Udostępnij:

Komunikat Rady Nadzorczej KOFAMA Koźle S.A.

KOFAMA Koźle S.A.

2022-09-30 13:00:34

Szanowni Państwo,

Rada Nadzorcza KOFAMA Koźle S.A. pragnie poinformować, iż z dniem 30 września 2022 r. Jarosław Topolski, jako Prezes Zarządu KOFAMA Koźle S.A. zakończył skutecznie proces budowy nowej struktury KOFAMA Koźle S.A., co było niezbędne po inkorporacji spółek: Energomontaż Zachód Wrocław sp. z. o.o. oraz OPOLREM sp. z o.o. Jednocześnie wdrożone zostały właściwe procedury we wszystkich obszarach operacyjnych, z wykorzystaniem dostępnych narzędzi informatycznych. Tym samym, KOFAMA Koźle S.A. od 1 października 2022 r. może prowadzić planowy i ustabilizowany proces produkcji i realizacji usług, co pozostaje podstawową aktywnością rynkową Spółki. 
 
Z uwagi na powyższe, z dniem 1 października 2022 r. Jarosław Topolski powraca do zarządzania oddziałem ZRM Warszawa w strukturze ZARMEN sp. z o.o. i jednocześnie obejmuje stanowisko Dyrektora Oddziału Produkcyjnego Warszawa należącego do struktur ELEKTROBUDOWA sp. z o.o.
 
Rada Nadzorcza KOFAMA Koźle S.A., jak również Zarząd ZARMEN sp. z o.o., pragnie podziękować Prezesowi Jarosławowi Topolskiemu za zaangażowanie wykazane podczas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu KOFAMA Koźle S.A. oraz życzyć dalszych sukcesów w realizacji nowych celów i zadań biznesowych.


Sebastian Durek,
Przewodniczący Rady Nadzorczej KOFAMA Koźle S.A.


wszystkie artykuły powrót do kategorii
Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych

Kluczowy obszar działalności GRUPY ZARMEN stanowią usługi budowlano-montażowe realizowane w formule Generalnego Wykonawcy Inwestycji Przemysłowych. Od projektowania, poprzez realizację i uruchomienie, na serwisowaniu kończąc.

Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych

Usługi utrzymania ruchu GRUPY ZARMEN są świadczone m.in. dla zakładów przemysłowych z branży hutniczej, koksowniczej, metalurgicznej oraz cementowo-wapiennej.

Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego

GRUPA ZARMEN świadczy usługi z zakresu modernizacji i remontów kotłów energetycznych oraz urządzeń pomocniczych występujących w zakładach energetycznych.

Produkcja koksu i produktów węglopochodnych Produkcja koksu i produktów węglopochodnych

GRUPA ZARMEN jest znaczącym na rynku producentem koksu odlewniczego, wielkopiecowego i przemysłowo-opałowego. GRUPA ZARMEN jest również wytwórcą ubocznych produktów procesu koksowania węgla, tzw. węglopochodnych.

Produkcja wyrobów swobodnie kutych I KUTO-WALCOWANYCH Produkcja wyrobów swobodnie kutych I KUTO-WALCOWANYCH

Ten segment działalności GRUPY ZARMEN obejmuje produkcję wyrobów kutych swobodnie na prasach hydraulicznych. Produkcja obejmuje pręty, pierścienie rozkuwane, krążki, walce hutnicze, wały kołnierzowe i inne odkuwki kształtowe.

Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem

Działalności GRUPY ZARMEN w tym zakresie obejmuje produkcję maszyn i urządzeń dla górnictwa, a także usługi remontowe i modernizacyjne urządzeń oraz instalacji górniczych. Grupa posiada szeroką ofertę produkowanych maszyn i urządzeń.

TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE

GRUPA ZARMEN specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych oraz AKPiA, szynoprzewodów i szaf sterowniczych dla wielu sektorów gospodarki.

Projektowanie maszyn i urządzeń Projektowanie maszyn i urządzeń

Istotnym z punktu widzenia kompleksowości świadczonych usług przez GRUPĘ ZARMEN są usługi w zakresie projektowania oraz dostaw maszyn i urządzeń dla przemysłu ciężkiego.