Udostępnij:

ELEKTROBUDOWA na PSEW 2022

ELEKTROBUDOWA Sp. z o.o.

2022-06-16 11:00:36

W dniach 13-15 czerwca 2022 r. w Serocku odbyła się Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej PSEW 2022. To największe w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej wydarzenie branżowe poświęcone energetyce wiatrowej. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele spółki ELEKTROBUDOWA.
 


 

W konferencji wzięło udział ponad dwa tysiące przedstawicieli polskich i zagranicznych firm z branży energetycznej, polityków i uznanych ekspertów. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Aktywów Państwowych oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Głównym przesłaniem tegorocznej edycji PSEW 2022 były projekty związane z rozwojem lądowej i morąskiej energetyki wiatrowej, jako jedno z kół zamachowych polskiej gospodarki. Poruszane zagadnienia obejmowały również wdrażanie i eksploatację technologii OZE w gospodarce narodowej, korzyści środowiskowe wynikające z transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, a także obniżanie cen energii elektrycznej za pomocą energetyki wiatrowej. 
 


 

Przedstawiciele spółki ELEKTROBUDOWA odbyli kilkanaście intersujących spotkań. W trakcie trzeciego dnia wydarzenia odbył się m.in. blok tematyczny „Komponenty elektryczne i kable, integracja (w tym transformatory, stacja morska i lądowa, O&M)”. Jednym z uczestników spotkania był Piotr Matlakowski, Dyrektor Rozwoju Biznesu ELEKTROBUDOWA Sp. z o.o., który zaprezentował możliwości wynikające z synergii doświadczeń spółki z zagranicznymi partnerami biznesowymi. Dodatkowo przedstawił rozważania na temat znaczenia rozwoju branży energetycznej na potrzeby morskiej energetyki wiatrowej.


 


wszystkie artykuły powrót do kategorii
Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych

Kluczowy obszar działalności Grupy stanowią usługi budowlano-montażowe realizowane w formule Generalnego Wykonawstwa Inwestycji Przemysłowych. Od projektowania, poprzez realizację i uruchomienie, na serwisowaniu kończąc.

Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych

Usługi utrzymania ruchu GRUPY ZARMEN są świadczone m.in. dla zakładów przemysłowych z branży hutniczej, koksowniczej, metalurgicznej oraz cementowo-wapiennej.

Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego

Grupa świadczy usługi z zakresu modernizacji i remontów kotłów energetycznych oraz urządzeń pomocniczych występujących w zakładach energetycznych.

Produkcja koksu i produktów węglopochodnych Produkcja koksu i produktów węglopochodnych

Grupa jest znaczącym na rynku producentem koksu odlewniczego, wielkopiecowego i przemysłowo-opałowego. GRUPA ZARMEN jest również wytwórcą ubocznych produktów procesu koksowania węgla, tzw. węglopochodnych.

Produkcja wyrobów swobodnie kutych Produkcja wyrobów swobodnie kutych

Ten segment działalności Grupy obejmuje produkcję wyrobów kutych swobodnie na prasach hydraulicznych. Produkcja obejmuje pręty, pierścienie rozkuwane, krążki, walce hutnicze, wały kołnierzowe i inne odkuwki kształtowe.

Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem

Tan obszar działalności Grupy obejmuje produkcję maszyn i urządzeń dla górnictwa, a także usługi w zakresie remontów i modernizacji urządzeń i instalacji górniczych. Grupa posiada szeroką ofertę produkowanych maszyn i urządzeń.

TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE

GRUPA ZARMEN specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych oraz AKPiA, szynoprzewodów i szaf sterowniczych dla wielu sektorów gospodarki.

Projektowanie maszyn i urządzeń Projektowanie maszyn i urządzeń

Istotnym z punktu widzenia kompleksowości świadczonych usług przez GRUPĘ ZARMEN są usługi w zakresie projektowania oraz dostaw maszyn i urządzeń dla przemysłu ciężkiego. Usługi