Udostępnij:

Stanowisko Koksowni Częstochowa Nowa wobec planów wprowadzenia składki solidarnościowej od nadmiarowych zysków za rok 2022

Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o.

2023-07-20 10:20:20

Szanowni Państwo, Posłowie i Senatorowie

Zwyczajowo, tradycyjnie i historycznie podatkiem od nadzwyczajnych zysków obejmowane były tylko te podmioty, które czerpały korzyści z eksploatacji naturalnych złóż surowców energetycznych, a nie konsumenci ponoszący wysokie koszty zakupu surowca oraz energii elektrycznej.   

Wobec procedowanego wprowadzenia daniny solidarnościowej wynikającej z „Projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz o zmianie niektórych innych ustaw”, chcielibyśmy zwrócić uwagę, że katalog przedsiębiorstw objętych daniną jest wybiórczy i nie merytoryczny – wyłączający duże i bogate spółki paliwowe, chemiczne i energetyczne oraz koncerny zagraniczne - a obciążający małe polskie przedsiębiorstwa i ich pracowników

Dlatego w imieniu Zarządu Spółki, a przede wszystkim Pracowników Koksowni, zwracam się z prośbą o ponowne przeanalizowanie zapisów zawartych w projekcie ustawy. Liczymy na Państwa wsparcie, w działaniach mających na celu wyłączenie z katalogu firm objętych daniną, przedsiębiorstw nie będących beneficjentami wzrostu cen surowców strategicznych oraz energii elektrycznej, w tym koksowni. 

Jednocześnie na Państwa ręce składam pismo Organizacji Związkowych działających w Koksowni Częstochowa Nowa skierowane do przedstawicieli Rządu oraz list skierowany do Pracowników Spółki, wyrażające sprzeciw wobec planów wprowadzenia składki solidarnościowej od nadmiarowych zysków za rok 2022. 

Z poważaniem

Marek Serafin, Prezes Zarządu Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. 

Pismo Związków Zawodowych Koksownii Częstochowa Nowa
wszystkie artykuły powrót do kategorii
Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych

Kluczowy obszar działalności GRUPY ZARMEN stanowią usługi budowlano-montażowe realizowane w formule Generalnego Wykonawcy Inwestycji Przemysłowych. Od projektowania, poprzez realizację i uruchomienie, na serwisowaniu kończąc.

Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych

Usługi utrzymania ruchu GRUPY ZARMEN są świadczone m.in. dla zakładów przemysłowych z branży hutniczej, koksowniczej, metalurgicznej oraz cementowo-wapiennej.

Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego

GRUPA ZARMEN świadczy usługi z zakresu modernizacji i remontów kotłów energetycznych oraz urządzeń pomocniczych występujących w zakładach energetycznych.

Produkcja koksu i produktów węglopochodnych Produkcja koksu i produktów węglopochodnych

GRUPA ZARMEN jest znaczącym na rynku producentem koksu odlewniczego, wielkopiecowego i przemysłowo-opałowego. GRUPA ZARMEN jest również wytwórcą ubocznych produktów procesu koksowania węgla, tzw. węglopochodnych.

Produkcja wyrobów swobodnie kutych I KUTO-WALCOWANYCH Produkcja wyrobów swobodnie kutych I KUTO-WALCOWANYCH

Ten segment działalności GRUPY ZARMEN obejmuje produkcję wyrobów kutych swobodnie na prasach hydraulicznych. Produkcja obejmuje pręty, pierścienie rozkuwane, krążki, walce hutnicze, wały kołnierzowe i inne odkuwki kształtowe.

Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem

Działalności GRUPY ZARMEN w tym zakresie obejmuje produkcję maszyn i urządzeń dla górnictwa, a także usługi remontowe i modernizacyjne urządzeń oraz instalacji górniczych. Grupa posiada szeroką ofertę produkowanych maszyn i urządzeń.

TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE

GRUPA ZARMEN specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych oraz AKPiA, szynoprzewodów i szaf sterowniczych dla wielu sektorów gospodarki.

Projektowanie maszyn i urządzeń Projektowanie maszyn i urządzeń

Istotnym z punktu widzenia kompleksowości świadczonych usług przez GRUPĘ ZARMEN są usługi w zakresie projektowania oraz dostaw maszyn i urządzeń dla przemysłu ciężkiego.