Udostępnij:

ELEKTROBUDOWA partnerem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

ELEKTROBUDOWA Sp. z o.o.

2021-10-26 10:00:00

We wtorek 19 października 2021 r. ELEKTROBUDOWA podpisała z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie porozumienie w sprawie współpracy. Celem zawartej umowy jest uruchomienie studiów dualnych na trzech kierunkach: Mechanika i budowa maszyn, Automatyka i robotyka oraz Logistyka. 

W ramach porozumienia studenci będą mogli jednocześnie studiować i pracować w ramach umowy o pracę lub umowę o pracę tymczasową w Zakładzie Produkcji Rozdzielnic ZARMEN Zakład Elektrobudowa w Koninie. W zależności od danego roku studiów praca będzie odbywać się w wymiarze 1/5 lub 2/5 etatu. W ramach zatrudnienia studenci będą w zakładzie wykonywali zadania mające na celu osiągnięcie efektów uczenia się przypisanych do kierunku studiów.

Podpisanie porozumienia odbyło się w siedzibie Zakładu Produkcji Rozdzielnic ZARMEN Zkład Elektrobudowa w Koninie. W podpisaniu dokumentu uczestniczyli: Stanisław Wapniarski, Dyrektor Zakładu Produkcji Rozdzielnic, Michał Wadelski, Dyrektor Produkcji Zakładu Produkcji Rozdzielnic, Rektor dr hab. Artur Zimny, prof. PWSZ w Koninie oraz dr inż. Robert Cieślak, menadżer kierunków technicznych w PWSZ w Konin. 


ZARMEN zakład Elektrobudowa otrzymała medal Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, za bieżącą współpracę i wkład w rozwój lokalnej społeczności,  poprzez umożliwienie studentom odbywania praktyk, studiów dualnych oraz w późniejszym etapie zatrudnienie absolwentów uczelni. 


wszystkie artykuły powrót do kategorii
Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych

Kluczowy obszar działalności Grupy stanowią usługi budowlano-montażowe realizowane w formule Generalnego Wykonawstwa Inwestycji Przemysłowych. Od projektowania, poprzez realizację i uruchomienie, na serwisowaniu kończąc.

Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych

Usługi utrzymania ruchu GRUPY ZARMEN są świadczone m.in. dla zakładów przemysłowych z branży hutniczej, koksowniczej, metalurgicznej oraz cementowo-wapiennej.

Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego

Grupa świadczy usługi z zakresu modernizacji i remontów kotłów energetycznych oraz urządzeń pomocniczych występujących w zakładach energetycznych.

Produkcja koksu i produktów węglopochodnych Produkcja koksu i produktów węglopochodnych

Grupa jest znaczącym na rynku producentem koksu odlewniczego, wielkopiecowego i przemysłowo-opałowego. GRUPA ZARMEN jest również wytwórcą ubocznych produktów procesu koksowania węgla, tzw. węglopochodnych.

Produkcja wyrobów swobodnie kutych I KUTO-WALCOWANYCH Produkcja wyrobów swobodnie kutych I KUTO-WALCOWANYCH

Ten segment działalności Grupy obejmuje produkcję wyrobów kutych swobodnie na prasach hydraulicznych. Produkcja obejmuje pręty, pierścienie rozkuwane, krążki, walce hutnicze, wały kołnierzowe i inne odkuwki kształtowe.

Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem

Tan obszar działalności Grupy obejmuje produkcję maszyn i urządzeń dla górnictwa, a także usługi w zakresie remontów i modernizacji urządzeń i instalacji górniczych. Grupa posiada szeroką ofertę produkowanych maszyn i urządzeń.

TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE

GRUPA ZARMEN specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych oraz AKPiA, szynoprzewodów i szaf sterowniczych dla wielu sektorów gospodarki.

Projektowanie maszyn i urządzeń Projektowanie maszyn i urządzeń

Istotnym z punktu widzenia kompleksowości świadczonych usług przez GRUPĘ ZARMEN są usługi w zakresie projektowania oraz dostaw maszyn i urządzeń dla przemysłu ciężkiego.