Udostępnij:

ELEKTROBUDOWA w strukturze ZARMEN

ELEKTROBUDOWA Sp. z o.o.

2021-09-16 09:00:00

Z wielką przyjemnością informujemy, że we wtorek 14 września 2021 r. spółka ZARMEN zawarła z syndykiem masy upadłości Elektrobudowa S.A. w upadłości umowę sprzedaży zorganizowanych części przedsiębiorstwa Elektrobudowa S.A. w upadłości.

W wyniku tej transakcji, spółka ZARMEN nabyła od Syndyka zorganizowane części przedsiębiorstwa obejmujące Zakład Produkcyjny w Koninie, Zakład Produkcyjny w Tychach oraz Oddział Realizacji w Katowicach. Przypomnijmy, iż w ubiegłym roku w maju zawarto z Syndykiem umowę dzierżawy tych zorganizowanych części przedsiębiorstwa. Konsekwencją tej umowy było zwiększenie w tamtym okresie zatrudnienia w spółce o blisko 890 pracowników Elektrobudowy. 

Dnia 5 sierpnia br. odbył się przetarg ogłoszony przez Syndyka na sprzedaż zorganizowanych części przedsiębiorstwa Elektrobudowa S.A. w upadłości, a postanowieniem Sędziego-komisarza, prawomocnym z dniem 13 sierpnia br., zatwierdzony został wybór oferty spółki ZARMEN złożonej Syndykowi na zakup wyodrębnionych części przedsiębiorstwa. 

Przedmiot sprzedaży obejmuje zarówno nieruchomości zlokalizowane w Katowicach, Koninie, Tychach i Jaworznie, a także środki trwałe i przedmioty niskocenne związane z zakładami produkcyjnymi i oddziałem realizacji. 

Istotnym elementem transakcji są również wartości niematerialne i prawne obejmujące patenty i znaki towarowe, prace badawczo-rozwojowe oraz oprogramowanie. W praktyce oznacza to, że spółka ZARMEN ostatecznie nabyła prawo do posługiwania się znakiem firmowym „Elektrobudowa”, a także stała się właścicielem licznych patentów uzyskanych w długiej historii działalności spółki Elektrobudowa S.A. 
 


wszystkie artykuły powrót do kategorii
Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych

Kluczowy obszar działalności Grupy stanowią usługi budowlano-montażowe realizowane w formule Generalnego Wykonawstwa Inwestycji Przemysłowych. Od projektowania, poprzez realizację i uruchomienie, na serwisowaniu kończąc.

Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych

Usługi utrzymania ruchu GRUPY ZARMEN są świadczone m.in. dla zakładów przemysłowych z branży hutniczej, koksowniczej, metalurgicznej oraz cementowo-wapiennej.

Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego

Grupa świadczy usługi z zakresu modernizacji i remontów kotłów energetycznych oraz urządzeń pomocniczych występujących w zakładach energetycznych.

Produkcja koksu i produktów węglopochodnych Produkcja koksu i produktów węglopochodnych

Grupa jest znaczącym na rynku producentem koksu odlewniczego, wielkopiecowego i przemysłowo-opałowego. GRUPA ZARMEN jest również wytwórcą ubocznych produktów procesu koksowania węgla, tzw. węglopochodnych.

Produkcja wyrobów swobodnie kutych Produkcja wyrobów swobodnie kutych

Ten segment działalności Grupy obejmuje produkcję wyrobów kutych swobodnie na prasach hydraulicznych. Produkcja obejmuje pręty, pierścienie rozkuwane, krążki, walce hutnicze, wały kołnierzowe i inne odkuwki kształtowe.

Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem

Tan obszar działalności Grupy obejmuje produkcję maszyn i urządzeń dla górnictwa, a także usługi w zakresie remontów i modernizacji urządzeń i instalacji górniczych. Grupa posiada szeroką ofertę produkowanych maszyn i urządzeń.

TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE

GRUPA ZARMEN specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych oraz AKPiA, szynoprzewodów i szaf sterowniczych dla wielu sektorów gospodarki.

Projektowanie maszyn i urządzeń Projektowanie maszyn i urządzeń

Istotnym z punktu widzenia kompleksowości świadczonych usług przez GRUPĘ ZARMEN są usługi w zakresie projektowania oraz dostaw maszyn i urządzeń dla przemysłu ciężkiego. Usługi