Udostępnij:

Posadowienie walczaka kotła parowego nr 1

Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o.

2019-07-22 07:00:00

Waży ponad 18 ton, mierzy 5,4 m i nazywa się Zbigniew. W czwartek 18 lipca 2019 r. na terenie budowy bloku energetycznego w Koksowni Częstochowa Nowa Sp. z o.o. rozpoczęto posadowienie walczaka kotła parowego nr 1 na rurach opadowych przy zamontowanej: komorze paleniskowej, II - ciągu przegrzewacza pary oraz III – ciągu ekonomizera. 

Urządzenie przeszło również tradycyjny chrzest. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Inwestora (ZARMEN Sp. z o.o.), przedstawiciele Generalnego Wykonawcy (REMAK S.A.) wraz z delegacją dostawcy kotłów (Prvni Brnenska Strojirna a.s. - Czechy), a także przedstawiciele Koksowni Częstochowa Nowa. Mistrzem ceremonii był Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Techniczny Koksowni Częstochowa Nowa Sp. z o.o. Pan Robert Paszak. Chrzest i rozpoczęcie montażu walczaka jest kamieniem milowym, który przybliża koksownię do zakończenia całej inwestycji. 

„Zbigniew” jest częścią jednej z dwóch bliźniaczych, nowoczesnych i spełniających wszystkie normy ekologiczne jednostek, w całości wykorzystujących do spalania nadmiarowy gaz koksowniczy, będący produktem ubocznym w procesie produkcji koksu. Wydajność nominalna każdego z dwóch kotłów wyniesie 66 t/h pary o parametrach 490°C i 6,5 MPa (a). W walczaku, nazywanym „sercem kotła”, odbywać się będzie separacja pary od wody, skąd para wodna (po procesie przegrzania) kierowana będzie na turbinę upustowo – kondensacyjną o mocy czynnej elektrycznej 29,55 MW, w celu wyprodukowania energii elektrycznej i ciepła.

Blok energetyczny budowany na terenie Koksowni Częstochowa Nowa ma zostać przekazany do eksploatacji w I kwartale 2020 r.


wszystkie artykuły powrót do kategorii
Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych

Kluczowy obszar działalności Grupy stanowią usługi budowlano-montażowe realizowane w formule Generalnego Wykonawstwa Inwestycji Przemysłowych. Od projektowania, poprzez realizację i uruchomienie, na serwisowaniu kończąc.

Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych

Usługi utrzymania ruchu GRUPY ZARMEN są świadczone m.in. dla zakładów przemysłowych z branży hutniczej, koksowniczej, metalurgicznej oraz cementowo-wapiennej.

Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego

Grupa świadczy usługi z zakresu modernizacji i remontów kotłów energetycznych oraz urządzeń pomocniczych występujących w zakładach energetycznych.

Produkcja koksu oraz produktów węglopochodnych Produkcja koksu oraz produktów węglopochodnych

Grupa jest znaczącym na rynku producentem koksu odlewniczego, wielkopiecowego i przemysłowo-opałowego. GRUPA ZARMEN jest również wytwórcą ubocznych produktów procesu koksowania węgla, tzw. węglopochodnych.

Produkcja wyrobów swobodnie kutych Produkcja wyrobów swobodnie kutych

Ten segment działalności Grupy obejmuje produkcję wyrobów kutych swobodnie na prasach hydraulicznych. Produkcja obejmuje pręty, pierścienie rozkuwane, krążki, walce hutnicze, wały kołnierzowe i inne odkuwki kształtowe.

Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem

Tan obszar działalności Grupy obejmuje produkcję maszyn i urządzeń dla górnictwa, a także usługi w zakresie remontów i modernizacji urządzeń i instalacji górniczych. Grupa posiada szeroką ofertę produkowanych maszyn i urządzeń.

TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE

GRUPA ZARMEN specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych oraz AKPiA, szynoprzewodów i szaf sterowniczych dla wielu sektorów gospodarki.

Projektowanie maszyn i urządzeń Projektowanie maszyn i urządzeń

Istotnym z punktu widzenia kompleksowości świadczonych usług przez GRUPĘ ZARMEN są usługi w zakresie projektowania oraz dostaw maszyn i urządzeń dla przemysłu ciężkiego. Usługi