Udostępnij:

„Metanowa” rozdzielnia od ELEKTROBUDOWY

ELEKTROBUDOWA Sp. z o.o.

2022-02-03 12:05:00

Sukcesem zakończyła się inwestycja budowy rozdzielni RGEN w JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice z zastosowaniem rozdzielnic produkcji firmy ELEKTROBUDOWA Sp. z o.o. (dawniej ZARMEN Zakład Elektrobudowa). 

Zakład Produkcji Rozdzielnic w Koninie dostarczył: 

  • 54 pola rozdzielnicy 6 kV D-12-2S RGEN, 
  • 29 segmentów rozdzielnicy 0,4 kV NGWR-2,
  • 11 segmentów  rozdzielnicy 0,5 kV NGWR-2. 
     

Kolejna mocna rozdzielnica dwusystemowa 2000A ze stopniem ochrony IP54 produkcji marki ELEKTROBUDOWA zabudowana została, jako główna rozdzielnia w zakładzie górniczym KWK Knurów-Szczygłowice.

Zaimplementowane urządzenia pozwolą zasilać kopalnię energią elektryczną wyprodukowaną w gazowych agregatach prądotwórczych zasilanych własnym metanem. Co więcej, nadwyżki wygenerowanej energii rozdzielnia może dystrybuować do rodzimych kopalń JSW S.A. i nie tylko. 
 

Fot. Dawid Lach, JSW S.A. / Retusz: INTEBUCO Polska Sp. z o.o.
 

Fot. Dawid Lach, JSW S.A. / Retusz: INTEBUCO Polska Sp. z o.o.
 

Fot. Dawid Lach, JSW S.A. / Retusz: INTEBUCO Polska Sp. z o.o.


Fot. Dawid Lach, JSW S.A. / Retusz: INTEBUCO Polska Sp. z o.o.


wszystkie artykuły powrót do kategorii
Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych

Kluczowy obszar działalności Grupy stanowią usługi budowlano-montażowe realizowane w formule Generalnego Wykonawstwa Inwestycji Przemysłowych. Od projektowania, poprzez realizację i uruchomienie, na serwisowaniu kończąc.

Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych

Usługi utrzymania ruchu GRUPY ZARMEN są świadczone m.in. dla zakładów przemysłowych z branży hutniczej, koksowniczej, metalurgicznej oraz cementowo-wapiennej.

Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego

Grupa świadczy usługi z zakresu modernizacji i remontów kotłów energetycznych oraz urządzeń pomocniczych występujących w zakładach energetycznych.

Produkcja koksu i produktów węglopochodnych Produkcja koksu i produktów węglopochodnych

Grupa jest znaczącym na rynku producentem koksu odlewniczego, wielkopiecowego i przemysłowo-opałowego. GRUPA ZARMEN jest również wytwórcą ubocznych produktów procesu koksowania węgla, tzw. węglopochodnych.

Produkcja wyrobów swobodnie kutych Produkcja wyrobów swobodnie kutych

Ten segment działalności Grupy obejmuje produkcję wyrobów kutych swobodnie na prasach hydraulicznych. Produkcja obejmuje pręty, pierścienie rozkuwane, krążki, walce hutnicze, wały kołnierzowe i inne odkuwki kształtowe.

Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem

Tan obszar działalności Grupy obejmuje produkcję maszyn i urządzeń dla górnictwa, a także usługi w zakresie remontów i modernizacji urządzeń i instalacji górniczych. Grupa posiada szeroką ofertę produkowanych maszyn i urządzeń.

TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE

GRUPA ZARMEN specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych oraz AKPiA, szynoprzewodów i szaf sterowniczych dla wielu sektorów gospodarki.

Projektowanie maszyn i urządzeń Projektowanie maszyn i urządzeń

Istotnym z punktu widzenia kompleksowości świadczonych usług przez GRUPĘ ZARMEN są usługi w zakresie projektowania oraz dostaw maszyn i urządzeń dla przemysłu ciężkiego. Usługi