Udostępnij:

Komunikat Rady Nadzorczej KOFAMA Koźle S.A.

KOFAMA Koźle S.A.

2022-09-30 13:00:34

Szanowni Państwo,

Rada Nadzorcza KOFAMA Koźle S.A. pragnie poinformować, iż z dniem 30 września 2022 r. Jarosław Topolski, jako Prezes Zarządu KOFAMA Koźle S.A. zakończył skutecznie proces budowy nowej struktury KOFAMA Koźle S.A., co było niezbędne po inkorporacji spółek: Energomontaż Zachód Wrocław sp. z. o.o. oraz OPOLREM sp. z o.o. Jednocześnie wdrożone zostały właściwe procedury we wszystkich obszarach operacyjnych, z wykorzystaniem dostępnych narzędzi informatycznych. Tym samym, KOFAMA Koźle S.A. od 1 października 2022 r. może prowadzić planowy i ustabilizowany proces produkcji i realizacji usług, co pozostaje podstawową aktywnością rynkową Spółki. 
 
Z uwagi na powyższe, z dniem 1 października 2022 r. Jarosław Topolski powraca do zarządzania oddziałem ZRM Warszawa w strukturze ZARMEN sp. z o.o. i jednocześnie obejmuje stanowisko Dyrektora Oddziału Produkcyjnego Warszawa należącego do struktur ELEKTROBUDOWA sp. z o.o.
 
Rada Nadzorcza KOFAMA Koźle S.A., jak również Zarząd ZARMEN sp. z o.o., pragnie podziękować Prezesowi Jarosławowi Topolskiemu za zaangażowanie wykazane podczas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu KOFAMA Koźle S.A. oraz życzyć dalszych sukcesów w realizacji nowych celów i zadań biznesowych.


Sebastian Durek,
Przewodniczący Rady Nadzorczej KOFAMA Koźle S.A.


wszystkie artykuły powrót do kategorii
Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych

Kluczowy obszar działalności Grupy stanowią usługi budowlano-montażowe realizowane w formule Generalnego Wykonawstwa Inwestycji Przemysłowych. Od projektowania, poprzez realizację i uruchomienie, na serwisowaniu kończąc.

Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych

Usługi utrzymania ruchu GRUPY ZARMEN są świadczone m.in. dla zakładów przemysłowych z branży hutniczej, koksowniczej, metalurgicznej oraz cementowo-wapiennej.

Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego

Grupa świadczy usługi z zakresu modernizacji i remontów kotłów energetycznych oraz urządzeń pomocniczych występujących w zakładach energetycznych.

Produkcja koksu i produktów węglopochodnych Produkcja koksu i produktów węglopochodnych

Grupa jest znaczącym na rynku producentem koksu odlewniczego, wielkopiecowego i przemysłowo-opałowego. GRUPA ZARMEN jest również wytwórcą ubocznych produktów procesu koksowania węgla, tzw. węglopochodnych.

Produkcja wyrobów swobodnie kutych I KUTO-WALCOWANYCH Produkcja wyrobów swobodnie kutych I KUTO-WALCOWANYCH

Ten segment działalności Grupy obejmuje produkcję wyrobów kutych swobodnie na prasach hydraulicznych. Produkcja obejmuje pręty, pierścienie rozkuwane, krążki, walce hutnicze, wały kołnierzowe i inne odkuwki kształtowe.

Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem

Tan obszar działalności Grupy obejmuje produkcję maszyn i urządzeń dla górnictwa, a także usługi w zakresie remontów i modernizacji urządzeń i instalacji górniczych. Grupa posiada szeroką ofertę produkowanych maszyn i urządzeń.

TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE

GRUPA ZARMEN specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych oraz AKPiA, szynoprzewodów i szaf sterowniczych dla wielu sektorów gospodarki.

Projektowanie maszyn i urządzeń Projektowanie maszyn i urządzeń

Istotnym z punktu widzenia kompleksowości świadczonych usług przez GRUPĘ ZARMEN są usługi w zakresie projektowania oraz dostaw maszyn i urządzeń dla przemysłu ciężkiego.