Udostępnij:

ELEKTROBUDOWA na ELSEP 2022

ELEKTROBUDOWA Sp. z o.o.

2022-05-26 13:00:00

25 maja 2022 r. w Auli na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej odbyła się XIX edycja seminarium ELSEP 2022 r. pt. “Nowoczesne rozwiązania w sieciach elektroenergetycznych”. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele spółki ELEKTROBUDOWA.

Seminarium ELSEP organizowane jest od 2003 roku przez Oddział Białostocki SEP, PGE Dystrybucja Oddział Białystok, Podlaską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa we współpracy z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Białostockiej pod honorowym patronatem JM Rektora Politechniki Białostockiej. 

Seminarium ELSEP jest doskonałym forum wymiany doświadczeń elektryków praktyków i teoretyków. Duża liczba uczestników świadczy o zapotrzebowaniu tego środowiska na możliwość uzupełnienia wiedzy specjalistycznej o nowe informacje z zakresu zmieniających się norm, nowych rozwiązań technicznych stosowanych urządzeń, nowych efektów badań naukowych.

W trakcie Sesji II obrad plenarnych Pan Stanisław Wapniarski, Dyrektor Zakładu Produkcji Rozdzielnic w Koninie przedstawił ofertę spółki ELEKTROBUDOWA oraz zagadnienia z artykułu eksperckiego “Łukoodporność rozdzielnic średniego napięcia - przyczyny powstawania wewnętrznego luku, badania typu, sposoby zapobiegania”. Artykuł oraz inne materiały seminaryjne opublikowano na łamach czasopisma „Wiadomości Elektrotechniczne” w nr 5/2022.
 


 

Obradom plenarnym towarzyszyła również kuluarowa prezentacja firm działających w branży elektroenergetycznej. Uczestnicy seminarium odwiedzający stoisko ELEKTROBUDOWA otrzymywali obrandowane gadżety oraz karty produktowe sztandarowych wyrobów spółki, zawierające informacje techniczne. Dodatkowo Kierownicy Sprzedaży Janusz Woźniak i Leszek Turzyński udzielali uczestnikom niezbędnych informacji na temat oferty spółki oraz szczegółów technicznych oferowanych produktów.
 


 


wszystkie artykuły powrót do kategorii
Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych

Kluczowy obszar działalności Grupy stanowią usługi budowlano-montażowe realizowane w formule Generalnego Wykonawstwa Inwestycji Przemysłowych. Od projektowania, poprzez realizację i uruchomienie, na serwisowaniu kończąc.

Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych

Usługi utrzymania ruchu GRUPY ZARMEN są świadczone m.in. dla zakładów przemysłowych z branży hutniczej, koksowniczej, metalurgicznej oraz cementowo-wapiennej.

Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego

Grupa świadczy usługi z zakresu modernizacji i remontów kotłów energetycznych oraz urządzeń pomocniczych występujących w zakładach energetycznych.

Produkcja koksu i produktów węglopochodnych Produkcja koksu i produktów węglopochodnych

Grupa jest znaczącym na rynku producentem koksu odlewniczego, wielkopiecowego i przemysłowo-opałowego. GRUPA ZARMEN jest również wytwórcą ubocznych produktów procesu koksowania węgla, tzw. węglopochodnych.

Produkcja wyrobów swobodnie kutych Produkcja wyrobów swobodnie kutych

Ten segment działalności Grupy obejmuje produkcję wyrobów kutych swobodnie na prasach hydraulicznych. Produkcja obejmuje pręty, pierścienie rozkuwane, krążki, walce hutnicze, wały kołnierzowe i inne odkuwki kształtowe.

Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem

Tan obszar działalności Grupy obejmuje produkcję maszyn i urządzeń dla górnictwa, a także usługi w zakresie remontów i modernizacji urządzeń i instalacji górniczych. Grupa posiada szeroką ofertę produkowanych maszyn i urządzeń.

TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE

GRUPA ZARMEN specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych oraz AKPiA, szynoprzewodów i szaf sterowniczych dla wielu sektorów gospodarki.

Projektowanie maszyn i urządzeń Projektowanie maszyn i urządzeń

Istotnym z punktu widzenia kompleksowości świadczonych usług przez GRUPĘ ZARMEN są usługi w zakresie projektowania oraz dostaw maszyn i urządzeń dla przemysłu ciężkiego. Usługi