Udostępnij:

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD)

ZARMEN GPP Sp. z o.o.

2023-03-15 10:00:01

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej określa warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci.

ZARMEN GPP Sp. z o.o. jako operator systemu dystrybucyjnego (zwany dalej „OSDn”) wprowadza Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (zwaną dalej IRiESD), na podstawie zapisów ustawy Prawo energetyczne.

ZARMEN GPP Sp. z o.o. jako operator systemu dystrybucyjnego nie posiadający bezpośredniego połączenia z sieciami przesyłowymi (operator systemu dystrybucyjnego typu OSDn) prowadzi ruch, eksploatację i planowanie rozwoju sieci, a także bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi w sieci, na której został wyznaczony operatorem systemu dystrybucyjnego (zwanej dalej „siecią dystrybucyjną OSDn”), zgodnie z IRiESD.

ZARMEN GPP Sp. z o.o. realizuje określone w ustawie obowiązki w zakresie współpracy z operatorem sytemu przesyłowego za pośrednictwem operatora systemu dystrybucyjnego, do sieci którego jest przyłączony i który jest przyłączony bezpośrednio do sieci przesyłowej, tj. TAURON Dystrybucja S.A. (OSDp).

ZARMEN GPP Sp. z o.o. będąc OSDn prowadzi dystrybucję energii elektrycznej na potrzeby odbiorców zlokalizowanych w Częstochowie w rejonie ul. Odlewników 20, na terenie zakładu Koksowni Częstochowa Nowa Sp. z o.o. oraz w jej bezpośrednim otoczeniu, sieciami wysokiego i średniego napięcia.


wszystkie artykuły powrót do kategorii
Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych

Kluczowy obszar działalności GRUPY ZARMEN stanowią usługi budowlano-montażowe realizowane w formule Generalnego Wykonawcy Inwestycji Przemysłowych. Od projektowania, poprzez realizację i uruchomienie, na serwisowaniu kończąc.

Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych

Usługi utrzymania ruchu GRUPY ZARMEN są świadczone m.in. dla zakładów przemysłowych z branży hutniczej, koksowniczej, metalurgicznej oraz cementowo-wapiennej.

Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego

GRUPA ZARMEN świadczy usługi z zakresu modernizacji i remontów kotłów energetycznych oraz urządzeń pomocniczych występujących w zakładach energetycznych.

Produkcja koksu i produktów węglopochodnych Produkcja koksu i produktów węglopochodnych

GRUPA ZARMEN jest znaczącym na rynku producentem koksu odlewniczego, wielkopiecowego i przemysłowo-opałowego. GRUPA ZARMEN jest również wytwórcą ubocznych produktów procesu koksowania węgla, tzw. węglopochodnych.

Produkcja wyrobów swobodnie kutych I KUTO-WALCOWANYCH Produkcja wyrobów swobodnie kutych I KUTO-WALCOWANYCH

Ten segment działalności GRUPY ZARMEN obejmuje produkcję wyrobów kutych swobodnie na prasach hydraulicznych. Produkcja obejmuje pręty, pierścienie rozkuwane, krążki, walce hutnicze, wały kołnierzowe i inne odkuwki kształtowe.

Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem

Działalności GRUPY ZARMEN w tym zakresie obejmuje produkcję maszyn i urządzeń dla górnictwa, a także usługi remontowe i modernizacyjne urządzeń oraz instalacji górniczych. Grupa posiada szeroką ofertę produkowanych maszyn i urządzeń.

TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE

GRUPA ZARMEN specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych oraz AKPiA, szynoprzewodów i szaf sterowniczych dla wielu sektorów gospodarki.

Projektowanie maszyn i urządzeń Projektowanie maszyn i urządzeń

Istotnym z punktu widzenia kompleksowości świadczonych usług przez GRUPĘ ZARMEN są usługi w zakresie projektowania oraz dostaw maszyn i urządzeń dla przemysłu ciężkiego.