Udostępnij:

ELEKTROBUDOWA partnerem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

ELEKTROBUDOWA Sp. z o.o.

2021-10-26 10:00:00

We wtorek 19 października 2021 r. ELEKTROBUDOWA podpisała z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie porozumienie w sprawie współpracy. Celem zawartej umowy jest uruchomienie studiów dualnych na trzech kierunkach: Mechanika i budowa maszyn, Automatyka i robotyka oraz Logistyka. 

W ramach porozumienia studenci będą mogli jednocześnie studiować i pracować w ramach umowy o pracę lub umowę o pracę tymczasową w Zakładzie Produkcji Rozdzielnic ZARMEN Zakład Elektrobudowa w Koninie. W zależności od danego roku studiów praca będzie odbywać się w wymiarze 1/5 lub 2/5 etatu. W ramach zatrudnienia studenci będą w zakładzie wykonywali zadania mające na celu osiągnięcie efektów uczenia się przypisanych do kierunku studiów.

Podpisanie porozumienia odbyło się w siedzibie Zakładu Produkcji Rozdzielnic ZARMEN Zkład Elektrobudowa w Koninie. W podpisaniu dokumentu uczestniczyli: Stanisław Wapniarski, Dyrektor Zakładu Produkcji Rozdzielnic, Michał Wadelski, Dyrektor Produkcji Zakładu Produkcji Rozdzielnic, Rektor dr hab. Artur Zimny, prof. PWSZ w Koninie oraz dr inż. Robert Cieślak, menadżer kierunków technicznych w PWSZ w Konin. 


ZARMEN zakład Elektrobudowa otrzymała medal Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, za bieżącą współpracę i wkład w rozwój lokalnej społeczności,  poprzez umożliwienie studentom odbywania praktyk, studiów dualnych oraz w późniejszym etapie zatrudnienie absolwentów uczelni. 


wszystkie artykuły powrót do kategorii
Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych

Kluczowy obszar działalności Grupy stanowią usługi budowlano-montażowe realizowane w formule Generalnego Wykonawstwa Inwestycji Przemysłowych. Od projektowania, poprzez realizację i uruchomienie, na serwisowaniu kończąc.

Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych

Usługi utrzymania ruchu GRUPY ZARMEN są świadczone m.in. dla zakładów przemysłowych z branży hutniczej, koksowniczej, metalurgicznej oraz cementowo-wapiennej.

Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego

Grupa świadczy usługi z zakresu modernizacji i remontów kotłów energetycznych oraz urządzeń pomocniczych występujących w zakładach energetycznych.

Produkcja koksu i produktów węglopochodnych Produkcja koksu i produktów węglopochodnych

Grupa jest znaczącym na rynku producentem koksu odlewniczego, wielkopiecowego i przemysłowo-opałowego. GRUPA ZARMEN jest również wytwórcą ubocznych produktów procesu koksowania węgla, tzw. węglopochodnych.

Produkcja wyrobów swobodnie kutych Produkcja wyrobów swobodnie kutych

Ten segment działalności Grupy obejmuje produkcję wyrobów kutych swobodnie na prasach hydraulicznych. Produkcja obejmuje pręty, pierścienie rozkuwane, krążki, walce hutnicze, wały kołnierzowe i inne odkuwki kształtowe.

Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem

Tan obszar działalności Grupy obejmuje produkcję maszyn i urządzeń dla górnictwa, a także usługi w zakresie remontów i modernizacji urządzeń i instalacji górniczych. Grupa posiada szeroką ofertę produkowanych maszyn i urządzeń.

TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE

GRUPA ZARMEN specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych oraz AKPiA, szynoprzewodów i szaf sterowniczych dla wielu sektorów gospodarki.

Projektowanie maszyn i urządzeń Projektowanie maszyn i urządzeń

Istotnym z punktu widzenia kompleksowości świadczonych usług przez GRUPĘ ZARMEN są usługi w zakresie projektowania oraz dostaw maszyn i urządzeń dla przemysłu ciężkiego. Usługi