Udostępnij:

Połączenie spółek KOFAMA Koźle, Energomontaż Zachód Wrocław i OPOLREM

KOFAMA Koźle S.A.

2021-09-01 11:45:00

Niniejszym informujemy, iż dnia 31 sierpnia 2021 roku Sąd Rejonowy dla m.st. w Warszawie dokonał wpisu połączenia spółek KOFAMA Koźle S.A. z Energomontaż Zachód Wrocław Sp. z o.o. (NIP 8992699414) oraz Przedsiębiorstwo Technicznej Obsługi Przemysłu „OPOLREM” Sp. z o.o. (NIP 7561004111 ), na skutek którego KOFAMA Koźle S.A. przejęła Energomontaż Zachód Wrocław Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Technicznej Obsługi Przemysłu „OPOLREM” Sp. z o.o. 
 
Wobec powyższego, od tego dnia KOFAMA Koźle S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Energomontaż Zachód Wrocław sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Technicznej Obsługi Przemysłu OPOLREM sp. z o.o. 
 
W związku z połączeniem, kapitał zakładowy KOFAMA Koźle S.A. został podwyższony o kwotę 52 262 280 PLN i wynosi 60 953 068,00 PLN.
 

KOFAMA Koźle S.A. jest  producentem maszyn i urządzeń stosowanych m.in. w przemyśle węglowym, drzewnym, energetycznym, chemicznym i koksowniczym. 

Energomontaż Zachód Wrocław Sp. z o.o. specjalizuje się w projektowaniu, montażu, modernizacji oraz naprawie urządzeń i instalacji dla elektrowni i elektrociepłowni zawodowych oraz przemysłowych. 

OPOLREM Sp. z o.o. świadczy usługi związane głównie z remontem i regeneracją maszyn. 

Połączenie stanowi jeden z zasadniczych elementów reorganizacji GRUPY ZARMEN. Celem połączenia jest optymalizacja kosztów funkcjonowania grupy kapitałowej, uproszczenie obecnej struktury organizacyjnej, a także dostosowanie tej struktury do zadań wynikających z obecnej strategii GRUPY ZARMEN.

Korzyści płynące z połączenia spółek to:

  • obniżenie kosztów działalności, 
  • efektywne wykorzystanie majątku połączonych spółek, 
  • lepsza alokacja środków pieniężnych, 
  • efektywne wykorzystanie czasu pracowników, 
  • podniesienie poziomu prowadzonej działalności, 
  • lepsza kontrola nad poziomem kosztów związanych z działalnością, 
  • zwiększenie efektywności kosztowej prowadzonej działalności i wzmocnienie pozycji spółki przejmującej na rynku,
  • zwiększenie efektywności ekonomicznej spółki.
     

Dane teleadresowe:

KOFAMA Koźle S.A.

ul. Portowa 47
47-205 Kędzierzyn Koźle
tel.: +48 77 540 23 99
email: kofama@kofama.pl

KOFAMA Koźle S.A. - Oddział Chorula

Chorula ul. Cementowa 1 
47-316 Górażdże
tel. +48 77 446 80 71

KOFAMA Koźle S.A. - Oddział Żmigród 

ul. T. Kościuszki 16
55-140 Żmigród
tel. +48 71 889 09 01

Dane rejestrowe:

KOFAMA Koźle S.A.

ul. Chłodna 51
00-876 Warszawa

NIP 7490005177
REGON 531029024
KRS 0000406958
Kapitał zakładowy 60 953 068,00 PLN w całości wpłacony


wszystkie artykuły powrót do kategorii
Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych

Kluczowy obszar działalności Grupy stanowią usługi budowlano-montażowe realizowane w formule Generalnego Wykonawstwa Inwestycji Przemysłowych. Od projektowania, poprzez realizację i uruchomienie, na serwisowaniu kończąc.

Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych

Usługi utrzymania ruchu GRUPY ZARMEN są świadczone m.in. dla zakładów przemysłowych z branży hutniczej, koksowniczej, metalurgicznej oraz cementowo-wapiennej.

Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego

Grupa świadczy usługi z zakresu modernizacji i remontów kotłów energetycznych oraz urządzeń pomocniczych występujących w zakładach energetycznych.

Produkcja koksu i produktów węglopochodnych Produkcja koksu i produktów węglopochodnych

Grupa jest znaczącym na rynku producentem koksu odlewniczego, wielkopiecowego i przemysłowo-opałowego. GRUPA ZARMEN jest również wytwórcą ubocznych produktów procesu koksowania węgla, tzw. węglopochodnych.

Produkcja wyrobów swobodnie kutych Produkcja wyrobów swobodnie kutych

Ten segment działalności Grupy obejmuje produkcję wyrobów kutych swobodnie na prasach hydraulicznych. Produkcja obejmuje pręty, pierścienie rozkuwane, krążki, walce hutnicze, wały kołnierzowe i inne odkuwki kształtowe.

Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem

Tan obszar działalności Grupy obejmuje produkcję maszyn i urządzeń dla górnictwa, a także usługi w zakresie remontów i modernizacji urządzeń i instalacji górniczych. Grupa posiada szeroką ofertę produkowanych maszyn i urządzeń.

TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE

GRUPA ZARMEN specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych oraz AKPiA, szynoprzewodów i szaf sterowniczych dla wielu sektorów gospodarki.

Projektowanie maszyn i urządzeń Projektowanie maszyn i urządzeń

Istotnym z punktu widzenia kompleksowości świadczonych usług przez GRUPĘ ZARMEN są usługi w zakresie projektowania oraz dostaw maszyn i urządzeń dla przemysłu ciężkiego. Usługi