Udostępnij:

REMAK-ENERGOMONTAŻ na 25 edycji GAZTERM 2022

REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A.

2022-05-16 08:00:00

W dniach 15-18 maja 2022 roku w Międzyzdrojach odbędzie się kolejna edycja jednej z największych w Polsce konferencji energetycznych. Edycja, która ma dla organizatorów szczególne znaczenia ponieważ Gazterm będzie świętował swoje 25-lecie. Przedstawiciele firmy REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A. biorą udział w tym ważnym wydarzeniu pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polski Andrzeja Dudy. 

Przez te wszystkie lata Gazterm stał się prestiżowym miejscem spotkań i dyskusji przedstawicieli branży energetycznej z Polski i ze świata, polityków i przedstawicieli administracji rządowej. Gazterm to jedna z najważniejszych i wysoko ocenianych Konferencji w Polsce, o czym świadczy wysoki poziom merytoryczny przygotowywanych corocznie zagadnień oraz znakomita organizacja całego wydarzenia.

Hasło przewodnie konferencji to: Rynek gazu w okresie przełomu. Szczyt gazowy - wyzwania dla bezpieczeństwa i sprawiedliwej transformacji w Europie.
 


 

Więcej informacji na gazterm.pl
 


 

Poniżej przedstawiamy tematy Konferencji GAZTERM podzielone na poszczególne bloki tematyczne.

I DZIEŃ OBRAD PONIEDZIAŁEK, 16 maja 2022 r.

PANEL I
Szczyt gazowy na rzecz bezpieczeństwa i sprawiedliwej transformacji w Europie

Zagadnienia:

 • Nord Stream – konsekwencje strategicznego błędu dla Europy
 • REPowerUE-nowe cele strategiczne dla  UE i uniezależnienie się od dostaw rosyjskiego gazu
 • Baltic Pipe – znaczenie projektu w kontekście aktualnych wyzwań
 • jak ratować gospodarkę energetyczną Ukrainy
 • wsparcie dla Mołdawii i innych państw regionu uzależnionych od surowców z Rosji
 • nowy etap współpracy w ramach Trójmorza na rzecz bezpieczeństwa dostaw gazu
   

PANEL II
Transformacja dla bezpieczeństwa – niezależność energetyczna a proces dekarbonizacji w światle REPowerUE i Fit for 55 

Zagadnienia:

 • czy cele REPowerUE są spójne z Fit for 55?
 • horyzont czasowy uzyskania niezależności od dostaw rosyjskiego gazu do UE
 • nowe potrzeby w zakresie infrastruktury LNG
 • bezpieczeństwo energetyczne a pomostowość paliwa gazowego
 • rola gazów odnawialnych (biometanu i wodoru) w budowie niezależności energetycznej UE
   

PANEL III
Perspektywy wolnego rynku gazu w dobie wstrząsów geopolitycznych

Zagadnienia:

 • ryzyka geopolityczne a dynamika cen gazu ziemnego w Europie
 • wąskie gardła w systemie dostaw gazu do Europy
 • perspektywy giełdowych rynków gazu w kontekście wdrożenia celów REPowerUE
 • konsekwencje gospodarcze gazowego szoku cenowego
 • możliwe scenariusze przyszłości dla rynku gazu ziemnego
   

PANEL IV
Bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego do Polski/Security of natural gas supply to Poland

Zagadnienia:

 • stan i prognoza zużycia gazu ziemnego w Polsce
 • Konsekwencje  rezygnacji z rosyjskich dostaw dla polskiego rynku
 • Zdolności importowe Bramy Północnej w obliczu nowych wyzwań w zakresie bezpieczeństwa
 • rezerwy strategiczne gazu oraz plany rozbudowy podziemnych magazynów gazu
 • Perspektywy nowych kontraktów na dostawy gazu do Polski
 • rola krajowych zasobów gazu (oraz gazów odnawialnych) w utrzymaniu bezpieczeństwa energetycznego


II DZIEŃ OBRAD - WTOREK, 17 maja 2022 r. 

PANEL V
Potencjał współpracy transregionalnej Trójmorze – Zatoka Meksykańska – Bliski Wschód 

Zagadnienia:

 • rozwój współpracy w zakresie dostaw gazu i ropy
 • sektor LNG wobec kryzysu gazowego
 • perspektywy dla wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych
 • neutralność klimatyczna a przyszłość sektora oil&gas
 • kooperacja w zakresie innowacji transformacji sektora oil&gas
   

PANEL VI
Czy droga do niezależności energetycznej Polski wiedzie przez sieć dystrybucji paliw gazowych? 

Panel organizowany przez Partnera Konferencji – Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o.
 

PANEL VII
Perspektywa pomostowości paliwa gazowego w kontekście aktualnej strategii metanowej i taksonomii UE

Zagadnienia:

 • koszty emisji
 • gaz ziemny w taksonomii
 • progi emisyjności/emission thresholds
 • finansowanie inwestycji w energetykę gazową
 • technologie wodorowe i biogazowe
   

PANEL VIII
Czy aktualne wydarzenia redefiniowały koncepcje cyberbezpieczeństwa?

Zagadnienia:

 • Czym są i dlaczego stały się kluczowe kompetencje cyber ofensywne.
 • Pryncypia dla powstawania i rozwoju Security Operations Center w aktualnej perspektywie
 • Najważniejsze funkcjonalności cyberbezpieczeństwa jakich należy oczekiwać od oferowanych produktów informatycznych
 • Jakie kluczowe produkty powinny zawierać się w projektach wdrożenia cyberbezpieczeństwa automatyki przemysłowej?
 • Wykorzystywanie nowoczesnych technologii, a podnoszenie poziomu cyberbezpieczeństwa.
   

wszystkie artykuły powrót do kategorii
Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych

Kluczowy obszar działalności Grupy stanowią usługi budowlano-montażowe realizowane w formule Generalnego Wykonawstwa Inwestycji Przemysłowych. Od projektowania, poprzez realizację i uruchomienie, na serwisowaniu kończąc.

Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych

Usługi utrzymania ruchu GRUPY ZARMEN są świadczone m.in. dla zakładów przemysłowych z branży hutniczej, koksowniczej, metalurgicznej oraz cementowo-wapiennej.

Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego

Grupa świadczy usługi z zakresu modernizacji i remontów kotłów energetycznych oraz urządzeń pomocniczych występujących w zakładach energetycznych.

Produkcja koksu i produktów węglopochodnych Produkcja koksu i produktów węglopochodnych

Grupa jest znaczącym na rynku producentem koksu odlewniczego, wielkopiecowego i przemysłowo-opałowego. GRUPA ZARMEN jest również wytwórcą ubocznych produktów procesu koksowania węgla, tzw. węglopochodnych.

Produkcja wyrobów swobodnie kutych I KUTO-WALCOWANYCH Produkcja wyrobów swobodnie kutych I KUTO-WALCOWANYCH

Ten segment działalności Grupy obejmuje produkcję wyrobów kutych swobodnie na prasach hydraulicznych. Produkcja obejmuje pręty, pierścienie rozkuwane, krążki, walce hutnicze, wały kołnierzowe i inne odkuwki kształtowe.

Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem

Tan obszar działalności Grupy obejmuje produkcję maszyn i urządzeń dla górnictwa, a także usługi w zakresie remontów i modernizacji urządzeń i instalacji górniczych. Grupa posiada szeroką ofertę produkowanych maszyn i urządzeń.

TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE

GRUPA ZARMEN specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych oraz AKPiA, szynoprzewodów i szaf sterowniczych dla wielu sektorów gospodarki.

Projektowanie maszyn i urządzeń Projektowanie maszyn i urządzeń

Istotnym z punktu widzenia kompleksowości świadczonych usług przez GRUPĘ ZARMEN są usługi w zakresie projektowania oraz dostaw maszyn i urządzeń dla przemysłu ciężkiego.