Udostępnij:

ZARMEN wydzierżawił markę ELEKTROBUDOWA

ELEKTROBUDOWA Sp. z o.o.

2020-05-08 12:00:59

Informujemy, iż w dniu 7 maja 2020 r. spółka ZARMEN zawarła z syndykiem masy upadłości Elektrobudowa S.A. w upadłości umowę dzierżawy zorganizowanych części przedsiębiorstwa.

Przedmiotem dzierżawy są zorganizowane części przedsiębiorstwa Elektrobudowa S.A. w upadłości obejmujące Zakład Produkcyjny w Koninie, Zakład Produkcyjny w Tychach oraz oddział realizacji kontraktów w Katowicach. Dzierżawa obejmuje nieruchomości i inne składniki majątku związane z poszczególnymi zakładami. Konsekwencją umowy jest również zwiększenie zatrudnienia w spółce ZARMEN o blisko 890 pracowników Elektrobudowy, dotychczas zatrudnionych w zakładach w Koninie, Tychach i Katowicach. Pracownicy Ci zostali przejęci w trybie art. 231 kodeksu pracy.

Umowa zakłada również kontynuację przez ZARMEN realizacji kontraktów, które do tej pory znajdowały się w portfelu Elektrobudowa S.A., a które są związane z przedmiotem działalności zorganizowanych części przedsiębiorstwa.

Transakcja ta ma istotne znaczenie tak dla spółki ZARMEN, jak i dla całej Grupy Kapitałowej. Oznacza powiększenie skali i rozmiarów dotychczasowej działalności spółki, co zapewne przyczyni się do dalszego jej rozwoju.

Intencją Zarządu Spółki jest silne wsparcie organizacyjne, ekonomiczne i techniczne zakładów produkcyjnych w Koninie, Tychach i Katowicach w taki sposób, aby zapewnić jak najlepsze wyniki dla obu stron. Głęboko wierzymy, że dotychczasowi pracownicy Elektrobudowy w nowych strukturach spółki ZARMEN będą czerpać satysfakcję z wykonywanej pracy, a przede wszystkim odnotują poczucie bezpieczeństwa co do perspektywy dalszego funkcjonowania organizacji.
 

Aktualne dane teleadresowe zakładów:
 

ZARMEN zakład Elektrobudowa

Oddział Realizacji

ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice
tel.: +48 691 850 092 
 

ZARMEN zakład Elektrobudowa

Zakład produkcji Rozdzielnic

ul. Przemysłowa 156, 62-510 Konin
tel.: +48 63 246 62 00
 

ZARMEN zakład Elektrobudowa

Zakład Produkcji Szynoprzewodów

ul. Serdeczna 15, 43-109 Tychy
tel.: +48 32 784 20 00

Zarząd ZARMEN Sp. z o.o.


wszystkie artykuły powrót do kategorii
Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych

Kluczowy obszar działalności Grupy stanowią usługi budowlano-montażowe realizowane w formule Generalnego Wykonawstwa Inwestycji Przemysłowych. Od projektowania, poprzez realizację i uruchomienie, na serwisowaniu kończąc.

Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych

Usługi utrzymania ruchu GRUPY ZARMEN są świadczone m.in. dla zakładów przemysłowych z branży hutniczej, koksowniczej, metalurgicznej oraz cementowo-wapiennej.

Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego

Grupa świadczy usługi z zakresu modernizacji i remontów kotłów energetycznych oraz urządzeń pomocniczych występujących w zakładach energetycznych.

Produkcja koksu i produktów węglopochodnych Produkcja koksu i produktów węglopochodnych

Grupa jest znaczącym na rynku producentem koksu odlewniczego, wielkopiecowego i przemysłowo-opałowego. GRUPA ZARMEN jest również wytwórcą ubocznych produktów procesu koksowania węgla, tzw. węglopochodnych.

Produkcja wyrobów swobodnie kutych Produkcja wyrobów swobodnie kutych

Ten segment działalności Grupy obejmuje produkcję wyrobów kutych swobodnie na prasach hydraulicznych. Produkcja obejmuje pręty, pierścienie rozkuwane, krążki, walce hutnicze, wały kołnierzowe i inne odkuwki kształtowe.

Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem

Tan obszar działalności Grupy obejmuje produkcję maszyn i urządzeń dla górnictwa, a także usługi w zakresie remontów i modernizacji urządzeń i instalacji górniczych. Grupa posiada szeroką ofertę produkowanych maszyn i urządzeń.

TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE

GRUPA ZARMEN specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych oraz AKPiA, szynoprzewodów i szaf sterowniczych dla wielu sektorów gospodarki.

Projektowanie maszyn i urządzeń Projektowanie maszyn i urządzeń

Istotnym z punktu widzenia kompleksowości świadczonych usług przez GRUPĘ ZARMEN są usługi w zakresie projektowania oraz dostaw maszyn i urządzeń dla przemysłu ciężkiego. Usługi