalnym realizatorem przedmiotowej inwestycji jest firma ZARMEN sp. z o.o.

W podpisaniu umów kredytowych udział wzieli m.in.:

  • Marek Serafin – Prezes Zarządu Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o.
  • Sylwia Williams Bola – Wiceprezes Zarządu Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o.
  • Jacek Zwierzchowski – Pełnomocnik mBank
  • Tomasz Groyecki – Pełnomocnik mBank
  • Andrzej Menc – Pełnomocnik Banku Pekao S.A.
  • Marlena Pachońska – Pełnomocnik Banku Pekao S.A.
  • Marek Grabiwoda – Pełnomocnik Banku Handlowego w Warszawie
  • Magdalena Dunajczyk-Siut – Pełnomocnik Banku Handlowego w Warszawie


wszystkie artykuły powrót do kategorii
Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych

Kluczowy obszar działalności Grupy stanowią usługi budowlano-montażowe realizowane w formule Generalnego Wykonawstwa Inwestycji Przemysłowych. Od projektowania, poprzez realizację i uruchomienie, na serwisowaniu kończąc.

Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych

Usługi utrzymania ruchu GRUPY ZARMEN są świadczone m.in. dla zakładów przemysłowych z branży hutniczej, koksowniczej, metalurgicznej oraz cementowo-wapiennej.

Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego

Grupa świadczy usługi z zakresu modernizacji i remontów kotłów energetycznych oraz urządzeń pomocniczych występujących w zakładach energetycznych.

Produkcja koksu oraz produktów węglopochodnych Produkcja koksu oraz produktów węglopochodnych

Grupa jest znaczącym na rynku producentem koksu odlewniczego, wielkopiecowego i przemysłowo-opałowego. GRUPA ZARMEN jest również wytwórcą ubocznych produktów procesu koksowania węgla, tzw. węglopochodnych.

Produkcja wyrobów swobodnie kutych Produkcja wyrobów swobodnie kutych

Ten segment działalności Grupy obejmuje produkcję wyrobów kutych swobodnie na prasach hydraulicznych. Produkcja obejmuje pręty, pierścienie rozkuwane, krążki, walce hutnicze, wały kołnierzowe i inne odkuwki kształtowe.

Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem

Tan obszar działalności Grupy obejmuje produkcję maszyn i urządzeń dla górnictwa, a także usługi w zakresie remontów i modernizacji urządzeń i instalacji górniczych. Grupa posiada szeroką ofertę produkowanych maszyn i urządzeń.

TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE

GRUPA ZARMEN specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych oraz AKPiA, szynoprzewodów i szaf sterowniczych dla wielu sektorów gospodarki.

Projektowanie maszyn i urządzeń Projektowanie maszyn i urządzeń

Istotnym z punktu widzenia kompleksowości świadczonych usług przez GRUPĘ ZARMEN są usługi w zakresie projektowania oraz dostaw maszyn i urządzeń dla przemysłu ciężkiego. Usługi