Udostępnij:

Zadaszone składowisko węgla w Koksowni Częstochowa Nowa dzięki REMAK-ENERGOMONTAŻ

REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A.

2020-09-24 11:00:00

Wydział Technologiczno - Konstrukcyjny REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A. wykonał projekt zadaszenia składowiska węgla o pojemności 74 000 ton w Koksowni Częstochowa Nowa Sp. z o.o.
 


Przykryty obiekt zalicza się do linii technologicznej przygotowania wsadu i produkcji koksu. Jednym z elementów jest węglownia w skład której wchodzi składowisko węgla. Forma architektoniczna obiektu wynika z jego funkcji. Dach stalowy jest obiektem niezależnym od funkcjonowania składowiska. Elementem nośnym jest przestrzenny kratowy dźwigar w formie łuku. Ryglówkę i płatwie zaprojektowano z zamkniętych przekrojów prostokątnych. Poszycie dachu i bocznych kurtyn będzie wykonane z blachy  trapezowej.
 

Ważniejsze parametry techniczne:

  • Rozpiętość dźwigarów łukowych w osi przegubów Lo=67,93 m.
  • Strzałka wygięcia łuku fo=26,32 m.
  • Wysokość zadaszenia powyżej otaczającego terenu H=28,10 m.
  • Długość gabarytowa zadaszenia L=180,1 m.
  • Szerokość gabarytowa B=70,0 m.
  • Powierzchnia zabudowy 12 600 m2 (etap I).

 


wszystkie artykuły powrót do kategorii
Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych

Kluczowy obszar działalności Grupy stanowią usługi budowlano-montażowe realizowane w formule Generalnego Wykonawstwa Inwestycji Przemysłowych. Od projektowania, poprzez realizację i uruchomienie, na serwisowaniu kończąc.

Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych

Usługi utrzymania ruchu GRUPY ZARMEN są świadczone m.in. dla zakładów przemysłowych z branży hutniczej, koksowniczej, metalurgicznej oraz cementowo-wapiennej.

Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego

Grupa świadczy usługi z zakresu modernizacji i remontów kotłów energetycznych oraz urządzeń pomocniczych występujących w zakładach energetycznych.

Produkcja koksu i produktów węglopochodnych Produkcja koksu i produktów węglopochodnych

Grupa jest znaczącym na rynku producentem koksu odlewniczego, wielkopiecowego i przemysłowo-opałowego. GRUPA ZARMEN jest również wytwórcą ubocznych produktów procesu koksowania węgla, tzw. węglopochodnych.

Produkcja wyrobów swobodnie kutych Produkcja wyrobów swobodnie kutych

Ten segment działalności Grupy obejmuje produkcję wyrobów kutych swobodnie na prasach hydraulicznych. Produkcja obejmuje pręty, pierścienie rozkuwane, krążki, walce hutnicze, wały kołnierzowe i inne odkuwki kształtowe.

Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem

Tan obszar działalności Grupy obejmuje produkcję maszyn i urządzeń dla górnictwa, a także usługi w zakresie remontów i modernizacji urządzeń i instalacji górniczych. Grupa posiada szeroką ofertę produkowanych maszyn i urządzeń.

TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE

GRUPA ZARMEN specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych oraz AKPiA, szynoprzewodów i szaf sterowniczych dla wielu sektorów gospodarki.

Projektowanie maszyn i urządzeń Projektowanie maszyn i urządzeń

Istotnym z punktu widzenia kompleksowości świadczonych usług przez GRUPĘ ZARMEN są usługi w zakresie projektowania oraz dostaw maszyn i urządzeń dla przemysłu ciężkiego. Usługi