Udostępnij:

REMAK-ENERGOMONTAŻ z nowym Prezesem Zarządu

REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A.

2021-03-02 11:30:00

Zarząd REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A. informuje, że w poniedziałek 1 marca 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 1 marca 2021 r. Pana Aleksandra Umińskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A. Powołanie obejmuje okres do końca wspólnej kadencji członków zarządu na lata obrotowe 2019 do 2023. 

Pan Aleksander Umiński od dnia 1 września 2018 r. do dnia podjęcia przedmiotowej uchwały, pełnił w zarządzie spółki funkcję Wiceprezesa Zarządu.
 

Aleksander Umiński

Urodzony w 1977 roku. Jest absolwentem Wydziału Ekonomii. W latach 2001 -2006 pełnił funkcję Członka Zarządu oraz Dyrektora Finansowo - Handlowego w BUDOSERWIS Z.U.H. Sp. z o.o. W latach 2007-2008 był Dyrektorem Budowy w ramach inwestycji pn. „Budowa Baterii Koksowniczej systemu ubijanego wraz z obiektami towarzyszącymi” w Koksowni Radlin JSW KOKS S.A. o wartości blisko 500 mln. zł. W latach 2009 - 2016 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Zarządzającego w Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. W tym czasie odpowiedzialny był za realizację zadań inwestycyjnych o wartości blisko 600 mln. zł tj.:

  • Budowa baterii koksowniczej nr 1 wraz z obiektami towarzyszącymi.
  • Budowa instalacji oczyszczania gazu koksowniczego.
  • Budowa baterii koksowniczej 4BIS wraz z obiektami towarzyszącymi.

W 2015 r. został Wiceprezesem Zarządu, a od 2018 r. Prezesem Zarządu ZARMEN GPP Sp. z o.o. Od 2016 r. pełnił również funkcję Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Finansowego w Energomontaż Zachód Wrocław Sp. z o.o. W 2017 r. został Wiceprezesem Zarządu w ZARMEN Energia Sp. z o.o. Od 2018 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A.


wszystkie artykuły powrót do kategorii
Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych

Kluczowy obszar działalności Grupy stanowią usługi budowlano-montażowe realizowane w formule Generalnego Wykonawstwa Inwestycji Przemysłowych. Od projektowania, poprzez realizację i uruchomienie, na serwisowaniu kończąc.

Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych

Usługi utrzymania ruchu GRUPY ZARMEN są świadczone m.in. dla zakładów przemysłowych z branży hutniczej, koksowniczej, metalurgicznej oraz cementowo-wapiennej.

Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego

Grupa świadczy usługi z zakresu modernizacji i remontów kotłów energetycznych oraz urządzeń pomocniczych występujących w zakładach energetycznych.

Produkcja koksu i produktów węglopochodnych Produkcja koksu i produktów węglopochodnych

Grupa jest znaczącym na rynku producentem koksu odlewniczego, wielkopiecowego i przemysłowo-opałowego. GRUPA ZARMEN jest również wytwórcą ubocznych produktów procesu koksowania węgla, tzw. węglopochodnych.

Produkcja wyrobów swobodnie kutych Produkcja wyrobów swobodnie kutych

Ten segment działalności Grupy obejmuje produkcję wyrobów kutych swobodnie na prasach hydraulicznych. Produkcja obejmuje pręty, pierścienie rozkuwane, krążki, walce hutnicze, wały kołnierzowe i inne odkuwki kształtowe.

Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem

Tan obszar działalności Grupy obejmuje produkcję maszyn i urządzeń dla górnictwa, a także usługi w zakresie remontów i modernizacji urządzeń i instalacji górniczych. Grupa posiada szeroką ofertę produkowanych maszyn i urządzeń.

TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE

GRUPA ZARMEN specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych oraz AKPiA, szynoprzewodów i szaf sterowniczych dla wielu sektorów gospodarki.

Projektowanie maszyn i urządzeń Projektowanie maszyn i urządzeń

Istotnym z punktu widzenia kompleksowości świadczonych usług przez GRUPĘ ZARMEN są usługi w zakresie projektowania oraz dostaw maszyn i urządzeń dla przemysłu ciężkiego. Usługi