Udostępnij:

REMAK-ENERGOMONTAŻ na 25 edycji GAZTERM 2022

REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A.

2022-05-16 08:00:00

W dniach 15-18 maja 2022 roku w Międzyzdrojach odbędzie się kolejna edycja jednej z największych w Polsce konferencji energetycznych. Edycja, która ma dla organizatorów szczególne znaczenia ponieważ Gazterm będzie świętował swoje 25-lecie. Przedstawiciele firmy REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A. biorą udział w tym ważnym wydarzeniu pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polski Andrzeja Dudy. 

Przez te wszystkie lata Gazterm stał się prestiżowym miejscem spotkań i dyskusji przedstawicieli branży energetycznej z Polski i ze świata, polityków i przedstawicieli administracji rządowej. Gazterm to jedna z najważniejszych i wysoko ocenianych Konferencji w Polsce, o czym świadczy wysoki poziom merytoryczny przygotowywanych corocznie zagadnień oraz znakomita organizacja całego wydarzenia.

Hasło przewodnie konferencji to: Rynek gazu w okresie przełomu. Szczyt gazowy - wyzwania dla bezpieczeństwa i sprawiedliwej transformacji w Europie.
 


 

Więcej informacji na gazterm.pl
 


 

Poniżej przedstawiamy tematy Konferencji GAZTERM podzielone na poszczególne bloki tematyczne.

I DZIEŃ OBRAD PONIEDZIAŁEK, 16 maja 2022 r.

PANEL I
Szczyt gazowy na rzecz bezpieczeństwa i sprawiedliwej transformacji w Europie

Zagadnienia:

 • Nord Stream – konsekwencje strategicznego błędu dla Europy
 • REPowerUE-nowe cele strategiczne dla  UE i uniezależnienie się od dostaw rosyjskiego gazu
 • Baltic Pipe – znaczenie projektu w kontekście aktualnych wyzwań
 • jak ratować gospodarkę energetyczną Ukrainy
 • wsparcie dla Mołdawii i innych państw regionu uzależnionych od surowców z Rosji
 • nowy etap współpracy w ramach Trójmorza na rzecz bezpieczeństwa dostaw gazu
   

PANEL II
Transformacja dla bezpieczeństwa – niezależność energetyczna a proces dekarbonizacji w światle REPowerUE i Fit for 55 

Zagadnienia:

 • czy cele REPowerUE są spójne z Fit for 55?
 • horyzont czasowy uzyskania niezależności od dostaw rosyjskiego gazu do UE
 • nowe potrzeby w zakresie infrastruktury LNG
 • bezpieczeństwo energetyczne a pomostowość paliwa gazowego
 • rola gazów odnawialnych (biometanu i wodoru) w budowie niezależności energetycznej UE
   

PANEL III
Perspektywy wolnego rynku gazu w dobie wstrząsów geopolitycznych

Zagadnienia:

 • ryzyka geopolityczne a dynamika cen gazu ziemnego w Europie
 • wąskie gardła w systemie dostaw gazu do Europy
 • perspektywy giełdowych rynków gazu w kontekście wdrożenia celów REPowerUE
 • konsekwencje gospodarcze gazowego szoku cenowego
 • możliwe scenariusze przyszłości dla rynku gazu ziemnego
   

PANEL IV
Bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego do Polski/Security of natural gas supply to Poland

Zagadnienia:

 • stan i prognoza zużycia gazu ziemnego w Polsce
 • Konsekwencje  rezygnacji z rosyjskich dostaw dla polskiego rynku
 • Zdolności importowe Bramy Północnej w obliczu nowych wyzwań w zakresie bezpieczeństwa
 • rezerwy strategiczne gazu oraz plany rozbudowy podziemnych magazynów gazu
 • Perspektywy nowych kontraktów na dostawy gazu do Polski
 • rola krajowych zasobów gazu (oraz gazów odnawialnych) w utrzymaniu bezpieczeństwa energetycznego


II DZIEŃ OBRAD - WTOREK, 17 maja 2022 r. 

PANEL V
Potencjał współpracy transregionalnej Trójmorze – Zatoka Meksykańska – Bliski Wschód 

Zagadnienia:

 • rozwój współpracy w zakresie dostaw gazu i ropy
 • sektor LNG wobec kryzysu gazowego
 • perspektywy dla wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych
 • neutralność klimatyczna a przyszłość sektora oil&gas
 • kooperacja w zakresie innowacji transformacji sektora oil&gas
   

PANEL VI
Czy droga do niezależności energetycznej Polski wiedzie przez sieć dystrybucji paliw gazowych? 

Panel organizowany przez Partnera Konferencji – Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o.
 

PANEL VII
Perspektywa pomostowości paliwa gazowego w kontekście aktualnej strategii metanowej i taksonomii UE

Zagadnienia:

 • koszty emisji
 • gaz ziemny w taksonomii
 • progi emisyjności/emission thresholds
 • finansowanie inwestycji w energetykę gazową
 • technologie wodorowe i biogazowe
   

PANEL VIII
Czy aktualne wydarzenia redefiniowały koncepcje cyberbezpieczeństwa?

Zagadnienia:

 • Czym są i dlaczego stały się kluczowe kompetencje cyber ofensywne.
 • Pryncypia dla powstawania i rozwoju Security Operations Center w aktualnej perspektywie
 • Najważniejsze funkcjonalności cyberbezpieczeństwa jakich należy oczekiwać od oferowanych produktów informatycznych
 • Jakie kluczowe produkty powinny zawierać się w projektach wdrożenia cyberbezpieczeństwa automatyki przemysłowej?
 • Wykorzystywanie nowoczesnych technologii, a podnoszenie poziomu cyberbezpieczeństwa.
   

wszystkie artykuły powrót do kategorii
Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych

Kluczowy obszar działalności Grupy stanowią usługi budowlano-montażowe realizowane w formule Generalnego Wykonawstwa Inwestycji Przemysłowych. Od projektowania, poprzez realizację i uruchomienie, na serwisowaniu kończąc.

Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych

Usługi utrzymania ruchu GRUPY ZARMEN są świadczone m.in. dla zakładów przemysłowych z branży hutniczej, koksowniczej, metalurgicznej oraz cementowo-wapiennej.

Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego

Grupa świadczy usługi z zakresu modernizacji i remontów kotłów energetycznych oraz urządzeń pomocniczych występujących w zakładach energetycznych.

Produkcja koksu i produktów węglopochodnych Produkcja koksu i produktów węglopochodnych

Grupa jest znaczącym na rynku producentem koksu odlewniczego, wielkopiecowego i przemysłowo-opałowego. GRUPA ZARMEN jest również wytwórcą ubocznych produktów procesu koksowania węgla, tzw. węglopochodnych.

Produkcja wyrobów swobodnie kutych Produkcja wyrobów swobodnie kutych

Ten segment działalności Grupy obejmuje produkcję wyrobów kutych swobodnie na prasach hydraulicznych. Produkcja obejmuje pręty, pierścienie rozkuwane, krążki, walce hutnicze, wały kołnierzowe i inne odkuwki kształtowe.

Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem

Tan obszar działalności Grupy obejmuje produkcję maszyn i urządzeń dla górnictwa, a także usługi w zakresie remontów i modernizacji urządzeń i instalacji górniczych. Grupa posiada szeroką ofertę produkowanych maszyn i urządzeń.

TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE

GRUPA ZARMEN specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych oraz AKPiA, szynoprzewodów i szaf sterowniczych dla wielu sektorów gospodarki.

Projektowanie maszyn i urządzeń Projektowanie maszyn i urządzeń

Istotnym z punktu widzenia kompleksowości świadczonych usług przez GRUPĘ ZARMEN są usługi w zakresie projektowania oraz dostaw maszyn i urządzeń dla przemysłu ciężkiego. Usługi