Udostępnij:

Wizyta przedstawicieli PGE Dystrybucja S.A. w Zakładzie Produkcji Rozdzielnic w Warszawie

ELEKTROBUDOWA Sp. z o.o.

2022-12-16 15:30:00

W czwartek 15 grudnia br. Zakład Produkcji Rozdzielnic ELEKTROBUDOWA w Warszawie gościł delegację przedstawicieli PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa. Celem wizyty było zaprezentowanie szerokiego portfolio urządzeń produkowanych w zakładzie oraz szerzej w całej spółce ELEKTROBUDOWA.

Goście po krótkim wprowadzeniu zapoznali się z historią firmy ELEKTROBUDOWA sp. z o.o. oraz jej funkcjonowaniem w ramach GRUPY ZARMEN, a także poznali aktualne możliwości produkcyjne zakładu, plany rozwojowe dotyczące wytwarzanych urządzeń i aparatów.

Głównym punktem spotkania była prezentacja stanowiącego element Pakietu Smart Grid Rozłącznika próżniowego w obudowie zamkniętej typu RU-V, który w ostatnim czasie przeszedł swoisty „lifting”. Omówione zostały m.in. szczegółowa budowa - zastosowane rozwiązania konstrukcyjne, zasada działania, cechy funkcjonalne rozłącznika, możliwe konfiguracje produktowe pod wymogi Klienta, parametry techniczne, współpraca z szeroką gamą sterowników. Przedstawiona została fotorelacja z już zrealizowanych stanowisk słupowych, na których zabudowano przedmiotowy Rozłącznik RU-V. 

Po prezentacji przyszedł czas na praktyczny pokaz Rozłącznika RU-V. Ta część wzbudziła wśród naszych gości największe poruszenie. Mogli oni namacalnie poznać rozłącznik, dokonać manewrów łączeniowych zarówno z pozycji ręcznej, jak i silnikowej, zajrzeć do wnętrza urządzenia, zapoznać się z zastosowanymi podzespołami na bazie których skonstruowano RU-V. Nasi konstruktorzy otrzymali potężną dawkę informacji w celu „dostosowania” urządzenia do wytycznych obowiązujących w PGE Dystrybucja.  

Ostatnim punktem spotkania było zwiedzanie hali produkcyjnej i wymiana poglądów, informacji i doświadczeń dotyczących z jednej strony produkcji, a z drugiej eksploatacji urządzeń średnich napięć. Każda ze stron wniosła bardzo ciekawe i merytoryczne spostrzeżenia w spontanicznie powstałej dyskusji, które z całą pewnością, jako zakład produkcyjny, będziemy mogli wdrożyć w trakcie realizacji przyszłych zamówień.
 


wszystkie artykuły powrót do kategorii
Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych

Kluczowy obszar działalności GRUPY ZARMEN stanowią usługi budowlano-montażowe realizowane w formule Generalnego Wykonawcy Inwestycji Przemysłowych. Od projektowania, poprzez realizację i uruchomienie, na serwisowaniu kończąc.

Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych

Usługi utrzymania ruchu GRUPY ZARMEN są świadczone m.in. dla zakładów przemysłowych z branży hutniczej, koksowniczej, metalurgicznej oraz cementowo-wapiennej.

Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego

GRUPA ZARMEN świadczy usługi z zakresu modernizacji i remontów kotłów energetycznych oraz urządzeń pomocniczych występujących w zakładach energetycznych.

Produkcja koksu i produktów węglopochodnych Produkcja koksu i produktów węglopochodnych

GRUPA ZARMEN jest znaczącym na rynku producentem koksu odlewniczego, wielkopiecowego i przemysłowo-opałowego. GRUPA ZARMEN jest również wytwórcą ubocznych produktów procesu koksowania węgla, tzw. węglopochodnych.

Produkcja wyrobów swobodnie kutych I KUTO-WALCOWANYCH Produkcja wyrobów swobodnie kutych I KUTO-WALCOWANYCH

Ten segment działalności GRUPY ZARMEN obejmuje produkcję wyrobów kutych swobodnie na prasach hydraulicznych. Produkcja obejmuje pręty, pierścienie rozkuwane, krążki, walce hutnicze, wały kołnierzowe i inne odkuwki kształtowe.

Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem

Działalności GRUPY ZARMEN w tym zakresie obejmuje produkcję maszyn i urządzeń dla górnictwa, a także usługi remontowe i modernizacyjne urządzeń oraz instalacji górniczych. Grupa posiada szeroką ofertę produkowanych maszyn i urządzeń.

TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE

GRUPA ZARMEN specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych oraz AKPiA, szynoprzewodów i szaf sterowniczych dla wielu sektorów gospodarki.

Projektowanie maszyn i urządzeń Projektowanie maszyn i urządzeń

Istotnym z punktu widzenia kompleksowości świadczonych usług przez GRUPĘ ZARMEN są usługi w zakresie projektowania oraz dostaw maszyn i urządzeń dla przemysłu ciężkiego.